Menu

Folklorní kalendář

23. 02. 2014

Dlouhodobou historii mají plesy chodských a moravských spolků v Praze. Tradice reprezentačních chodských plesů představuje celý lidský věk: Rodáci a přátelé Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze pořádají 8. února 2014 v Národním domě na Vinohradech 78. Pošumavský věneček. Velkým zážitkem bývá úvodní ceremoniál, kterým si Chodové připomínají svoji slavnou minulost. Večer plný folkloru, dechové i taneční hudby zahájí dlouhé defilé krojovaných účinkujících i návštěvníků v chodských, moravských i baráčnických krojích a přinesení historického praporu pražských Psohlavců z roku 1939 a památného chodského praporu z Draženova, jež doprovodí čestná stráž. V obou sálech Národního domu se ve svých vystoupeních budou střídat postřekovský folklorní soubor, mužský pěvecký sbor Haltravan, dechová hudba Horalka a děti z pražského folklorního souboru Rosénka. V Raisově sále bude plesovým hostům hrát v moderním rytmu taneční orchestr Chilli Band. Pro Pošumavský věneček je typická i bohatá tombola.
Přes tisíc návštěvníků a krojovaných účastníků z Prahy a z celé Moravy se schází na tradičním Moravském plese, který pořádá Slovácký krúžek v Praze ve spolupráci s pražskými spolky Hanáků a Valachů. Nejinak tomu bude v sobotu 22. února na 58. Moravském plese v Národním domě na Smíchově. Na slavnost Moravanů v Praze opět přijedou folklorní soubory, hudby, muziky, sbory, chasy, krúžky a návštěvníci z mnoha míst Moravy, kteří přivezou krásný moravský folklor, skvělou muziku, rozmanité kroje, a také dobré víno, koláčky a další moravské speciality. Moravský ples má rovněž svůj svéráz a ustálený program: začíná slavnostním průvodem v krojích, tanečními ukázkami z jednotlivých regionů, předtančením Moravské besedy a společným zpěvem moravské hymny. O půlnoci se hlavní sál rozezvučí mohutnými hlasy mužských sborů. Moravský ples je nádhernou prezentací kulturních tradic Moravy pro pražskou veřejnost a příležitostí zažít srdečnou moravskou zábavu. Oba plesy spolupořádá Folklorní sdružení ČR.
Připravila Vlasta Cibulová

Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel. 234 621 218, fax: 224 214 647
e-mail: foscr@foscr.cz


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka