Menu

Česká letecká doprava v Evropské unii už dávno

10. 07. 2004

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky, s jehož generálním ředitelem Ing. Petrem Maternou si povídáme, potvrzuje pozici stabilní společnosti, která je schopna zajišťovat bezpečné prostředí pro letecký provoz a adekvátně reagovat na dynamiku vývoje letecké dopravy. Strategická poloha Česka, pružná kapacita národního systému, kvalita a bezpečnost poskytovaných letových provozních služeb se projevují jako rozhodující faktory, které český vzdušný prostor činí atraktivním. A protože se hraje na výsledky a české nebe spolehlivě funguje, dovolím si, pane řediteli, začít nepatřičností: Kreslíř Jean Effel by tu měl skvělou inspiraci pro „Stvoření světa“. Ačkoliv… Effelův ústřední hrdina je univerzálním vládcem nebes, a vy „jen“ parciálním, protože Řízení letového provozu České republiky řídí nebeský chod pouze nad Českou republikou. Tak, jako na Effelova hrdinu, jistě i na Řízení letového provozu České republiky kdekdo kuje řadu čertovin. Nicméně, čím dál tím hustší letecký provoz nad Českem zvládá na jedničku.
K Effelovu vládci nebes… V jeho příběhu na to byl Pán Bůh sám. Řízení letového provozu České republiky je kompaktním týmem špičkových odborníků včetně těch, kteří přímo řídí letový provoz.

Hovoříme měsíc poté, co Česko rozšířilo prostor jednotného evropského trhu o svých 78.865 km2, avšak lze se mi domnívat, že v oblasti řízení letového provozu k převratným změnám tímto krokem nedošlo.
Máte pravdu. Řízení letového provozu a české letectví vůbec je v Evropské unii prakticky dávno. Od roku 1993 se podílíme na práci mezinárodní organizace Eurocontrol, kam jsem nejdříve jezdil jako pozorovatel a potom jako zástupce státu do Committee of Management. Vzhledem k tomu, že letectví je globálním fenoménem, musí být zdejší prostředí stejné jako kdekoliv jinde na světě, tedy i v zakladatelských zemích Evropské unie. To, co je teď na Evropské unii ve vztahu k letectví zajímavé, je nový program „Single European Sky“ (jednotné evropské nebe). To je zásadní krok k zefektivnění řízení letového provozu v rámci Evropské unie. Podobné iniciativy se odehrávají v USA pod názvem Free Flight (let bez omezení), jemuž však federativní uspořádání států dává jiné možnosti. Stejným procesem – integrací nebe, odstraňováním překážek, které přinášejí hranice států při plánování hlavních dopravních toků – pak letectví prochází i v ostatních civilizací stižených světadílech. Letectví v letošním roce opět zažívá boom. Nárůsty jsou v řádu desítek procent už nejenom v Česku, ale i v ostatních státech Evropské unie. To naznačuje, že se letectví vrací do své původní role – obrovského generátoru hodnot v ekonomice. Co se týká projektu „Single European Sky“, naplnění principu odstranění státních hranic a sjednocení služeb v organizačním slova smyslu, to je něco, co všichni pocítíme v historicky krátké době. Vytváří se legislativa pro vzájemnou interoperabilitu – spolupráci systému řízení pro vytváření funkčních bloků vzdušného prostoru. Pro jednotná pravidla koordinace civilního a vojenského leteckého provozu (tam je to vždy otázkou státní suverenity silněji než kde jinde) . Pro výcvik řídících letového provozu. Pro možnosti migrace řídících letového provozu jako pracovní síly a řadu dalších legislativních opatření, která když budou naplněna, vzdušný prostor a řízení letového provozu v Evropě se velmi zefektivní. Cestujícím by to mělo v konečném efektu přinést zlevnění letenek, případně snížení zpoždění letů.

V současné době v Jenči u Prahy roste vaše nové úžasné…
Národní integrované středisko řízení letového provozu. Tam se již v příštím roce přestěhuje podstatná část našeho podniku. V průběhu roku 2006 se odtud začne řídit letový provoz. Je to nejenom středisko, kde se poprvé v historii podniku všichni sejdeme pod jednou střechou. Je to něco, co nám umožní zvládnout další nárůsty provozu v českém vzdušném prostoru a garantovat, že poslání, k němuž jsme byli vytvořeni, splníme i v následujících letech. Tzn., že budeme schopni v každém okamžiku 24 hodin denně řídit vzdušný provoz v našem prostoru na vysoké technické i organizační úrovni. Středisko bude představovat špičku evropské kvality.

Zmínil jste nejnovější program „Single European Sky“. Už ale v roce 1997 Česká republika podepsala dohodu o společném středoevropském řízení letového provozu.
Dohoda CEATS (Central European Air Traffic Services) se dodneška nenaplnila. Dokonce ani není ratifikována. A to je také jeden z důvodů, proč jsme byli nuceni postavit vlastní středisko. Bez něj bychom neměli záruku, že bychom (a to již v blízkém budoucnu) byli po technologické stránce s to zvládat provoz nad naším územím. V současné době hledáme způsob, jak využít legislativu „Single European Sky“, což je moderní řešení, které je daleko komplexnější. Koncept středoevropského řízení letového provozu byl založen na principu smlouvy Maastrichtského střediska (část Německa a Benelux), které vzniklo před více než třiceti lety. Tato koncepce je již dnes, a to i díky úžasné dynamice v oblasti informačních technologií a přenosu dat, překonaná. Zrovna tak, jako přidávat k současným střediskům další, a zvyšovat tak leteckým dopravcům náklady. Proto se ve spolupráci se státní správou a ostatními podniky řízení letového provozu snažíme najít alternativní řešení. Z našeho pohledu jsou nám přirozenými strategickými partnery naši sousedé. Dobré kontakty a porozumění nacházíme i u ostatních signatářů původní smlouvy. Přitom Maďarsko a Chorvatsko budou rovněž mít nejmodernější střediska v regionu. Společně proto hledáme řešení, která by umožnila uspokojivě řešit i problematiku ostatních vzdušných prostorů.

Je to pro Česko dobrý byznys vlastnit zhruba půldruhého milionu kubických kilometrů letového prostoru?
Je možné říci, že se vzdušný prostor dá pokládat za národní bohatství. V rámci Eurocontrolu existují jednotná pravidla pro zpoplatňování služeb řízení letového provozu. Ceny jsou nákladové a s ohledem na to, že každý poskytovatel má do určité míry monopolní postavení, je vše regulováno mezinárodními dohodami a svázáno pravidly. Díky obrovskému nárůstu provozu a pravidlům, kterými se musíme řídit, Řízení letového provozu České republiky už po několik let snižuje ceny. V letošním roce jsme byli vyhodnoceni tzv. Performance Review Commission Eurocontrolu ve zprávě o ekonomických výsledcích a efektivitě jednotlivých poskytovatelů letových provozních služeb jako nejefektivnější služba řízení v Evropě. V tomto smyslu rovněž očekáváme příznivé hodnocení od sdružení IATA. Nicméně IATA i od nás stále žádá, abychom ceny dále snižovali. Pravidla pro poskytování letových provozních služeb nám pro tržní ceny nedávají žádný prostor. Do budoucna ale lze očekávat, že se i naše cena bude zvyšovat, protože s tím, jak nové středisko uvedeme do provozu, začneme odepisovat majetek. Nepředpokládáme však, že by ceny našich služeb převýšily evropský průměr.

Takže mít na svém území firmu řízení letového provozu, kromě toho, že zaměstnává lidi, není pro daný stát až takovým ekonomickým přínosem?
To bych neřekl. Jsme sice státní podnik, ale ze státního rozpočtu žádné subvence nedostáváme. Ani o ně nestojíme. Nechceme o peníze ze státního rozpočtu soutěžit s učiteli, státními zaměstnanci, se zdravotnictvím… Naopak odvádíme státu daně. Plníme všechny povinnosti i v dalších odvodech za zdravotní a sociální pojištění. Jsme poměrně velký exportér, i když exportujeme služby. Podstatná část našich příjmů je od zahraničních leteckých společností, z nichž některé v Česku ani nepřistávají.

www.rlp.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001