Menu

Zřizovatelem Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice je Jihočeský kraj. Střední odborná škola zajišťuje v denním studiu tříletý obor Kuchař – číšník, dva čtyřleté obory Hotelnictví a turismus a Gastronomie a nástavbový denní a dálkový obor Gastronomie. Vyšší odborná škola otevírá v denním i dálkovém studiu obor Cestovní ruch.
Škola je certifikovaným školicím střediskem ICT vzdělávání pedagogických pracovníků.

Je spoluautorem evropského certifikovaného studia – dalšího vzdělávání odborníků v gastronomii a hotelnictví – Tourism Quality – vypracovaného pod záštitou Evropské komise šesti státy v rámci programu Leonardo da Vinci. Je jedinou institucí v Česku, která za toto vzdělání uděluje certifikáty a diplomy. Studijní cyklus obsahuje následující moduly: Marketing cestovního ruchu a elektronický obchod; Personální management; Péče o hosty a plánování akcí; Odborná specializace; Osobní specializace.
Škola pořádá kurzy pro průvodce a zároveň i je autorizovaným subjektem Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro zkoušky průvodců cestovního ruchu. Předmětem studia i zkoušek jsou mimo jiné dějiny, geografie, ekologie, technika cestovního ruchu, ekonomika, právo, průvodcovské znalosti a dovednosti, a to nejen v oblasti teoretické, ale především praktické.
Zdejší žáci spolu se studenty z Tourismusschulen Bad Leonfelden v Horním Rakousku a z Berufsfachschule für Hotel und Tourismusmanagement v dolnobavorském Grafenau/Schlag vytvářejí produkty na podporu cestovního ruchu v Evropském regionu Dunaj – Vltava. Spolupráci se školou Staatliches Berufliches Schulzentrum Waldkirchen na projektech a podpoře kulturní výměny mezi zeměmi ocenila vláda spolkové země Bavorsko.

Jediná v Česku, která poskytuje vzdělání Tourism Quality

23. 02. 2014

S ředitelkou Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice Mgr. Zdeňkou Erhartovou se potkáváme 21. ledna 2014.
Paní ředitelko, vaše škola se kromě vzdělávání náctiletých žáků zaměřuje na celoživotní vzdělávání.
Ano, máme autorizovánu řadu dílčích kvalifikací v systému Národní soustavy kvalifikací – NSK, takže lidé, kteří pracují v oboru a nemají příslušný výuční list, jej u nás mohou po ověření své odbornosti získat. Týká se to oborů kuchař, číšník, které sestávají z dílčích kvalifikací, jako je příprava pokrmů studené kuchyně, příprava minutek, příprava teplých pokrmů, složitá obsluha hostů, barmanství, nově nabízíme i výrobu zmrzliny. Spolupracujeme s profesními organizacemi, jako jsou Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace ředitelů hotelových škol ČR či Jihočeská hospodářská komora. Gastronomie se neustále dynamicky vyvíjí. Důsledně se proto zaměřujeme na vzdělávání pedagogů naší školy. V rámci spolupráce s partnerskými profesními organizacemi se pak snažíme zejména o přebírání poznatků špičkových profesionálů, aby naši učitelé byli s to oborech, které vyučují, seznamovat žáky se současnou praxí a světovými trendy.

A vaše škola tak sbírá medaile, jednu za druhou…
Nejvíc kuchařských soutěží jsme absolvovali loni na podzim. Největší radost mi udělal „Kuchařský pětiboj“ – soutěž organizovaná společností MAKRO v rámci Gastrofestu na Výstavišti v Českých Budějovicích. Ve velké konkurenci jsme vybojovali bronzovou medaili. Při udělování výročních cen Asociace hotelů a restaurací ČR pak byla naše studentka Martina Hejdová z Vyšší odborné školy oceněna za svou absolventskou práci a naše škola nominována mezi pět nejlepších odborných škol v České republice.

Každoročně pro rodiče žáků v rámci výuky gastronomie a cestovního ruchu pořádáte společenské akce.
S rodičovskou veřejností spolupracujeme opravdu rádi. Uspořádali jsme mimo jiné konferenci k 120. výročí školního objektu v ulici Fráni Šrámka, provázenou výstavou obrazů k historii školy. Vydali jsme publikaci „Zátkova reálka – historie školní budovy v ulici Fráni Šrámka 9 v Českých Budějovicích.“ Je v ní shrnuta stodvacetiletá historie této školy, která se z českého reálného gymnázia stala objektem Vysoké školy zemědělské a od roku 2001 budovou Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice. Ráda bych připomněla i spolupráci s Muzeem gastronomie v Praze. Naši žáci se v něm pod vedením naší učitelky odborného výcviku Marie Bednarikové každé čtvrtletí podílejí na různých akcích. Zejména před Velikonocemi a na Vánoce, kuchařské techniky tam ale prezentují i během letních prázdnin.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka