Menu

Cestovní ruch je mimořádný obor pro studium i pro život

23. 02. 2014

Doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. působí v oblasti cestovního ruchu již téměř dvacet let. Svoji dráhu začínala v agentuře CzechTourism, poté pokračovala v cestovní kanceláři Fischer. Od roku 2005 působí na Vysoké škole obchodní v Praze, v současné době jako vedoucí Katedry ekonomiky cestovního ruchu.
Paní docentko, jaké je zaměření Vysoké školy obchodní a kde její studenti nacházejí uplatnění?
Vysoká škola obchodní vyučuje studenty v oborech Cestovní ruch, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Průvodcovská činnost a Informační technologie v cestovním ruchu. Naši absolventi najdou většinou uplatnění právě v těchto oblastech, a to jak ve firmách, tak v orgánech veřejné správy, které cestovní ruch v České republice řídí. Studentům dáváme nejen teoretickou, ale i praktickou přípravu formou projektové výuky. Mnoho našich posluchačů pracuje již během studia, což velmi vítáme, protože podporu získávání praktických zkušeností řadíme mezi naše priority.

V čem je studium cestovního ruchu specifické?
Cestovní ruch je mimořádný sám o sobě. Nejenom proto, že cestování si přirozeně spojujeme s pozitivními asociacemi, ale i z praktického hlediska – vždyť cestovní ruch zasahuje do mnoha oblastí života. Naši studenti díky tomu získávají širší rozhled, který jim pomůže nejen pochopit souvislosti při studiu, ale zároveň pro ně představuje pružnější odrazový můstek do budoucího profesního působení. Studium zahrnuje mimo jiné i management kultury, veřejnou správu nebo management destinací a samozřejmě i jazykovou přípravu. Zejména v kombinované formě se setkávají studenti z různých oborů, kteří s sebou přinášejí své pohledy, zkušenosti a názory. Takové prolínání je zajímavé nejen pro studenty samotné, ale i pro mě jako pedagoga. Běžnou výuku na naší škole obohacuje i řada hostů z praxe, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Nezřídka to bývají i naši úspěšní absolventi.

Kde všude se ještě můžeme setkat s absolventy Vysoké školy obchodní v Praze?
Naše bývalé i současné studenty najdete nejenom v cestovních kancelářích, v hotelích, na letištích či v letadlech, ale potkávám je i v destinačních managementech, v turistických informačních centrech nebo na hradech a zámcích. Vždy mě potěší, pokud si vzpomenou a hlásí se ke mně a ke škole, kterou absolvovali. Pro mě osobně je jejich ocenění teoretické i praktické přípravy na VŠO tím nejlepším vyznamenáním. Potvrzují tak čtyři sta let starou pravdu Galilea Galileiho, že „Nikoho nic nemůžeš naučit, můžeš mu pouze pomoci, aby to sám nalezl.“


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001