Menu

I viděl sem, že se raddy sstoupily, a porozmluvíc spolu, tázati se skrze kanclířku Opatrnost daly, mohlo-li by se vyzkoumati, kdo by toho příčinou byl? A po mnohém vyhledávání oznámeno, že se nějací rotníci1 a buřičí vloudili, kteříž tajné i zjevné neřády roztrušují. Nejpředněji pak vina dávána (nebo je tu hned jmenovali) Obžerství, Lakotnosti, Lichvě, Chlipnosti, Pýše, Ukrutenství, Lenosti, Zahálce a některým jiným.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

1 spiklenci

Nejpředněji pak vina dávána Lakotnosti, Pýše, Ukrutenství

25. 11. 2013

Spojili jsme se s výrobci a s Potravinářskou komorou a snažili se prostřednictvím novelizované legislativy eliminovat dopad metanolové aféry na systém obchodu a napravit stav věcí a vztahů. Bohužel, musím konstatovat, že se opět projevilo a nadále projevuje, že když se nechce, je to horší, než když se nemůže. Přitom tragické následky kauzy „metanol“ poté, co naši zákonodárci rozhodli tak, jak rozhodli, si koledují o bonmot (aniž bych jej vztahoval ke konkrétní osobě), že „iniciativní úředník může být horší než třídní nepřítel“. Chtělo by to méně „vymýšlet“ a snažit se jít nad rámec Evropské unie, a naopak dodržovat to, co přichází z Evropské unie ku prospěchu věci. Ta stanoví, že alkohol je potravina, a kdyby se řádně evidoval jeho nákup a prodej – což nejde jinak než prostřednictvím registračních pokladen s fiskální pamětí – nemuselo to takhle daleko dojít. Nechat v této republice tak rozsáhle kvést černý obchod je hřích nejen na poctivých obchodnících a restauratérech, ale na celém národu.
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Ing. Zdeněk Juračka


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba