Menu

Management životního stylu, management rekreace, aktivní formy cestovního ruchu nebo pedagogika volného času, to jsou některé ze směrů, kterými se mohou vydat studenti Katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich katedra vzdělává odborníky pro výchovu ke zdravému životnímu stylu a řeší otázky spojené se vzrůstajícím významem volného času pro člověka i společnost. Výzkumná činnost se orientuje na aktivní životní styl, rekreaci a volný čas se zaměřením na manažersko-ekonomické aspekty, cestovní ruch, zážitkovou pedagogiku a výchovu v přírodě a podporu pohybové aktivity a zdraví. Fakulta tělesné kultury zároveň z hlediska výzkumu patří mezi 150 nejlépe hodnocených sportovních fakult na světě.

Katedra rekreologie Fakulty tělesné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci

28. 02. 2017

S vedoucím Katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Zdeňkem Hamříkem, Ph.D., se potkáváme 6. února 2017.
Pane doktore, název vašeho oboru napovídá, že je zaměřen na obnovu sil, udržování výkonnosti, resp. konkurenceschopnost lidí. Jan Mühlfeit v jednom z interview pro Všudybyl konstatoval, že státy s nejvyšší konkurenceschop­ností jsou ty, jejichž obyvatelé umějí odpočívat a kladou velký důraz na využívání blahodárných přírodních zdrojů, na pohyb a relaxaci v přírodě (viz www.e-Vsudybyl.cz, článek „Lázeňství klíčovým faktorem udržení konkurenceschop­nosti České republiky“).
Slovo „creare“ v latině a znamená tvořit a slabika „re“ mu dává zvratný charakter, tedy znovutvořit. Hlavní oblast, kterou se obor rekreologie zabývá, je obnova psychických a fyzických sil (zejména) ve sféře volného času. Rekreologie ale pokrývá i řadu dalších dimenzí. Mimo jiné kompenzační, odbourávání stresu a má i rozměr tvořivostní a osobnostně rozvojový: „Neseďme a pojďme něco tvořit. Pojďme něco rozvíjet, pojďme se zdokonalovat.“

Co vaše katedra předává studentům?
Rekreologie řeší výchovu odborníků pro sektor volného času, i když nejen pro něj. Můžete si za tím představit aktivity odehrávající se v rámci tržní platformy cestovního ruchu nebo ty, které souvisejí s trávením volného času a aktivním odpočinkem či podporou zdravého životního stylu. Připravuje absolventy na pedagogickou činnost a práci v oblasti lidských zdrojů. Rekreologie také vychovává management sportovních a volnočasových klubů a středisek s vysokoškolskou kvalifikací a je důležitá i na municipální úrovni, kdy města a obce vytvářejí podmínky pro trávení volného času, pro sportovní aktivity a rozvoj cestovního ruchu na svém území. Uplatnitelnost absolventů oboru rekreologie je velká. Umějí dobře komunikovat a organizovat. Máme předměty zaměřené na rozvoj měkkých dovedností – spolupráci, tvořivost –, které aplikujeme do marketingu a tvrdých ekonomických věd. Naši absolventi dokážou motivovat lidi, nadchnout je pro věc. Například pro aktivní formy cestovního ruchu, pro agroturistiku nebo pro outdoorové aktivity, které firmy po celém světě využívají v rámci bodybuildingu k posilování výkonnosti pracovních týmů nebo k upevňování vztahů s obchodními partnery v rámci incentiv. Naši absolventi svou odbornost uplatňují i v marketingu, v mediální sféře, v institucích státní správy, samosprávy aj.

Využíváte při vaší práci také nové aplikační centrum BALUO?
Ano, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci toto špičkové evropské centrum vybudovala právě s cílem využívat poznatků z výzkumu v praxi. Přispěla k tomu Evropská unie, konkrétně Operační program Podnikání a inovace. BALUO je unikátní vědeckotechnický park zaměřený na oblast vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného vzdělávání v oblasti pohybové aktivity, prevence civilizačních onemocnění a podpory zdravého životního stylu, jehož srdcem je diagnostické studio. Mimo jiné obsahuje lyžařský trenažér s měnitelným sklonem a rychlostí, chytré fitness centrum nebo lezeckou stěnu, testovací halu, bazén aj. Je vybaven testovacími přístroji, vysokorychlostními kamerami, čidly apod., které umožňují analýzu pohybu a dalších procesů. Využívají ho tak nejen studenti a profesoři naší univerzity, kteří zde mohou prověřit své znalosti v praxi, ale také řada tuzemských i zahraničních fi­rem.Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar