Menu

Kultura na Pražském hradě 2005

26. 02. 2005

Příběh Pražského hradu
V září roku 2004 zahájila stálá expozice dlouhodobý program přednášek o historii Pražského hradu. Jednou za 14 dnů představuje výsledky mnohaletých výzkumných prací členů vědeckého týmu expozice i jejich kolegů ze spolupracujících institucí. Cyklus zahájila přednáška o českých patronech a poté byla postupně představena témata o pravěku, předrománském období a o době románské. Od první přednášky se program setkal s velkým zájmem a všechny veřejné lekce byly vyprodány. Cyklus byl proto připraven i pro rok 2005, kdy bude pokračovat prezentace poznatků o románském Hradě, dále naváže gotické období, které se bude podrobněji věnovat historii a významu Katedrály sv. Víta, a před letními prázdninami bude uzavřen dvěma přednáškami o historii archeologického výzkumu Pražského hradu, který letos slaví 80. výročí svého zahájení.

1. výročí zahájení stálé expozice


Na začátek dubna připravuje stálá expozice několik akcí, kterými „Příběh Pražského hradu“ oslaví své první výročí. Výstavu oživí několik nových exponátů, které se v průběhu minulého roku podařilo najít, vědecky zpracovat a zrestaurovat. Největší výměnou projdou tematické odbočky, tj. Příběhy, kdy bude vyměněn „Příběh katastrof“ a do stejného prostoru románské brány bude instalován „Příběh tepla“, představující hradní systémy vytápění od prostých ohnišť přes důmyslné teplovzdušné topení až po kachlová kamna.

Příběh pohřebního pláště Karla IV.
Ve sbírkách Pražského hradu se nachází řada ojedinělých památek na Karla IV. Vystavený soubor zahrnuje období gotiky a v „Příběhu pohřbívání“ jej doplní nově zrestaurovaný pohřební plášť Karla IV. z nádherného zlatem vyšívaného sametu. Osazení exponátu bude doprovázet samostatná prezentace. Historie i restaurátorské postupy budou podrobně představeny na přednášce z odborného cyklu. Expozici doplní encyklopedický CD-ROM, který podrobně mapuje obě výstavní části. Přináší doplněné trojrozměrné vizualizace vývojových fází hradního areálu včetně mnoha detailních fotografií. V neposlední řadě pak přiblíží dějinné souvislosti od pravěku po 20. století.

Jazz na Hradě
Idea volného cyklu jazzových koncertů „Jazz na Hradě“ podtrhuje jedinečnost Pražského hradu jako kulturního a společenského centra České republiky v nejširším mezinárodním kontextu. Jazz v podání nejlepších hudebníků bude znít hradním areálem v prostorách, jako jsou např. Nová galerie, Románské sklepení nebo Rothmayerův sál.

Hanzelka a Zimund – fotografie 10. 3. – 24. 4.
V Tereziánském křídle Pražského hradu bude představeno na cca 150 nepublikovaných či málo známých fotografií z cest do asijské části bývalého SSSR, Indie, Kašmíru, Blízkého i Dálného východu a Indonésie.

Adolf Born 7. 4. – 26. 6.
Výstava v Císařské konírně se soustředí na ilustrace z poslední doby. Její součástí budou kresby inspirované Řeckem, Holandskem, Tureckem a Norskem. Doprovodný program počítá s promítáním krátkých filmů pro děti a „dětskou dílnou“.

Zdeněk Burian duben – červen
V Jízdárně Pražského hradu budou vystavena díla Zdeňka Buriana, od jehož narození uplyne 100 let. V jeho slavných rekonstrukcích pravěkého světa se originálním způsobem prolíná autorova fantazie s vědeckým poznáním. První souborná výstava soustřeďující více než 14 000 exponátů z veřejných i soukromých sbírek Buriana představí v několika autorských polohách. Vedle ilustrací knih Eduarda Štorcha, dobrodružné literatury a dalších literárních žánrů, připomene také jeho portrétní tvorbu.

Víkend v pravěku 4. – 5. 6. 2005
V rámci této akce bude představen život pravěkého člověka a také práce archeologa: výzkum v terénu od získávání nálezů přes jejich určování až po rekonstruování a vyhodnocování zjištěných faktů. Zájemci o procházku pravěkem uvidí sedm ukázek z experimentální prehistorické archeologie, tj. praktické ukázky výrobních postupů pravěkých lidí při výrobě keramiky, slévání kovu, přípravě pokrmů, štípání pazourků či tkaní látek. Pro děti bude po celou dobu připraveno několik jednoduchých technik k praktickému vyzkoušení. Druhá část programu bude připravena na severním dvorku Starého královského paláce a v areálu Pražského hradu. Pro děti tu budou připraveny praktické úkoly: hledání střepů a jejich sestavování a doplňování do podoby celistvých nádob, modelování z hlíny a točení keramiky na hrnčířském kruhu, pletení ozdob z drátků – náušnice a záušnice atd. V areálu Hradu pak budou vyznačena tři archeologická naleziště a připraveny otázky z hradní historie.Úspěšní řešitelé získají odměny.

Hudba Pražského hradu
Cyklus koncertů „Hudba Pražského hradu“ tematicky navazuje na výstavní expozici „Příběh Pražského hradu“. Cyklus je tvořen osmi koncerty, jež kopírují historický vývoj instituce hlavy státu od monarchie po republiku. Každá epocha přinesla nové osobité hudební vyjádření, skladatelské osobnosti i díla, jež symbolicky zachycují osudy českého národa.

čtvrtek 10. března, Španělský sál, „Znáte tenhle valčík? aneb Ferdinandovi oblíbenci“ (Josef Strauss a Josef Strauss ml.). Velký orchestr paláce Žofín diriguje František Preisler. čtvrtek 7.dubna, Rothmayerův sál, „V nový život! aneb Hudba republiky“ (Josef Suk: V nový život, Julius Fučík: Pochod gladiátorů, Vít Nejedlý: Vítězství bude naše, Václav Dobiáš: Slavnostní pochod aj.) Ústřední hudbu Armády České republiky řídí pplk. Viliam Béreš. sobota 7. května, Katedrála sv. Víta, „Závěrečný koncert“ (Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Josef Bohuslav Foerster, Václav Dobiáš, Miloslav Kabeláč, Petr Eben). Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Pražský filharmonický sbor řídí Tomáš Netopil.

Promenádní koncerty
Cyklus 15 koncertů v zahradě Na Valech se bude konat od soboty 28. května do 10. září.

Obrazárna pod lupou
Cyklus výstav a přednášek je bezprostředně svázán s hradní obrazárnou, která vlastní jednu z nejproslulejších obrazových kolekcí v Evropě. Uměleckou kvalitu sbírek, umocněnou architektonickou atmosférou rudolfínských prostor, obdivují převážně zahraniční návštěvníci. Série komponovaných programů směřuje k oživení zájmu domácího publika. Zaměřuje se na zajímavá dílčí témata, mikropříběhy jednotlivých uměleckých děl či celků, na jejich historii i novodobé osudy.

21. 1. – 13. 3. 2005 „Znovuzrození obrazu“, Johann Franz Ermels (1641–1693) 25. 3. – 22. 5. 2005 „Příběh originálu a kopie“, Domenico Fetti (1588 –1623) a Christian Schröder (1655 –1703).

Katedrála ze všech stran
Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha, který vznikal od středověku jako velký stavební podnik, soustřeďoval řadu specializovaných profesí, mnohé výjimečné osobnosti i řadu bezejmenných tvůrců. Od položení základního kamene v roce 1344 do současnosti se v procesu stavby, dostavby, rekonstrukcí, oprav, restaurování, čištění, vnitřních i vnějších úprav proměňoval jako živý organismus, který poznamenal podobu i bohatou historii chrámu. Série výstav pod názvem „Katedrála ze všech stran“ se zaměřuje na některé z aspektů života stavby. První výstava „Chrám pod lešením“ byla v příčné lodi Katedrály sv. Víta zahájena 21. 1. 2005.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo