Menu

A teprv jedno s druhým rozumně srovnávaje

31. 03. 2013

Až natrápě a navrtě se dosti sám v sobě, na toto sem přišel, abych nejdříve všecky lidské věci, co jich pod sluncem jest, prohlédl, a teprv jedno s druhým rozumně srovnávaje, jistý sobě stav vyvolil a své sobě věci k užívání pokojného na světě života pěkně nějak spořádal.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

Hlavním tématem tohoto vydání Všudybylu je postavení cestovního ruchu v České republice. Bohužel, cestovní ruch dosud není v Česku obecně vnímán jako tržní platforma – prostor pro generování zahraničního a domácího inkasa. Přitom právě peníze jsou velmi často prvkem, který dává podnět k návštěvám. Válečným i mírovým, kdy země usilují, aby na svá území dostaly co nejvíc investorů, firemní klientely a bonitních turistů. V Česku ale jak válečné, tak mírové invaze mají společného jmenovatele – přivádějí k nám ne moc chtěné hosty. Možná proto, že obyvatelstvo Česka nevnímá souvislost kupní síly, tedy tržeb zahrnujících i útraty turistů na našem území, se svou životní úrovní. Postavení cestovního ruchu ve společnosti nepomáhá ani to, že jej tzv. experti redukují na sféru služeb a profesionálové cestovního ruchu o jeho užitečnosti přesvědčují hlavně sami sebe. A peníze, které tržní platforma cestovního ruchu umožňuje inkasovat takřka za cokoliv? Ty v českém pojetí jako by metamorfovaly v hermafrodita, jenž ke svému rozmnožování nikoho nepotřebuje. Tedy ani spotřebitele. Jako by nebylo třeba peníze inkasovat za služby a zboží. Jako by nebylo třeba ani je investovat do konkurenceschop­nosti naší země, do výchovy a vzdělávání, do vědy, do výroby a výstavby, do služeb a do budování značky Česká republika.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba