Menu

Nejen pro firmy a nejen v kongresovém byznysu

06. 10. 2004

Organizace kongresů, konferencí a seminářů
plánování rozpočtů • vedení účtů • výběr místa a termínu konání • harmonogram příprav a realizace • korespondence s účastníky • registrace účastníků • informační systém • zpracování a vedení kongresových databází • mailing • návrh rozpočtu • kongresový audit • hotelové ubytování všech kategorií • gastronomické služby – recepce • bankety • pracovní obědy • kongresová technika • tlumočení • kancelářské služby • hostesky • turistické služby • doprovodné programy kongresu • organizace doprovodných výstav • VIP servis • publicita kongresu • organizace sponzoringu • návrh a tisk kongresových a reklamních materiálů 

Incentivní služby v Česku i zahraničí
zájmová a profesní turistika • motivační programy pro obchodní partnery, klienty i zaměstnance • incentivní programy • společenské programy 

Kompletní služby pro firemní klientelu
tiskové konference • firemní prezentace • galavečeře a společenské události • prezentace nových produktů • putovní prezentace • firemní dny 

Business travel
kompletní zajištění obchodních cest • hromadná návštěva kongresů • přijetí obchodních partnerů • letenky a dopravní služby • VIP servis • obchodní prezentace v zahraničí • obchodní mise do zahraničí 

Společnost GUARANT International spol. s r.o. patří mezi lídry kongresových i konferenčních služeb a firemních akcí. Jejího generálního ředitele Ing. Karla Procházky jsem se zeptal, jak a v čem se změnila situace na českém kongresovém trhu oproti době před naším vstupem do Evropské unie?
Především v tom, že Praha, jako hlavní česká kongresová destinace, posílila svoje renomé ve světě. Nejenom povědomím o své kulturní a historické dimenzi, ale především z hlediska prostředí, které je teď pro zahraniční klienty v Česku mnohem čitelnější. Situace v legislativě, ve finančním systému apod. je srovnatelná se současným stavem v zakládajících zemích Evropské unie. Jako kongresový organizátor se snažíme, aby se v České republice odehrávalo co nejvíce akcí kongresového charakteru. To znamená, že se v daleko větší míře zúčastňujeme mezinárodních tendrů, v nichž se rozhoduje, kde se daný kongres bude realizovat. Výběrová řízení bývají velmi náročná nejenom z hlediska zpracování nabídky, ale i lobbingové podpory. Naším cílem je najít optimální cestu a představit Prahu takovým způsobem, aby měla šanci v silné světové konkurenci. To se týká zejména velkých kongresových akcí. Nicméně, pokud bych se měl zmínit o dimenzích měřitelných délkou a počtem účastníků akce, organizujeme i střední a malé akce, včetně kongresů národního charakteru, díky kterým pak velmi často získáme možnost zabezpečit organizaci velkých akcí. Věnujeme se také firemní klientele a oblasti incentivní turistiky. Ať už jde např. o firemní setkání, galavečeře, recepce nebo prezentace. S řadou firem spolupracujeme v oblasti sponzoringu, protože jej kompletně zabezpečujeme pro řadu velkých kongresů. Firemní služby zajišťujeme i individuálně na klíč. Za třináct let svého působení máme v tomto velké zkušenosti, což můžeme doložit řadou referencí.

V červenci se GUARANT stal firmou mezinárodní …
Ano, v tomto směru jsme učinili další krok a na základě expanze do světa jsme pozměnili i jméno firmy. K původnímu jménu „GUARANT“ jsme připojili přídomek „International“ a tak vznikl nový název firmy GUARANT International spol. s r.o. Vysoké požadavky na organizátory kongresů jsou totiž kladeny i z hlediska teritoriální šíře působení. Proto jsme v průběhu těchto prázdnin otevřeli pobočku v Bratislavě. Na rozdíl od našich dalších zahraničních obchodních zastoupení, jež mají za cíl především marketingovou podporu – být blíže klientům, ta bratislavská rozvíjí komplexní činnost. Již během léta jsme na Slovensku realizovali akci pro šest set padesát účastníků. V září letošního roku jsme zahájili činnost zastoupení v Londýně a Curychu a do konce roku 2004 bychom chtěli otevřít reprezentace ještě v Bruselu a v Moskvě. Tím budeme mít vytvořenu základní síť, která nám bude účinně pomáhat při získávání akcí v rámci mezinárodních výběrových řízení.

Mít trvale ve stavu zaměstnanců tým specialistů na zajištění firemních a kongresových akcí je pro řadu firem ekonomicky nevýhodné.
Nejen pro firmy a nejen v oblasti kongresové turistiky. Portfolio svých služeb jsme proto rozšířili i vůči asociacím, kterým nabízíme vedení sekretariátů. V zahraničí se tato služba nazývá „association management“. Jsme schopni převzít sekretariáty některých společností, organizací, úřadů apod. s tím, že se staráme nejenom o chod sekretariátu, ale naším cílem může být, v souladu s jejich zadáním, i další rozvoj. Pokud má daná asociace např. zájem získat větší počet členů, být viditelnější a silnější, připravujeme pro ni marketingovou strategii, jak toho dosáhnout. Tento systém běžně funguje u řady evropských a světových asociací, v USA se úspěšně aplikuje i u organizátorů konferencí. Jeho podstatou je, že pokud asociace organizuje konferenci, realizuje ji ve spolupráci se subjektem, který řídí její sekretariát. Pro obě strany je to výhodné jak z finančního hlediska, tak i z hlediska personálně organizačního, jelikož dané asociace mají větší prostor věnovat se plnění poslání asociace a administrativu přenechávají specializované firmě. Takže to je jedna z mnoha služeb, kterou rovněž GUARANT International nabízí.

www.guarant.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba