Menu

Konference HASAP – Standardy ve stravovacích službách

03. 01. 2020

Letos již podruhé proběhla konference věnovaná standardům při poskytování stravovacích služeb HASAP – 14. ročník. Toto podzimní setkání se uskutečnilo 23. října 2019 v Clarion Congress Hotelu Olomouc.
Konference HASAP se věnují standardům a legislativním předpisům vztahujícím se ke stravovacím službám – hygieně výživy a související problematice. Také tato se tradičně konala pod záštitou Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a České asociace sester. Další odbornou záštitu poskytl rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Moderátory byli MUDr. Josef Štorm a jednatel pořádající společnosti HASAP Consulting, s. r. o., Miloš Žáček.
V duchu standardů a legislativních předpisů vztahujících se ke stravovacím službám a hygieně výživy se nesla hned první přednáška ředitelky sekce ochrany a podpory veřejného zdraví hygienické stanice hl. města Prahy MUDr. Pavly Svrčinové, Ph.D. Paní ředitelka se zaměřila na návaznost aktuálních hygienických předpisů na praxi z pohledu kontrolního orgánu. Své postřehy dokládala zkušenostmi ze státních auditů HACCP a hygienických kontrol.
Další přednáška hlavního partnera konference, společnosti ORKLA Foods Česko a Slovensko (původně Vitana), v podání Ing. Jiřího Fabiana se věnovala koření. Tomu, jak se při přípravě pokrmů používá a jak se různé druhy koření pěstují, sklízejí a připravují pro použití v kuchyni.
Těsně před obědem vystoupil ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví při Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy MVDr. Jan Váňa a opět se vrátil k hygienickým předpisům souvisejícím s provozováním stravovacího zařízení. Věnoval se aktuálním příkladům z veterinárních kontrol ve stravovacích provozech. Na příkladech vysvětlil, jak zacházet s potravinami živočišného původu tak, aby se provozovatel zařízení nedostal do rozporu se zákonem. Část přednášky byla věnována problematice zvěřiny. Dr. Váňa posluchače seznámil s tím, jaké povinnosti plynou provozovateli restaurace, pokud ji chce na jídelním lístku nabídnout. Řekl, že Státní veterinární správa často naráží na problémy odrážející mlhavé povědomí o povinnostech vyplývajících legislativy, byť při jejich porušení hrozí velké finanční postihy.
Po obědě, o který se postarali kuchaři Clarion Congress Hotelu Olomouc pod taktovkou šéfkuchaře Dušana Kuby, si vzal slovo Miloš Žáček, aby zastoupil generálního manažera společnosti Radkersburger Hof GmbH &Co KG Klause Pilze s přednáškou na téma Mezinárodní zkušenosti s vedením a dodržováním hygienických standardů a systémů HACCP. Prezentaci doplnil o postřehy ze stravovacích provozů, se kterými se osobně setkal.
Odpolední blok přednášek uzavřel managing partner společnosti Krauthammer Partners Czech Republic Ing. Richard Dobeš. Jeho příspěvek se věnoval kulturním, národnostním a zeměpisným rozdílnostem v přístupu k pracovním úkolům a synchronizaci rozdílných kultur/osobností do jednoho pracovního týmu. Hovořil o tom, jak by měli manažeři lidi vést a motivovat, aby pracovní povinnosti zvládali bez konfliktních situací.
Po poslední přednášce následovalo slosování anketních lístků. Vylosovaní účastníci ankety převzali ceny, které zajistili partneři akce. Jejich expozice bylo lze v průběhu konference navštívit v předsálí a seznámit se s novinkami v oblasti čisticí chemie, varných technologií, softwaru pro facility management ad.
Hlavním partnerem byla společnost ORKLA Foods Česko a Slovensko. Dalšími partnery: Adera, s. r. o., Easy FM, s. r. o., Ecolab, s. r. o., Electrolux, s. r. o., HealthCare Institute, Christeyns, s. r. o., Jiva Jirák, spol. s r. o., Caff? Carraro, Kdelovit.cz, Krauthammer Partners Czech Republic, s. r. o., MONTYCON gastro, s. r. o., RATIONAL International AG, LeoExpress a CPI Hotels.
Připravila Jana Hlinecká.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba