Menu

Konference HASAP – Standardy ve stravovacích službách

03. 01. 2020

Letos již podruhé proběhla konference věnovaná standardům při poskytování stravovacích služeb HASAP – 14. ročník. Toto podzimní setkání se uskutečnilo 23. října 2019 v Clarion Congress Hotelu Olomouc.
Konference HASAP se věnují standardům a legislativním předpisům vztahujícím se ke stravovacím službám – hygieně výživy a související problematice. Také tato se tradičně konala pod záštitou Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a České asociace sester. Další odbornou záštitu poskytl rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Moderátory byli MUDr. Josef Štorm a jednatel pořádající společnosti HASAP Consulting, s. r. o., Miloš Žáček.
V duchu standardů a legislativních předpisů vztahujících se ke stravovacím službám a hygieně výživy se nesla hned první přednáška ředitelky sekce ochrany a podpory veřejného zdraví hygienické stanice hl. města Prahy MUDr. Pavly Svrčinové, Ph.D. Paní ředitelka se zaměřila na návaznost aktuálních hygienických předpisů na praxi z pohledu kontrolního orgánu. Své postřehy dokládala zkušenostmi ze státních auditů HACCP a hygienických kontrol.
Další přednáška hlavního partnera konference, společnosti ORKLA Foods Česko a Slovensko (původně Vitana), v podání Ing. Jiřího Fabiana se věnovala koření. Tomu, jak se při přípravě pokrmů používá a jak se různé druhy koření pěstují, sklízejí a připravují pro použití v kuchyni.
Těsně před obědem vystoupil ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví při Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy MVDr. Jan Váňa a opět se vrátil k hygienickým předpisům souvisejícím s provozováním stravovacího zařízení. Věnoval se aktuálním příkladům z veterinárních kontrol ve stravovacích provozech. Na příkladech vysvětlil, jak zacházet s potravinami živočišného původu tak, aby se provozovatel zařízení nedostal do rozporu se zákonem. Část přednášky byla věnována problematice zvěřiny. Dr. Váňa posluchače seznámil s tím, jaké povinnosti plynou provozovateli restaurace, pokud ji chce na jídelním lístku nabídnout. Řekl, že Státní veterinární správa často naráží na problémy odrážející mlhavé povědomí o povinnostech vyplývajících legislativy, byť při jejich porušení hrozí velké finanční postihy.
Po obědě, o který se postarali kuchaři Clarion Congress Hotelu Olomouc pod taktovkou šéfkuchaře Dušana Kuby, si vzal slovo Miloš Žáček, aby zastoupil generálního manažera společnosti Radkersburger Hof GmbH &Co KG Klause Pilze s přednáškou na téma Mezinárodní zkušenosti s vedením a dodržováním hygienických standardů a systémů HACCP. Prezentaci doplnil o postřehy ze stravovacích provozů, se kterými se osobně setkal.
Odpolední blok přednášek uzavřel managing partner společnosti Krauthammer Partners Czech Republic Ing. Richard Dobeš. Jeho příspěvek se věnoval kulturním, národnostním a zeměpisným rozdílnostem v přístupu k pracovním úkolům a synchronizaci rozdílných kultur/osobností do jednoho pracovního týmu. Hovořil o tom, jak by měli manažeři lidi vést a motivovat, aby pracovní povinnosti zvládali bez konfliktních situací.
Po poslední přednášce následovalo slosování anketních lístků. Vylosovaní účastníci ankety převzali ceny, které zajistili partneři akce. Jejich expozice bylo lze v průběhu konference navštívit v předsálí a seznámit se s novinkami v oblasti čisticí chemie, varných technologií, softwaru pro facility management ad.
Hlavním partnerem byla společnost ORKLA Foods Česko a Slovensko. Dalšími partnery: Adera, s. r. o., Easy FM, s. r. o., Ecolab, s. r. o., Electrolux, s. r. o., HealthCare Institute, Christeyns, s. r. o., Jiva Jirák, spol. s r. o., Caff? Carraro, Kdelovit.cz, Krauthammer Partners Czech Republic, s. r. o., MONTYCON gastro, s. r. o., RATIONAL International AG, LeoExpress a CPI Hotels.
Připravila Jana Hlinecká.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new