Menu

Evropská unie přínosem pro český kongresový byznys

06. 10. 2004

Mlčení mluví pro toho,
kdo má slovo.
Sofoklés z Athén 495 – 406 př.n.l. 

Kongresové centrum Praha má mezinárodní kredit výrazně bezpečného špičkově disponovaného kongresového centra. Jeho budova byla otevřena v roce 1981 jako jedno z největších a nejmodernějších společenských center Evropy. V letech 1998 – 2000 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Byl dostavěn víceúčelový objekt s hotelovými a kancelářskými kapacitami. Kongresové centrum Praha disponuje 20 sály a 50 salonky s kapacitou od 12 až do 2764 míst. Svojí nabídkou jednacích, banketních a výstavních prostor včetně zajištění doprovodných služeb je největším a nejkomplexnějším poskytovatelem kongresových služeb v Česku. 

Česko upevňuje pozici kongresové destinace. Rozhovor s generálním ředitelem Kongresového centra Praha Ing. Františkem Duškem jsem začal konstatováním, že Kongresové centrum Praha je řazeno mezi světově renomovaná kongresová centra. Toto povědomí si upevnilo nejen díky hladkému průběhu summitu NATO, ale i díky nepřeberné řadě dalších úspěšně realizovaných akcí. Pane řediteli, jaké bylo uplynulé období pro Kongresové centrum Praha a kongresy vůbec?
Bez nadsázky mohu konstatovat, že úspěšné. Na kongresový byznys má totiž velmi silný vliv aktuální mezinárodní klima. A to se v polovině roku 2003 stabilizovalo. Druhá polovina roku 2003 byla mimořádně úspěšná. Pro Kongresové centrum Praha četností akcí i ekonomicky. Tento trend pokračuje i v letošním roce. To, co v nadcházejícím období u nás chystáme, je nebývalé. Osm velkých kongresů během září a října, z toho největší gastroenterologický UEGW (United European Gastroenterology Week), u něhož včetně doprovodů očekáváme devět až deset tisíc účastníků. I další kongresy se dají označit jako velké, protože každého jednoho z nich se zúčastní více než jeden tisíc osob. Z toho, co se udělalo pro Mezinárodní měnový fond a summit NATO, nelze žít donekonečna. Je třeba jít dál a vytvářet lepší a lepší podmínky pro realizaci kongresových a dalších služeb, které jsme s to v našem zařízení poskytovat, což se týmu zaměstnanců Kongresového centra Praha i jeho obchodním partnerům daří.

Co zahraniční a domácí konkurence?
Je a bude veliká. Pochopitelně. Vzhledem k tomu, jak je kongresový byznys pro tu kterou zemi či místo úžasně ekonomicky lukrativní, se není co divit. Nezřídka kdy se získání pořadatelství prestižního kongresu, obdobně jako je tomu ve sportu u olympijských her či mistrovství světa či Evropy, rovná prosazování státních zájmů dané země. Rád bych se přitom zastavil u jedné věci, která nám velmi pomáhá, a to, jestli byl pro nás vstup do Evropské unie výhodný nebo ne. Pro Česko a tedy i poskytovatele služeb v oblasti kongresové turistiky v České republice jednoznačně byl. Před přistoupením Česka do Evropské unie byly některé typy akcí v rámci podmínek výběrových řízení na konání v Česku odsouzeny k nezdaru, protože bylo řečeno, že se musí uskutečnit v členských zemích Evropské unie. Tahle blokace skončila a z hlediska rezervací na příští rok to cítíme v nárůstu chystaných akcí.

Také si dovolím jedno „pochopitelně“, které v Česku, bohužel, málokdo chápe. V oblasti zajišťování firemních akcí a akcí incentivní a kongresové turistiky je hlavním přesvědčovacím argumentem pověst daného státu. A tady nám, pochopitelně, nikdo nikdy ze zahraničních subjektů nedokázal škodit tak, jako to dokazovaly a dokazují některé domácí subjekty. Nicméně zdá se, že i v oblasti vnímání a vytváření podmínek pro kongresový byznys dochází v Česku k pozitivnímu vývoji.
Také to tak vnímám. Reprezentace České republiky pochopila, že pro posilování image státu coby kongresové destinace ve světě je potřeba dělat něco navíc. Ministr Paroubek a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vůbec pro to dělá velmi mnoho. Magistrát hl.m. Prahy rovněž tak. Nelze těžit pouze z podstaty, že čímsi disponujeme. Je důležité to umět dobře prodávat, a to už se v poslední době děje. Ruku v ruce s tím je třeba poskytnout kvalitní službu v rozumné cenové relaci. Pokud od nás po úspěšně realizovaných akcích odjíždějí spokojení zahraniční hosté, řeknou to u nich doma, inspirují další a rádi se k nám vracejí. Také díky tomu se Kongresovému centru Praha daří rozšiřovat spolupráci a držet se domluvených pravidel s těmi, kteří to umějí. Ostatně kapacitou největšího sálu, která se blíží třem tisícům míst, a dalšími devatenácti sály a padesáti salonky s celkovou kapacitou devět tisíc míst jen tak kdekdo nedisponuje. Máme radost, že se daří získávat zákazníky nejenom ze zahraničí, ale také realizovat akce českých institucí. Mimo jiné u nás bude zasedání Svazu měst a obcí České republiky a zasedání Historických sídel České republiky. Ministerstvo školství ČR tu dělá velký Mezinárodní seminář k problematice volného času dětí a mládeže.

Pane řediteli, také vaší zásluhou je, že se daří realizovat společnou nabídku Kongresového centra Praha, a.s. a hotelů Holiday Inn Prague Congress Centre a Corinthia Towers Hotel, jež byla prezentována v pátém vydání Všudybylu 2004 (str. 17) – čtyřiadvaceti­hodinový konferenční package na zajištění velkých akcí od šesti set účastníků výše.
Ano, jejich organizátoři tak mohou vést jednání pouze s jedním subjektem, který zařídí vše potřebné: pronájem prostor, technické zajištění akce, ubytování i catering. Package je nabízen za souhrnnou cenu za všechny služby. V sezonním období (duben, květen, červen, září, říjen) 225 EUR na osobu a den a v mimosezonním období (leden, únor, březen, červenec, srpen, listopad, prosinec) 160 EUR na osobu a den. Ceny, které jsem uvedl, jsou platné pro rok 2004. Já si myslím, že to tak má být. Opravdu je dobře, že jsme společně vytvořili balíčkové programy. Našimi zákazníky je to vnímáno velice pozitivně a vyděláváme na tom všichni.

Jste mužem, který stál v čele Kongresového centra Praha v dobách, jež se výrazně pozitivně podepsaly na mezinárodním image Prahy coby kongresové destinace.
Letos mi bude šedesát let a to je doba, kdy každý má nárok na to hodnotit, co dělal dobře a co ne. Pravda je, že se nikdy nebudu umět chovat jako někteří mladí manažeři, kteří nemají zábrany, svědomí a jež na mne působí jako naprogramovaní roboti. Já takový nebyl. Byl jsem vychováván jinak. Narodil jsme se ve válce a prožil celé složité období, kterým československá společnost poté prošla. Jsem však přesvědčen, že systém manažerů za každou cenu, jež nemají zábrany a vztah k lidem může po určitou dobu přinášet výsledky, ale že to jednou nedobře skončí. To by si měli uvědomit všichni ti, především politici, kteří zasahují do řídícího systému. Momentální úspěšnost a vydělané peníze ještě neznamenají, že to bude fungovat ještě za rok či za dva. Naopak, může se to velice nepříjemně zvrátit. Z toho mám strach, a říká to člověk, který to říci může, protože to posuzuje vlastními životními zkušenostmi.

Pražané a návštěvníci hlavního města Kongresové centrum Praha vnímají jako místo kulturního a společenského dění.
Ano, Kongresové centrum Praha je koncipováno tak, aby sloužilo jako špičkové víceúčelové zařízení. Jsme rádi, že se nám daří navyšovat objem pronájmů a komerčního využití vůbec. Naším posláním je však také sloužit široké veřejnosti. Přestože z kultury, vzdělávací činnosti a sportovních akcí neplynou velké příjmy, vyvíjíme činnost i v těchto oblastech. Letos to je např. koncert „Zpíváme pro radost“ nebo vystoupení Evy Urbanové s uznávaným ruským tenorem panem Klimkem. Kdybychom tomu nepomohli a nesehnali na koncerty peníze, zřejmě by nebyly. Takže děláme i takovéhle věci pro lidi, protože si myslíme, že zejména v předvánočním čase je potřeba se trochu zastavit a udělat si hezky.


www.kcp.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba