Menu

Latinská Amerika – jeden z nejdůležitějších zdrojových trhů České republiky

23. 02. 2014

Latinská Amerika – dynamicky se rozvíjející trh s řadou obchodních příležitostí pro české firmy! V roce 2014 jim zahraniční zastoupení agentury CzechTourism nabízí řadu příležitostí na tento trh vstoupit nebo na něm upevnit své postavení.

Latinská Amerika
je trhem s více než půl miliardou obyvatel. V posledních letech patří k hospodářsky nejrychleji se rozvíjejícím částem světa. V centru pozornosti jsou především Brazílie a Mexiko. Ekonomický růst a politická stabilita téměř všech latinskoamerických zemí se stále více promítá do zvýšeného zájmu o cestování.

Od roku 2006,
kdy bylo otevřeno zastoupení agentury CzechTourism, do roku 2012 se počet latinskoamerických turistů v České republice zvýšil o 124 %. V roce 2012 to bylo 144 930 lidí. Předběžné statistiky za rok 2013 naznačují pokračování pozitivního růstu a rok 2014 je také očekáván se značným optimismem.

Jedná se o poměrně homogenní trh,
a cestovní zvyklosti jeho obyvatel jsou si velmi podobné: vysoké výdaje během pobytu, zájem o nákupy, gastronomii, památky a kulturu, preference španělštiny a portugalštiny před angličtinou, ubytování v hotelech, většinou kategorie 3–4 hvězdičky, ale existuje poměrně početná skupina turistů, kteří vyžadují luxusní ubytování a individuální VIP služby.

Mezi tradiční evropské destinace
patří Španělsko, Francie a Itálie, kam obvykle směřuje první cesta turistů z jižní a střední Ameriky do Evropy. Při druhé návštěvě se jejich zájem obrací i na střední Evropu, kde většinou kombinují několik zemí. V případě České republiky je prvním cílem Praha se svým v Latinské Americe proslulým Pražským jezulátkem. Kromě Prahy jsou dnes v Latinské Americe známé především Karlovy Vary a Český Krumlov, nejčastěji se však cesta sem spojuje s návštěvou okolních zemí.

Většina latinskoamerických turistů
rezervuje své zájezdy v cestovní kanceláři. Na síle stále víc nabývá také internet. Klient se na webu informuje, méně již rezervuje a kupuje. Sociální sítě jsou na vzestupu, jejich obliba roste. Jedná se především o Facebook a Twitter.

Při jednání s partnery
v Latinské Americe platí dvě zásady: osobní kontakt a komunikace ve španělštině. V Brazílii je to portugalština, poté španělština a v krajním případě angličtina.

Českým subjektům doporučujeme,
vzhledem k poměrně vysoké konkurenci v segmentu evropských okruhů s garantovanými odjezdy, zaměřit se na nabídku služeb pro individuální klienty (včetně luxusní turistiky), skupiny a incentivní turistiku. Přínosné je nabízet nejen Českou republiku, ale také okolní země, případně země východní Evropy.

Zahraniční zastoupení CzechTourismu
v roce 2014 nabízí pro české subjekty následující příležitosti:

Více informací:
Petr Lutter
Ředitel zahraničního zastoupení Latinská Amerika
tel.: +52.5545.8000
e-mail: lutter@czechtourism.com


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka