Menu

ACK ČR má nového předsedu

28. 02. 2017

Asociace cestovních kanceláří ČR si 16. února 2017 na mimořádném valném shromáždění do svého čela zvolila nového předsedu, JUDr. Vladimíra Dolejše z DC SERVICE, který vystřídal Viliama Siveka. Vladimír Dolejš po zvolení mimo jiné řekl: „Je třeba si uvědomit, že cestovní ruch přináší ročně víc než 100 miliard Kč příjmů do státního rozpočtu České republiky. Podílí se tak asi třemi procenty na tvorbě HDP a přibližně pěti procenty na celkové zaměstnanosti. Jsem ale přesvědčen, že potenciál tržní platformy cestovního ruchu je podstatně vyšší. Pro srovnání: například v sousedním Rakousku se podílí skoro dvanácti procenty na tvorbě HDP a skoro třinácti procenty na zaměstnanosti. Je nasnadě, že hospodářský růst lze v budoucnu očekávat právě díky terciární sféře. Je důležité, aby se cestovní ruch a s ním spojená široká oblast služeb a odbytu výrobků rozvíjely i v oblastech, kde je takový rozvoj slabý, a tam, kde se tak doposud neděje. Stejně tak je důležitý rozvoj spolupráce v cestovním ruchu s ostatními státy.“
Členská základna ACK ČR si na tomto mimořádném valném shromáždění za místopředsedkyni zvolila Lenku Vikovou z CANARIA TRAVEL a za dalšího člena představenstva RNDr. Ladislava Havla z Ciao…, cestovní kanceláře. Valné shromáždění také schválilo kooptaci Mgr. Simony Fischerové z cestovní kanceláře FISCHER a JUDr. Jana Koláčného z cestovní kanceláře Čedok.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar