Menu

29. HOLIDAY WORLD bude v Letňanech

03. 01. 2020

Příští ročník mezinárodních veletrhů cestovního ruchu se bude konat v areálu PVA EXPO PRAHA. Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech, krom velkých výstavních pavilonů, disponuje velkokapacitním parkovištěm a moderním konferenčním a gastronomickým zázemím. S obchodním a marketingovým ředitelem pořádající veletržní společnosti ABF, a. s., Martinem Františkem Přívětivým se potkáváme koncem roku 2019.
Pane řediteli, vaši kampaň k veletrhům cestovního ruchu charakterizuje nová grafika.
Ano, provedli jsme její upgrade, a abychom nezpřetrhali návaznost na předchozí ročníky HOLIDAY WORLD, propojujeme její původní koncept s novým. Vyňali jsme z ní některé symboly zahraničních destinací a doplnili české. Avizujeme jimi, co návštěvník našich veletrhů na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech 13. až 16. února 2020 najde. Tedy nejen podněty, kam k moři, a možnost koupit si zahraniční zájezd s veletržní slevou, ale i inspiraci, kam na tuzemskou dovolenou nebo prodloužené víkendy.
Nově pojatá grafika upozorňuje na to, že HOLIDAY WORLD a REGION WORLD jsou v podstatě jedním projektem. Koncovému i odbornému návštěvníkovi přináší široké spektrum kontaktů, informací a inspirace jak ze sféry outgiongu, tak i domácího cestovního ruchu potažmo incomingu.

HOLIDAY WORLD vždycky míval partnerskou zemi.
V této tradici pokračujeme. Klademe důraz na to, aby partnerská země byla takovou, kterou většina veletržních hostů bere za jednu ze svých možných cílových dovolenkových destinací. Že je to země, kam lze s rodinou doletět, nechat se dopravit autokarem či dojet po vlastní ose. Tato strategie bude platit i v příštích letech.

K partnerství země jste nově přidali partnerský region.
Partnerským regionem našich veletrhů cestovního ruchu je pro rok 2020 Jihočeský kraj. Kampaně, které realizujeme před veletrhy a které „pojedeme“ i v průběhu jejich konání, jsou proto výrazně (byť nejen) zaměřeny na cíle a atraktivity Jihočeského kraje. Témata, spoty, obrázky, PR.

Jedním ze současných trendů je obliba pěší turistiky a cykloturistky umocněné nástupem elektrokol.
Ano, a je relativně jedno, jestli se jedná o rodinný trip – poznávání okolí pobytového místa, o vycházky s kočárkem, výlety ze zdravotně hendikepovanými turisty – vozíčkáři, nebo o fyzicky exponované túry. Z Podunají, z německého Pasova, skrz šumavské hvozdy a pak několika kraji Česka vede historická Zlatá stezka. Vede Jihočeským, Plzeňským a Karlovarským krajem. U Jihočeského a Plzeňského kraje je Zlatá stezka – cíle a atraktivity v jejím bezprostředním okolí – jedním z hlavních témat pro jejich veletržní prezentace na HOLIDAY WORLD a REGION WORLD 2020. Se všemi kraji už hovoříme také o dalších tématech pro následující ročníky veletrhů.

Veletrh HOLIDAY WORLD stěhujete z Výstaviště v Holešovicích do areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Tato informace je proto součástí naší kampaně před veletrhy cestovního ruchu. Za sebou už máme zkušenost s úspěšně realizovanými 27. ročníkem stomatologického veletrhu PRAGODENT a 9. ročníkem středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky CZECHBUS, které jsme z Holešovic rovněž stěhovali do Letňan. U obou jsme zaznamenali meziroční nárůst kolem 20 %, co se týká počtu návštěvníků, a zhruba 10% nárůst vystavovatelů. Takže obdobný trend lze očekávat také u veletrhů HOLIDAY WORLD, REGION WORLD a PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA.

29. HOLIDAY WORLD má připraveny programy B2B a B2C, což je v jeho historii absolutní novinka.
Naše spolupráce s agenturou Enterprise Europe Network nese ovoce: organizujeme MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS – obchodní jednání. Jsou postavena na kontraktačních jednáních obchodníků. Těch, kteří něco nabízejí, a těch, kteří nakupují. Krom Enterprise Europe Network na tom spolupracujeme i s agenturou CzechTurism. Máme přislíbeno, že CzechTourism přiveze řadu zahraničních touroperátorů – nákupčích. Enterprise Europe Network takovéto setkání touroperátorů v roli nákupčích, rekrutovaných z celého světa, s manažery destinačních agentur, turistických cílů, ubytovateli, dopravci a dalšími profesionály cestovního ruchu pořádá jednou ročně. Tradičně při veletrhu ITB Berlín. Pro letošní rok se toto setkání koná u nás v Praze a z toho máme velkou radost.
Na české národní expozici zastřešované agenturou CzechTourism pak budou novinky, které současná doba v odvětví cestovního ruchu forzíruje. Budou se tam prezentovat i startupové firmy a projekty. Co se týče B2B, třetím ročníkem pokračuje i konference 360° TRAVEL TRENDS. Uskuteční se 14. února s programem tematicky zaměřeným na koncového zákazníka. O víkendu chystáme Prima ZOOM WorldFilm, cestovatelský festival spojený s přehlídkou filmů, autogramiádami a vystoupeními cestovatelů.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba