Menu

Koktejl party Ligy pro cestovní ruch

31. 10. 2004

Název Bubeneč vznikl zkomolením jména „Přední Ovenec“. První zmínka o Ovenci pochází z roku 1197, kdy byl zčásti majetkem kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, zčásti kláštera v Teplé. Později část obce připadla purkrabství Pražského hradu. V části katastru Bubenče byla za Přemysla Otakara II. založena v roce 1268 Královská obora – Stromovka – a v ní postaven letohrádek. Do zdejšího rybníku přiváděla vodu z Vltavy tzv. Rudolfova štola, významná technická památka, proražená v letech 1582–1592 za císaře Rudolfa II. S tímto panovníkem je spjata i další významná památka Bubenče – Císařský mlýn. Ten původně náležel svatojiřskému klášteru a v polovině 16. století hejtmanství Pražského hradu. Roku 1584 získal tento objekt císař Rudolf II., který jej dal proměnit v pozoruhodný architektonický areál. Jeho součástí byla arkádová chodba, lázeň (grotta), brusírna drahokamů, vodní nádrž s kamennou obrubní a mohutná brána (arch. G. M. Filippi). Celek je hodnocen jako jedno z mála takřka neporušených děl rudolfínské manýristické architektury. V polovině 18. století, za tzv. válek o dědictví rakouské, byla obec výrazně poničena. Zotavila se však z válečných pohrom a již roku 1783 měla asi 350 obyvatel. V první polovině 19. století zde začaly vznikat první průmyslové podniky. Při Císařském mlýně byla zřízena barvírna a tiskárna kartounů, bělidlo a továrna na výrobu papíru. V roce 1843 bylo v Bubenči už 59 domů a 475 obyvatel. Roku 1880 bylo Přednímu Ovenci úředně povoleno nové jméno „Bubeneč“. V té době zde stálo 75 domů a žilo 1394 obyvatel. V roce 1904 byl Bubeneč povýšen na město, a když v roce 1922 došlo ke spojení města s Velkou Prahou, měl 455 domů se 17 139 obyvateli. V době po vzniku Československa byla na území Bubenče za účasti předních českých architektů zahájena rozsáhlá bytová výstavba.

-MF-

Liga pro cestovní ruch, Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy a Plzeňská restaurace ZLATÝ ROŽEŇ 21. září pořádaly další z řady akcí Ligy pro cestovní ruch. Tentokrát v rámci oslav 100 let MĚSTA BUBENČE pod záštitou starosty městské části Praha 6 Mgr. Tomáše Chalupy v Plzeňské restauraci ZLATÝ ROŽEŇ v Praze 6. 

www.zlatyrozen.comwww.praha6.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba