Menu

Labská stezka, fenomén šetrné dopravy a aktivní turistiky

20. 03. 2014

Přes Ústecký kraj
vede jeden z fenoménů evropské šetrné dopravy a aktivní turistiky – Labská stezka. Aby Ústecký kraj prokázal efektivní využití finančních prostředků vložených do jejího vybudování, zakoupil tři automatické sčítače, které monitorují pohyb na stezce a shromažďují data o počtu cyklistů, in-line bruslařů a pěších. Ze získaných údajů vyplývá, že jen v roce 2013 stezku využilo víc než dvacet tisíc cyklistů, pěších a in-line bruslařů. Čidlo, které snímá tepelné záření lidského těla, sčítá všechny, kdo projdou či projedou kolem. Sčítání probíhá naprosto anonymně a umožňuje rozlišit cyklisty od pěších a bruslařů.

„Sčítače byly na stezku nainstalovány
v dubnu roku 2013, a od té doby probíhá nepřetržitý monitoring. Nacházejí se v lokalitách Děčín – Křešice, Velké Březno a Třeboutice nedaleko Litoměřic. Data za období od dubna do prosince 2013 dokládají, že Labská stezka je opravdu využívaná a investice do ní rozhodně nebyla zbytečná,“ konstatoval radní Ústeckého kraje pro oblasti zahraničních vztahů, cestovního ruchu a regionálního rozvoje Jan Szántó. Přes 185 tisíc průchodů oběma směry bylo zaznamenáno za osm měsíců (květen–prosinec 2013). K nejfrekvento­vanějším dnům patří víkendové. Nejnižší návštěvnost byla ve středu.

Součástí projektu Turistika bez hranic
je studie, která analyzuje stav a využití cyklostezky. Na základě poznatků Ústecký kraj formuje další rozvoj Labské stezky tak, aby odpovídal potřebám turistů jak z české, tak z německé strany hranice. Aktualizována byla i prezentace v tištěném materiálu Elberadweg Handbuch 2014. Tato oficiální příručka Labské stezky pro rok 2014 je zdarma k dostání (i v české verzi) ve všech informačních střediscích podél toku řeky a turisté v ní najdou průběh trasy, zajímavá místa, seznam ubytovacích a stravovacích služeb a servisů či cyklopůjčoven.

Labská stezka
je evropským cykloturistickým fenoménem majícím mezinárodní charakter. Je vedena územím dvou států a sedmi spolkových zemí v rámci Německa a čtyř krajů Česka. Z celoevropského pohledu je součástí sítě dálkových cyklotras EuroVelo, konkrétně stezky EuroVelo č. 7 (nazývá se také „Středoevropská“ nebo „Sluneční stezka“) z Nordkappu v Norsku na Maltu. Do Ústeckého kraje přichází jako Elberadweg a mění se na Labskou stezku č. 2. Z celkových zhruba čtyř set kilometrů na území Česka připadá na Ústecký kraj 96 kilometrů.
_____________­________________________­________________________­______
Projekt Turistika bez hranic byl podpořen z Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007–2013.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba