Menu

Metropolitní spořitelní družstvo (MSD) svým členům poskytuje vybrané finanční služby v oblasti zhodnocování volných finančních zdrojů a poskytování krátko- a střednědobých úvěrů. Služby se vyznačují vysokým standardem kvality a bezpečnosti. Zhodnocení vkladů patří k nejvyšším na trhu. Za vkladové služby a činnosti spojené s využíváním účtu se neplatí žádné poplatky. Optimální struktura provozních nákladů umožňuje dosahovat vysokého zhodnocení členských vkladů. Pojištění vkladů je garantováno zákonem, a to stejně jako u bank – do výše 100 000 € včetně úroků.

Metropolitní spořitelní družstvo iniciovalo setkání na téma židovské památky jako atraktivní turistické cíle

31. 03. 2013

Se členem představenstva Metropolitního spořitelního družstva Ing. Janem Zavřelem, CSc., jsme 5. března 2013 v Clarion Congress Hotelu Prague zahajovali Koktejl party Ligy pro cestovní ruch, jež se konala pod záštitou Federace židovských obcí v České republice.
Pane inženýre, proč Metropolitní spořitelní družstvo iniciovalo toto setkání na téma židovské památky jako atraktivní turistické cíle?
Protože historie zemí Koruny české je bytostně spjata s židovským živlem. Podle některých už od počátků české státnosti v osobě sjednotitele slovanských kmenů, kupce Sáma, možného zakladatele dynastie moravských a českých knížat. Radek Míka na stránkách vašeho časopisu uvádí, že je některými badateli pokládán za muže židovského původu jménem Samuel (viz www.e-vsudybyl.cz, článek: „Počátky naší státnosti 2 – Sámo“). Na českém území se nachází řada světově významných židovských památek, které k nám přivádějí množství zahraničních turistů. Obrovským magnetem jsou i zdejší rodáci, významné osobnosti, jako např. Sigmund Freud, Gustav Mahler či Franz Kafka, jehož 130. výročí si letos připomínáme. Jsme přesvědčeni, že jak židovské památky, tak i osobnosti je třeba popularizovat a využívat jejich věhlasu ve prospěch zvyšování životní úrovně obyvatel České republiky. Probouzet naši hrdost na to, čím díky nim naše malá země v srdci Evropy přispěla k obohacení lidstva.

Pane inženýre, současná doba nepřehlédnutelně upozorňuje, že peníze jsou krví ekonomiky. Vaše družstevní záložna podniká v peněžnictví, a právě židovští finančníci se významným způsobem zasloužili o celosvětový rozvoj tohoto oboru. Ostatně ti z našeho území i o zrod a rozšíření nejznámějšího platidla světa – dolaru či o to, že Slezsko, Morava a Čechy patřily mezi průmyslově nevyspělejší regiony světa.
Dodnes je řada světových finančních institucí v rukou židovských rodin. A nejenže podnikají v peněžnictví. Jsou také významnými mecenáši charitativních projektů, vzdělávacích nadací, vědy, sportu a umění. To je další z důvodů, proč podporujeme akce zaměřené na multikulturní soužití a na šíření dobrého jména České republiky, kterou stojí za to navštěvovat. Ostatně tak jako snad všechny oblasti podnikání a obchodu, je i oblast cestovního ruchu kolbištěm hospodářské soutěže. Soupeření konkurenčních destinací, které k tomu, aby uspěly v mezinárodní konkurenci, využívají nejen věhlasu osobností, jež jsou s nimi spjaty, kultury, historie a památek, ale i praktik obchodní propagandy. Pak se subjekty hájící jejich hospodářské zájmy třeba účastně pozastavují nad bezpečností úrovní v naší metropoli, byť je Praha podle WTO (World Travel Organization) oficiálně označována za daleko bezpečnější destinaci než např. Řím nebo Vídeň.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo