Menu

I řekl ke mně vůdce můj: „Již já mysli tvé rozumím, kam tě táhne, mezi učené s tebou, mezi učené, to pro tebe vnada, to lehčejší, to pokojnější, to mysli užitečnější život.“ „Ba, tomuť jest tak,“ dí tlumočník. „Nebo co rozkošnějšího býti může, jako aby člověk, nechaje a nedbaje hmotného toho těla kvaltování, s samým všelijakých ušlechtilých věcí zpytováním zacházel? Toť v pravdě jest, což smrtedlné lidi nesmrtedlnému Bohu podobné a teměř rovné činí, aby jako vševědoucí byli, co na nebi, na zemi, v propastech jest neb bylo neb bude, všecko stíhajíce, všecko znajíce, ač ne všechněm v jednostejné dokonalosti, pravdať jest, toho se dostává.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

Což smrtedlné lidi nesmrtedlnému Bohu podobné a téměř teměř rovné činí

23. 02. 2014

Situace, co se týče školství a vzdělávání, je složitá. Chybí pozitivní vzory! Strašně nemám rád, když se přepisují dějiny. A už se to zase po orwellovsku děje. Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Každý z nás se rodí jako tabula rasa. Záleží, co se na ni od raného mládí začne psát. To pak s námi jde celý život. Když někdo nabude odpor ke vzdělávání už v mateřské škole nebo v první či druhé třídě, kde mu je „pedagog“ znechutí, těžko ho na základní škole přesvědčíte, že by se měl učit rád. Totéž pak platí na střední škole. Bohužel, za posledních dvacet let se hrdiny dětí stali lidé, kteří zrovna neoplývají vzděláním ani kultivovaností. Útočí na ně z „akčních“ filmů o kriminálních živlech. Hromadné sdělovací prostředky, to je také jedna velká „černá kronika“. V dětech se buduje povědomí, že hlavně protagonisté akčních filmů či exhibicionisté oslavovaní bulvárem jsou těmi pravými hrdiny, protože o nich se píše. Oni jsou stále v televizi. Tímto vymýváním mozků, ideologizací a politizací se nadělalo obrovské množství škod. Měli bychom se poučit z toho, co si přál náš prezident Havel, který řekl: „Pánové, bude se počítat hlavně to, co budeme pozitivního tvořit.“ Avšak někteří jeho vykladači to zneužili, a to v řadě oblastí včetně školství a ekonomiky.
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky pro výzkum, vývoj, inovace, vzdělávání doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., 3. února 2012


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001