Menu

Město Přerov na řece Bečvě je svou zeměpisnou polohou srdcem Moravy. Osídlení lokality sahá až do pravěku, o čemž svědčí světově proslulé archeologické naleziště Předmostí. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Přerově pochází z roku 1141. Na královské město byl povýšen v roce 1256 Přemyslem Otakarem II. Později se stal na dlouhou dobu sídlem rodu Pernštejnů a Žerotínů. Přerov je také nazýván městem nejvýznačnějších osobností Jednoty bratrské – Jana Blahoslava a Jana Amose Komenského. Láká zachovalou městskou památkovou zónou, kterou tvoří měšťanské domy z 15. a 16. století, zbytky středověkých hradeb s fortnou a renesančně upravený zámek, kde sídlí Muzeum Komenského s cennými exponáty od archeologických nálezů přes minerály a entomologickou sbírku až po expozici dobové školní třídy z dob Učitele národů J. A. Komenského. Ze zámecké věže dohlédnete až do městského parku Michalov, který se rozkládá na 17 hektarech a od roku 1992 je kulturní památkou. Nedaleko parku nabízí pro relaxaci své zázemí areál lagun, skatepark a bikrosová dráha. V ornitologické stanici Ornis je největší expozice ptáků ve střední Evropě. Za zhlédnutí stojí také národní přírodní rezervace Žebračka, kterou protíná naučná vlastivědná stezka Přerovským luhem. Zapomenout nesmíme ani na archeologickou lokalitu Přerov – Předmostí, která podává svědectví o životě mamutů před 25 tisíci lety. Můžete tu navštívit Muzeum mamutů a Památník lovců mamutů nebo se vydat na procházku po naučné stezce Předmostím až do pravěku. Vrátíme-li se do centra města, musíme upozornit na Městský dům, architektonicky významnou budovu z roku 1897 v novore­nesančním slohu s bohatou štukovou výzdobou a prvky secese. Je to kulturní a společenské centrum, kde se konají divadelní představení, koncerty a společenské akce. Mezi nejvýznamnější patří Československý jazzový festival s mezinárodní účastí, jehož tradice sahá až do roku 1966. Pokud se chcete vyžít sportovně, můžete navštívit plavecký areál, projet se na inline bruslích po cyklistických stezkách, využít jeden z mnoha tenisových kurtů nebo si zabruslit na zimním stadionu. Mezi milovníky motosportů je Přerov znám svou roklí, která hostí autokrosové a motokrosové závody evropského formátu. K návštěvě vyzývá i kino Hvězda, loutkové divadlo Přerovský Kašpárek nebo sportovní centra, kde si můžete zahrát squash, bowling, minigolf, badminton nebo si zacvičit. Vše, co město nabízí, samozřejmě nestihnete během jediného dne, a proto využijte některého z ubytovacích zařízení, která v Přerově nabízejí své služby. Posilnit se můžete v jedné z mnoha restaurací, bufetů či občerstvení. A nezapomeňte ochutnat zdejší pivo Zubr a Hanáckou kyselku.

Komenský je naší významnou historickou osobností

31. 03. 2013

S primátorem statutárního města Přerov Ing. Jiřím Lajtochem se potkáváme poslední únorový den roku 2013.
Pane primátore, vitrínu vaší kanceláře zdobí sošky mamutů.
Přerov je významným archeologickým nalezištěm s pozůstatky pravěkého osídlení. Prehistorické nálezy z doby před pětadvacet tisíci lety se týkají nejen Přerova, ale vůbec okolí Moravské brány, kde žili lovci mamutů. Starousedlíci v Předmostí říkají, že tam každý druhý měl doma stoličku z mamuta.

Patronem časopisu Všudybyl je Jan Amos Komenský.
Komenský je naší významnou historickou osobností. Je po něm pojmenováno muzeum a máme tu mnoho pamětihodností z období jeho života. S naším městem je významně spjat, protože tu studoval a později i učil. Dokonce tu pochoval svoji manželku. Loni tady při stavbě Tyršova mostu přes Bečvu narazili na základy kostela sv. Marka a školy Jednoty bratrské a na řadu předmětů z té doby. Byl to velmi významný nález. Shodou okolností jsme krátce poté jeli do Holandska do našeho partnerského města Cuijku, a tak jsme se zastavili i v Naardenu, kde má Komenský hrob. Přivezli jsme tam jednu z cihel, z nichž byla přerovská škola postavena.

Přerov je nejen historicky významným místem a průmyslovým městem, ale i kongresovou destinací. Sám jsem několik akcí ve vašem čtyřhvězdičkovém kongresovém hotelu Jana absolvoval.
Ano, v Přerově působí řada průmyslových podniků. Peníze lze ale inkasovat nejen za výrobky, ale – nemalou měrou i díky cestovnímu ruchu – také za řadu služeb. Ostatně ekonomiku a zaměstnanost na území města významně podporuje nejen poznávací a rekreační turismus, ale i oblast business travel, kongresy a konference. Vedle samotného Přerova propagujeme také jeho okolí. Vytvořili jsme vlastivědnou naučnou stezku o mamutech a připravili rozsáhlý projekt nazvaný „Mamutov“. V místech významných archeologických nalezišť chceme otevřít stálé edukační interaktivní expozice a popularizovat naši prehistorii.

Návštěvníci Přerova obdivují vaše Horní náměstí a zámek.
Zámek byl historickým vlastnictvím města. V roce 1998 byl městu Přerovu vrácen a od roku 2000 jsme se zaměřili na jeho revitalizaci. Hlavní část prací jsme dokončili v roce 2010. Nyní chceme dotáhnout do konce zbývající úkoly, a to předláždění, obnovu mobiliáře a nasvícení. Zámek s expozicemi o lovcích mamutů i expozice věnovaná Janu Amosi Komenskému k nám každoročně přitahuje hodně návštěvníků. Revitalizací zámku jsme umožnili jeho celoroční provoz a vytvořili tam novou galerii.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo