Menu

Hornické muzeum Příbram čtvrtou nejnavštěvovanější technickou památkou

27. 12. 2008

Největší hornické muzeum
v České republice založené roku 1886, vítěz celostátní soutěže muzeí Gloria Musaealis a držitel ocenění „Český permon roku“ se těší značnému zájmu turistů z domova i zahraničí, jejichž počet každoročně přesahuje sto tisíc. Dle agentury CzechTourism, která sestavuje žebříček turistických míst s nejvyšší návštěvností, zaujalo 4. místo ve statistice TOP 5 nejnavštěvo­vanějších technických památek České republiky. Hornické muzeum Příbram zve k návštěvě unikátních expozic situovaných v historických, památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu a v hornickém domku v Příbrami – Březových Horách a v rámci svých poboček v Památníku Vojna u Příbrami, ve Skanzenu Vysoký Chlumec, v Muzeu Špýchar Prostřední Lhota a v Muzeu zlata Nový Knín.

Expozice muzea
umístěné v originálních báňských provozních a správních budovách přibližují návštěvníkům ve třech prohlídkových areálech bohatou montánní minulost spjatou s těžbou ve stříbrorudním revíru, uranovém ložisku a podbrdské železářské oblasti. Hornický skanzen na Březových Horách tvoří Ševčinská šachta, zaražená roku 1813 na místě středověkého dolu ze 16. století, dále původní báňské objekty dolu Vojtěch, založeného roku 1779, a dolu Anna, který vznikl v roce 1789. Ševčinský důl kromě historických montánních expozic nabízí atraktivní jízdu hornickým vláčkem po povrchové trati dlouhé 230 m směrem k dolu Vojtěch. Nevšední expoziční projekt vznikl na odvalu Ševčinské šachty. Na více než 180 m kolejí byla instalována důlní technika používaná v Rudných a Uranových dolech Příbram ve 2. polovině 20. století. Jsou zde k vidění také repliky historického báňského žentouru, rumpálu a zvoničky. Na závěr návštěvy tohoto prohlídkového areálu lze využít možnosti sběru mineralogicko geologických vzorků pocházejích z části deponovaného odvalu dolu Lill z roku 1857.

Na dole Anna
je možné projet dalším důlním vláčkem, tentokrát Prokopskou štolou k nejhlubší jámě březohorského stříbrorudního revíru (1600 m), nebo sfárat do podzemí ze 16.–18. století zvaného Wasserlauf, kde je zpřístupněno více než 750 m historických chodeb. Důl Anna spojuje s dolem Vojtěch rovněž 330 m dlouhá tzv. vodní štola z konce 18. století.
V šachetní budově dolu Vojtěch, technické památce architektury typu Malakov z roku 1870, postavené na místě historické jámy, je umístěna stálá výstava věnovaná světovému prvenství v dosažení 1000 m svislé hloubky roku 1875. V horních patrech může návštěvník zhlédnout galerii výtvarných děl s hornickou tematikou od akademického malíře Karla Hojdena a akademického sochaře Václava Šáry a pokochat se panoramatickou vyhlídkou z věže dolu.

K nejvzácnějším exponátům
muzea se řadí státem chráněné technické památky – parní těžní stroj dolu Vojtěch z roku 1889, parní těžní stroj dolu Anna z roku 1914 a vodní kolo v podzemí dolu Drkolnov z 19. století, monument mezinárodního významu a jediný dochovaný na území ČR. Jednou z možností přístupu k této památce je nevšední atrakce pro malé i velké, jízda po skluzavce dlouhé 51 m až ke komoře vodního kola. Muzeum prezentuje i havířský folklor v původní hornické chalupě ze 17. století a hodnotné mineralogicko geologické sbírky.

Hornické muzeum Příbram
náměstí Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
tel.: 318 626 307, 318 633 138, fax: 318 622 566
e-mail: info@muzeum-pribram.cz

Otevřeno:
duben – říjen: út – ne 9–17 h
listopad – březen: út – pá 9–16 h

Vstupné:
Základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 KčArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001