Menu

Bayreuth v Praze

06. 10. 2004

Již podruhé se představilo festivalové a univerzitní město Bayreuth v rámci spolupráce s Pražskou informační službou širokému pražskému publiku. Od 20. září do 24. září 2004 měl Kongress und Turismuszentrale Bayreuth (Kongresová a turistická centrála města Bayreuthu) svůj informační stánek v Praze v informačním středisku Pražské informační služby Na Příkopě 20. Poté, co se město Praha v červenci letošního roku představilo během wagnerovského letního festivalu v Bayreuthu, propagoval Bayreuth pomocí kvalitního propagačního materiálu a poskytováním odborných informací své památky, kulturní akce i turistickou nabídku. Jakkoli je mezinárodně známý především díky festivalům Richarda Wagnera, které každoročně v červenci a srpnu přivádějí do Horních Franků tisíce operních příznivců z celého světa, byla to pruská princezna a markraběnka Wilhelmina, která z Bayreuthu v 18. století vytvořila překrásnou kulturní metropoli. Věnovala Bayreuthu četné paláce, zahrady a podivuhodnou markrabskou Operu, dnes označovanou za nejkrásnější barokní divadlo Evropy. Tato jedinečná divadelní budova byla nedávno německou spolkovou vládou oficiálně navržena na seznam světového kulturního dědictví Unesco.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba