Menu

ČSA jednou z nejpříznivěji vnímaných evropských leteckých společností

10. 07. 2004

Rozhovor s předsedou představenstva a prezidentem Českých aerolinií Ing. Jaroslavem Tvrdíkem jsem zahájil prohlášením primátora hl.m. Prahy MUDr. Pavla Béma, který ve třetím vydání letošního Všudybylu (str. 6) řekl: „Hlavní město Praha je úctyhodnou a atraktivní turistickou destinací nejenom ve středoevropském kontextu, ale v celosvětovém měřítku. Z tohoto pohledu se nelze divit dynamickému růstu osob létajících do Prahy, kdy pražským letištěm v loňském roce prošlo již 7,46 milionu cestujících. Navíc díky úspěšnému začlenění Českých aerolinií do letecké aliance SkyTeam výrazně posílilo jeho postavení jako tranzitního uzlu, takže razantně stoupají i počty přes Prahu tranzitujících pasažérů, jejichž počet se v loňském roce vyšplhal ke tři čtvrtě milionu. Tento fakt mne jako primátora hl.m. velmi těší a vítám jej.“
Pane prezidente, rád bych začal tématem otevírání nových linek Českých aerolinií a zvyšování poptávky po létání do Prahy.

Zvýšená poptávka po létání do Prahy, jako významného tranzitního bodu, je jedním z předpokladů pro růst a rozvoj ČSA. Snažíme se o maximální využití současného růstu našeho mateřského trhu s cílem dosáhnout minimálně 55 % přepravených cestujících na hubu (mateřském letišti) Praha. Souvisí to s dalším rozvojem sítě našich linek, kdy se v souladu s tržní strategií naší společnosti zaměřujeme především na rozšíření přepravních toků mezi východní a západní Evropou. S platností letního letového řádu jsme otevřeli nová spojení do sedmi evropských a asijských destinací. Ruské Samary a Jekatěrinburgu, ázerbajdžánského Baku, polského Krakova, německého Dortmundu, Marseille ve Francii a Lucemburku. Výrazně jsme také posílili spojení do již stávajících destinací, jako je Varšava, Tallin, Riga, Birmingham, Dublin a další. V letní sezoně plánujeme přepravit téměř 3 miliony cestujících, což je o 22 % více než v letní sezoně loňského roku. O tom, že se nám daří tyto plány nejen plnit, ale také překonávat, svědčí rostoucí přepravní výkony za období pěti měsíců letošního roku, kdy jsme přepravili 1,54 milionu cestujících, což je o 29 % více než ve stejném období loňského roku.

Jaké výhody a nevýhody Českým aeroliniím přinesla či ještě přinese skutečnost, že jsme součástí Evropské unie?
Vstup České republiky do Evropské unie přináší českým společnostem snazší přístup na evropské trhy a možnosti další expanze. Můžeme též předpokládat, že členství v Evropské unii bude mít dlouhodobě kladný vliv na české hospodářství, což povede k růstu hrubého domácího produktu, růstu příjmů obyvatelstva, a tedy i k růstu poptávky po letecké dopravě. Hovoříme-li o ČSA, vstup do Evropské unie znamená zásadní změnu, která se promítá do všech činností naší společnosti. Především se nám otevírají nové trhy s možností zřídit další linky na základě nových leteckých svobod. Tyto svobody nám bez jakýchkoliv omezení umožňují provozovat linky mezi destinacemi v jiných státech Evropské unie, aniž by vycházely či směřovaly na území České republiky. Prvním konkrétním příkladem je nová linka ČSA Marseille-Barcelona a zpět, kterou provozujeme od června. Další výhody vstupu do Evropské unie, které se pak dotýkají přímo cestujících a znamenaly pro ně například zjednodušení odbavovacího procesu, jsou spojeny s akceptací občanských průkazů jako dokladů totožnosti při cestách v rámci Evropské unie. K cestování do států Evropské unie je tedy nyní možné kromě pasu využít i národní identifikační průkaz (občanský průkaz) České republiky. Na druhou stranu bude ale i Česká republika otevřena pro všechny evropské dopravce, což pro nás může znamenat možný nárůst konkurence na domovském letišti. Jsem však přesvědčen, že klady ze získaných leteckých svobod převáží případná negativa.

Zahraniční zastoupení Českých aerolinií zabezpečují kolem osmdesáti procent veškerých tržeb ČSA. Rád bych v této souvislosti vzpomněl na vyjádření ředitele londýnského zastoupení Českých aerolinií pana Bohuslava Šantrůčka pro třetí vydání Všudybylu roku 2001:
„České aerolinie zde mají velmi dobrý zvuk. Jsou známé vysokou kvalitou palubních služeb, příjemným personálem, chutným a kvalitním cateringem. Druhým důvodem kupodivu je, že řada pasažérů a priori nechce letět s British Airways. Dělají jim to natruc! British Airways na svém teritoriu vystupují vysoce suverénně, až monopolně. To u řady lidí vyvolává reakci: "Tak co kdybychom zkusili jinou společnost?“ Ohlasy, s nimiž se pak setkávám, jsou: „Ano, my jsme byli s Českými aeroliniemi spokojeni.“ Kouzlo úspěchu tkví v tom, do jaké míry se nám podaří ušít průběh každého z letů klientům na míru tak, aby každý jednotlivý pasažér mohl nabýt pocitu, že si jej ČSA váží. Že jsou tu kvůli němu a ne, že je to obráceně. Významnou roli, kromě již zmiňovaného pozitivního přístupu a vysoké profesionality palubního personálu, zde jistě sehrávají vynikající výkony našich pilotů. Na jejich měkká přistání se zde již tradičně pějí ódy. Jsou jimi pověstní prakticky za jakýchkoliv meteorologických podmínek."

Na vyjádření pana Šantrůčka si, pane prezidente, dovolím navázat tím, že ČSA vždy těžily z vynikající úrovně svého personálu a jeho přístupu ke klientům.
Jsem rád, že mohu říci, že díky zaměstnancům ČSA, zvláště pak palubnímu personálu, jsou České aerolinie jednou z nejpříznivěji vnímaných evropských leteckých společností. Spokojenost našich cestujících a kvalita poskytovaných služeb jsou jedněmi z priorit ČSA. O to, aby se cestující cítili „ve vzduchu jako doma“, se stará téměř pět tisíc našich zaměstnanců, z toho třináct set činí posádky letadel. Také sdílené základní hodnoty, jako je bezpečnost, spolehlivost a vysoká kvalita poskytovaných služeb, oslovují naše zákazníky a jsou jednoznačně spojovány s naší společností. Svědčí o tom i ocenění „Nejlepší letecká společnost se sídlem ve střední a východní Evropě“, které nám udělil letos v květnu ve Velké Británii prestižní letecký průvodce OAG (Official Airline Guide).

www.csa.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001