Menu

Image ČSA i na charterových letech

06. 10. 2004

S viceprezidentem ČSA pro provoz Ing. Jiřím Posem jsme se během léta potkali několikrát. Naposledy v polovině září, kdy jsem s ním dělal rozhovor pro Všudybyl. Pane viceprezidente, počty odbavených pasažérů na mezinárodním letišti Praha – Ruzyně lámou rekordy, přičemž na tomto stavu má výrazný podíl český národní dopravce.
Co se týče objemu cestujících, kteří procházejí letištěm Praha-Ruzyně, strategickým záměrem ČSA je mít na tom pětapadesátipro­centní podíl, přičemž se dnes k této hranici blížíme. Se zájmem sledujeme zdejší bezprecedentní nárůst provozu, v němž se všem zúčastněným subjektům, včetně České správy letišť, daří úspěšně zvládat objemy počtu cestujících, které překračují původní projektovanou terminálovou kapacitu o 30 %. Z pohledu externí spolupráce s Českou správou letišť musím konstatovat, že její kvalita neustále roste. Našli jsme společnou řeč v oblasti koordinace provozu vlajkového dopravce a provozu na letišti vůbec, a je to ku prospěchu všech, počínaje odbavením u přepážek. Právě důraz na uživatelský komfort pasažérů i jejich snadnou orientaci umožňuje zvládat ony obrovské objemy cestujících v provozních špičkách.
Společně s Českou správou letišť v rámci spolupráce na ploše například připravujeme pro turbovrtulová letadla vyjíždění ze stojánek bez cizí pomoci na revers. To nám ušetří pracovníky a prostředky na „push back“, případně šetří technický stav letadel při otáčení na místě. V konečném výsledku to umožní České správě letišť přidat další dvě stojánky v parkovací zóně turbovrtulových letadel.

Pravidelnost provozu je jednou z priorit letecké dopravy. Je potěšitelné, že i v této oblasti si České aerolinie dlouhodobě drží čelní postavení.
V rámci sdružení evropských dopravců je v současné době monitorováno čtyřiadvacet společností. Mj. aspektů se vyhodnocuje kategorie bez zpoždění do 15 minut, přičemž v tomto parametru máme za červenec 87,2 % odletů bez zpoždění, což reprezentuje páté místo v Evropě z celkem 26 sledovaných dopravců. Je třeba dodat, že asi jen patnáct procent zpoždění je způsobeno interními vlivy, pětaosmdesát procent vlivy vnějšími, zejména řízením letového provozu a počasím. V červenci jsme vykázali 5230 odletů, což představuje meziroční nárůst provozu o 23,6 %.

To, co letecké dopravce na pražském letišti limituje přes řadu účinných kroků České správy letišť, je absence paralelní dráhy.
Vzhledem ke strategii ČSA se ukazuje, že v nepříliš vzdálené budoucnosti začne být pro rozvoj naší společnosti dráhová kapacita pražského letiště opravdu limitující. Pečlivě proto sledujeme přípravy směřující k výstavbě druhé dráhy. V tomto jsme zcela v souladu se záměry České správy letišť a projekt podporujeme. Ve stávajícím mezidobí pak společně s Českou správou letišť a Řízením letového provozu České republiky hledáme možné rezervy v racionalizaci a optimalizaci postupů v přiblížení, při odletech i při pohybu po ploše tak, aby se ze stávajícího dráhového systému dařila těžit jeho maximální hodinová kapacita.

Do kompetence viceprezidenta ČSA pro provoz spadá handling, catering i palubní služby, zkrátka oblasti, v nichž jsou pasažéři v bezprostředním kontaktu s personálem. Právě díky personálu jsou České aerolinie jednou z nejpříznivěji vnímaných evropských leteckých společností.
Proklientsky orientovaná služba je naší prioritou a jedním ze strategických cílů. ČSA chtějí i nadále zůstat standardní leteckou společností – síťovým dopravcem. Tento směr nastavuje i členství ČSA v alianci SkyTeam. Je to o standardním servisu pro ekonomickou třídu a nadstandardním pro obchodní. V nově strukturovaném marketingu ČSA se tvoří produktový tým a do konce roku bychom jako pilotní projekt měli být schopni definovat produkt pro byznys cestujícího v celém spektru přepravy. Počínaje prodejem letenek přes odbavení na výchozím letišti až po služby na palubě a na cílovém letišti.
Enormní růst zájmu o leteckou přepravu klade velké nároky na personál. Otázkou je, kde jsou limity meziročního zvyšování naturální produktivity, abychom se v určité fázi nedostali do konfliktu s kvalitou. Proto jsme se rozhodli investovat do velmi sofistikovaného software na plánování zdrojů, pracovníků i mechanizačních prostředků. Jeho základem je letový řád a optimalizační modul, který ukazuje, jakého počtu pracovníků je třeba, v jakém rozložení v reálném čase. Počítáme, že nám pro příští rok pomůže nastavit počet lidí, prostředků a jejich řízení. Zejména pak po otevření terminálu Sever 2, díky němuž významně vzrostou transportní vzdálenosti mezi jednotlivými pozicemi.

Pane viceprezidente, potkali jsme se i při slavnostním podpisu tříleté smlouvy v oblasti charterové přepravy mezi českou cestovní kanceláří EXIM Tours a českým vlajkovým dopravcem. ČSA v rámci jejího plnění začnou létat dálkové destinace i na charterech. Já osobně mám dálkové lety spojeny mj. s několikerým východem slunce, několikerými snídaněmi i s několikerými večeřemi, podle toho, jestli jsme letěli na východ nebo na západ. Bude to obdobné i v rámci charterových letů ČSA na Kubu či do Brazílie?
Jedním z resumé, jež vyplynulo z pracovních jednání mezi vedeními ČSA a akciové společnosti Exim Tours je, že se budeme snažit definovat i pro nás nový produkt charterové dálkové přepravy. Doposud jsme provozovali charterovou přepravu na úsecích s délkou letu do čtyř hodin, nicméně příležitost na osmi až devítihodinovém letu je úplně jiná. Budeme se snažit připravit kvalitní palubní servis tak, aby image značky ČSA na charterových letech netrpěla nižším standardem ve srovnání s lety pravidelné přepravy. Myslím, že se všichni účastníci dálkových letů mohou těšit na kvalitu palubních služeb.

Tržby Českých aerolinií nejsou generovány pouze leteckou přepravou osob a zboží, ale také službami, jež prodáváte jiným leteckým společnostem, a např. v oblasti cateringu nejen jim.
Letošní rok považujeme za velmi úspěšný. Na úseku cateringu se nám podařilo bezproblémově zajistit přepravu speciálu s vojáky mezi USA a Kuvajtem. Nově pak získat velké renomované klienty Korean Air a TAP Air Portugal. Zejména Korean Air v kategorii dálkové přepravy je vysoce náročný zákazník. Příprava jídel pro jejich Jumbo pro tři sta osmdesát lidí v širokém sortimentu včetně korejských specialit trvá deset až dvanáct hodin. Nadále našimi klienty zůstává také 18 dalších společností, včetně renomovaných British Airways, Air France, SAS a Lufthansa Regional.
V oblasti handlingu je konkurenční boj ještě tvrdší. Ale i tam je pro ČSA dosavadní průběh letošního roku úspěšný. Obdobně jako u cateringu i zde mezi novými zákazníky máme Korean Air. Dále Saudi Arabian Airlines a v brzké době budeme zajišťovat služby i pro AeroSvit. Z celkového provozu na pražském letišti, zjednodušeně řečeno, zajišťujeme handling pro sedm letadel z deseti a vyrobíme osm jídel z deseti dodaných na paluby letedel.

www.csa.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba