Menu

Pražská informační služba – Prague City Tourism
je moderní servisní příspěvkovou organizací hl. m. Prahy. Její stěžejní činností je marketing a propagace Prahy na podporu rozvoje domácího a příjezdového cestovního ruchu. Dynamickým, a přitom jednoznačným symbolem organizace je stylizovaný rozcestník, ukazatel, který návštěvníkům i obyvatelům Prahy pomáhá zorientovat se v turistické nabídce a kulturním dění. Zároveň Prahu znázorňuje jako křižovatku měst. Pražská informační služba – Prague City Tourism je členem mezinárodní organizace European Cities Marketing, v rámci Česka působí v Asociaci turistických informačních center České republiky. Spolupracuje s profesními asociacemi cestovního ruchu doma i v zahraničí, s agenturou CzechTourism a Českými centry, s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, českými zastupitelskými úřady, zahraničními a domácími médii aj.

Chceme být pro turisty znalci kvality

20. 03. 2014

Pražská informační služba – Prague City Tourism (PIS – PCT) vstoupila do dalšího roku s mnoha projekty, které usilují o další zvyšování prestiže turistické destinace Praha. O novinkách a aktivitách Prague City Tourism jsem 24. února 2014 hovořil s jeho ředitelkou PhDr. Norou Dolanskou.

Paní ředitelko, Prague City Tourism pod vaším vedením opouští koncept zaměřený na encyklopedickou znalost metropole. Namísto toho se stáváte aktivním manažerem cestovního ruchu.
Pustili jsme se s vervou do práce a máme za sebou několik úspěšných projektů, jejichž kvalitu kvituje i odborná veřejnost prostřednictvím mnoha ocenění. Nový vizuální styl turistické destinace Praha, zosobněný sloganem Prague pure emotion, i nové marketingové označení a logo naší organizace se v zahraničí setkávají s nadšenými ohlasy. Díky tomu, že jsme začali používat novou marketingovou značku Prague City Tourism, je naše poslání v zahraničí srozumitelné a jasné. Mnohem větší úsilí musíme vynaložit na domácí půdě, kde mají lidé zažitý název Pražská informační služba. Nějakou dobu ještě potrvá, než nás i Češi budou nazývat Prague City Tourism. Také proto pro český trh zatím využíváme přechodného názvu a loga. Nicméně naše poslání je jasné – budeme domácí i zahraniční turisty upozorňovat na to nejlepší, co v Praze mohou najít. Budeme jim dávat tipy na místa a akce, kvůli kterým má smysl se do Prahy vydat. Chceme být jakýmsi znalcem kvality.

Některé činnosti městských centrál cestovního ruchu, např. Vídně, by mohly být pro Prague City Tourism inspirativní, i když z hlediska návštěvnosti a přenocování by mohla být Praha naopak inspirací pro Vídeň.
V některých ohledech jsou pro nás zahraniční městské centrály cestovního ruchu vzorem. V mnohém ale děláme víc než ony. Pečujeme například o průvodcovskou činnost. V březnu otevíráme Klub VIP průvodců, jehož cílem je zdůraznit profesionalitu vybraných průvodců a zkvalitnit tak cestovní ruch v metropoli, kde může turisty provádět prakticky kdokoli. Budeme oslovovat ministerstva, úřady a cestovní kanceláře, aby poptávaly právě tyto profesionály. Všichni členové klubu získají certifikát a klubový deštník, takže budou snadno rozpoznatelní i při práci v terénu. Bojujeme i za nové infocentrum na Václavském náměstí a máme jednu velikou novinku – mobilní informační centrum, které jsme poprvé představili na letošním veletrhu Holiday World. V květnu a červnu s ním budeme jezdit do vybraných regionů, kde budeme tamní obyvatele lákat, aby především v období letních prázdnin navštívili hlavní město.

Čím dál významnější pozice v marketingu si vydobývají elektronická média.
Komunikace prostřednictvím internetu a sociálních sítí je dnes už samozřejmostí. Ani my proto nechceme zůstat pozadu. Nyní pracujeme na velké přestavbě webu. Doména www.prague.eu bude sloužit všem zájemcům o turistické dění v Praze. Nový web bude uživatelsky přívětivý, čtivý a bude upozorňovat skutečně jen na pražská „nej“. Kromě možnosti rezervace hotelu přes server booking.com si bude moci každý návštěvník našich stránek jejich prostřednictvím také objednat letenky. Naším cílem je, aby si individuální turisté, kteří dnes do Prahy přijíždějí nejčastěji, mohli s pomocí nového webu sami snadno poskládat cestovní a pobytový balíček podle svých představ. Na portálu www.prague.eu budeme nabízet i garantované průvodcovské služby. Informace určené odborné veřejnosti a médiím budeme zveřejňovat na samostatné doméně PIS – PCT.

Výkonnost cestovního ruchu v Česku dlouhodobě brzdí nepochopení a malost těch, kteří odmítají fakt, že základním způsobem, jak přicházet k penězům, je tržit je. Dodnes se to projevuje hodně rezervovaným vztahem k cizincům, kteří reprezentují obrovskou kupní sílu. Těmito postoji však jako by tito lidé turistům říkali: „Jeďte si utrácet někam jinam!“
Nedávno jsem v médiích komentovala přítomnost dánských a švédských studentů v Praze. Jsem přesvědčena o tom, že byť jsou tady dnes hlavně kvůli dostupným cenám alkoholu a za zábavou, krásu našeho města určitě vnímají. Zaregistrovala jsem například, že jeden z mladých Dánů dostal od svého otce, univerzitního profesora, za úkol navštívit i pražské památky. Jsem ráda, že tu i tihle lidé jsou! Jejich chování musí uhlídat ti, kteří je uhlídat mají, tedy zaměstnanci hotelů a barů. Nebuďme ale pokrytci a přiznejme si, že vynakládáme dost peněz a energie na to, abychom k nám turisty přilákali. Je dobře, že k nám mladí cizinci rádi jezdí. A zároveň věřím, že se časem vrátí, třeba s partnery nebo s dětmi, a že jim Praha už navždy zůstane v mysli.
Téma tohoto vydání Všudybylu je „Před hlavní turistickou sezonou“. Co na ni chystáte?
Naším stěžejním projektem pro tento rok je Hudba v Praze, kterým se hlásíme k Roku české hudby 2014. Letos si totiž připomínáme výročí mnoha českých hudebních velikánů, jako jsou Smetana nebo Dvořák. Na webových stránkách www.hudbavpraze.cz jsme spustili interaktivní hudební mapu Prahy, která upozorňuje nejen na objekty a s nimi spojené hudební osobnosti, ale i na stěžejní hudební události roku 2014. Vydali jsme ostatně i papírovou hudební mapu, která je zdarma k dispozici v našich informačních centrech. Pro zahraniční klientelu připravujeme výpravný svatební katalog. Jeho cílem je cizince přesvědčit o jedinečné atmosféře Prahy, o tom, že je skvělou volbou pro zásnuby, svatby, obnovy manželských slibů nebo jen pro romantické procházky ve dvou. V této oblasti může Praha v porovnání s dalšími evropskými metropolemi nabídnout ledacos navíc, nejen úžasné scenérie. Připravujeme se však už i na rok 2015, kdy si budeme připomínat výročí Jana Amose Komenského. Jeho osobnost a dílo budeme představovat v širších souvislostech, jako Prahu studentskou. Rok 2016 se zase ponese ve znamení Karla IV. Máme zkrátka stále na čem pracovat.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba