Menu

Havířov se bude prezentovat na Regiontouru

27. 12. 2008

Svou premiérovou prezentaci na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO a turistických možností v regionech Regiontour si připravil Havířov.

Havířov se objevil na mapách až v roce 1955. Z původně malého obytného sídliště pro okolní doly v Petřvaldu a Radvanicích vyrostlo v krátké době moderní město. Jeho jádro bylo postaveno ve stylu socialistického realismu Sorela. Architekti projektující byty v novém městě se obrátili pro inspiraci do české renesance, o čemž vypovídají četné renesanční prvky, jimiž jsou domy vyzdobeny.
Havířov – přestože leží na okraji průmyslové aglomerace – se pyšní tím, že z jakékoliv části města se do deseti minut pěší chůze dostanete do přírody. Louky, lesy, říčky a potoky, a s tím spojené možnosti rekreace a relaxace, to vše je obyvatelům na dosah.
K přírodním památkám patří Meandry řeky Lučiny se vzácnou vegetací a živočišnými druhy. Neregulovaný říční tok Lučiny se vine četnými říčními zákruty v několikametrových hliněných naplaveninách. Takto nespoutaná řeka umožňuje další vývoj říčních meandrů, které neustále mění svou polohu a tvar.
Útlum hornictví na Ostravsku a Karvinsku na přelomu tisíciletí se dotkl i Havířova. Původně dvě šachty, ležící na katastru města, již ukončily svou činnost. Dříve tak rozšířené povolání obyvatel města připomínají dvě hornická kladívka ve znaku města – a jeho samotný název.
Výčtem historických památek se Havířov díky svému mládí pyšnit nemůže. Jeho největší předností je kvalita životního prostředí, dostatek veřejné zeleně ve vnitřní zástavbě, nízký stupeň znečištění ovzduší a minimální povrchová degradace krajiny důlní těžbou. To vše z něj dělá město, kde stojí za to žít.
Aktivní účast Havířova na veletrhu bude velkou příležitostí k bezprostřední komunikaci s návštěvníky a konkrétní prezentaci města Havířova.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo