Menu

Krajská organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

23. 02. 2014

Bratislavské haly výstaviska Incheba patrili cestovaniu, zážitkom, chutiam a vôňam. Od 30.1. do 2.2. sa tu uskutočnil jubilejný 20. ročník veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a 21. ročník veľtrhu gastronómie Danubius Gastro, ktoré sprevádzali špecializované výstavy Poľovníctvo a Oddych, Wellness a Fitness, výstava obalových materiálov a baliacej techniky Gastropack a výstava strojov a technológií pre obchody Exposhop.

Výkonného riaditeľa Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Mgr. Martina Janoška som na bratislavskom Slovakiatouru požiadal o predstavenie ich organizácie.
Vznikli sme koncom roku 2012 na základe Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Našimi členmi, okrem Prešovského kraja, je šesť oblastných organizácií, ktoré sídlia na území Prešovského kraja. Prevzali sme úlohu všestranne podporovať rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského kraja. Naša činnosť je financovaná z členských príspevkov a v tomto roku sa budeme uchádzať o dotáciu zo strany štátu. Prešovský samosprávny kraj je na Slovensku druhý najväčší. No čo sa týka pamiatok, kultúry, histórie, prírody, si ho dovolím dávať na prvé miesto. Z ôsmich lokalít UNESCO a ôsmich národných parkov Slovenska je v našom kraji vždy po piatich. Sú v ňom dve tretiny kultúrnych pamiatok celého Slovenska. Treba spomenúť súbor 27 drevených chrámov tzv. cerkví, ktoré vznikali na našom území z dôvodu hranice západorímskej a byzantskej ríše. Žije tu široké spektrum národnostných menšín, čo obohacuje našu kultúru a folklór. Nemáme more, no nahradzujeme ho vodnými nádržami, ako je napr. Domaša alebo množstvom kúpalísk a parkov neraz aj s termálnou vodou. Na našom území máme množstvo minerálnych prameňov a v spolupráci s partnermi rozvíjame projekt ich revitalizácie. Náš kraj ponúka obrovské množstvo aktivít. Od zjazdového lyžovania až po bežkárske. V lete je to pešia turistika, hypoturistika cykloturistika, paragliding a iné. Máme takmer sto značených cyklotrás v približnej dĺžke dvetisíc kilometrov. Každý rok, aj za prispenia našich finančných prostriedkov, dochádza k ich ďalšiemu značeniu a výstavbe drobnej infraštruktúry, vrátanie prístreškov. S kompletným predstavením našej organizácie a aktuálnou ponukou sa čitatelia Všudybylu môžu oboznámiť na našich webových stránkach a stránkach našich členov.


www.severovychod.sk

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001