Menu

Zveme Vás na Globální fórum statistiky cestovního ruchu

13. 04. 2014

Ve dnech 14. – 17. května 2014 se uskuteční v prostorách Černínského paláce v Praze 12. Globální fórum statistiky cestovního ruchu, které je nejprestižnější mezinárodní celosvětovou událostí v oblasti statistiky cestovního ruchu.

Hlavními organizátory akce jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Český statistický úřad, hlavní město Praha, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropský statistický úřad (Eurostat) a Ministerstvo zahraničních věcí, které na pořádání akce poskytlo své reprezentativní prostory Černínského paláce. Dalšími organizátory pak agentura CzechTourism, Prague Convention Bureau a společnost KPMG Česká republika s.r.o. O významu akce svědčí nejen množství jejích organizátorů, ale zejména účast vrcholných představitelů mezinárodních organizací, renomovaných expertů, zástupců veřejných institucí a profesní veřejnosti České republiky.
Konání této prestižní akce v České republice je důkazem vysoké úrovně statistiky cestovního ruchu v České republice a zároveň oceněním výsledků práce Ministerstva pro místní rozvoj, Českého statistického úřadu, dalších významných institucí, akademických a výzkumných pracovišť. Fórum je organizováno také při příležitosti ukončování projektů Ministerstva pro místní rozvoj zaměřených na zkvalitnění statistiky cestovního ruchu, které byly financovány ze strukturálních fondů EU. Právě díky strukturálním fondům, které se významnou měrou podílí na financování této mezinárodní akce, bylo možné v České republice takovou akci uspořádat. Konání fóra v České republice je tak příležitostí, jak české odborné veřejnosti zprostředkovat aktuální vývoj, poznatky, trendy a způsob využití nových technologii při získávání statistických dat a realizaci výzkumů v oblasti statistiky cestovního ruchu.
Odborný program je doplněn také zajímavým doprovodným programem, aby i účast zahraničních delegátů byla využita pro představení České republiky jako vhodné destinace cestovního ruchu a zároveň účastníci měli příležitost pokračovat v neformálních jednáních nad jednotlivými tématy programu.
Registrace na fórum probíhá na webových stránkách konference www.tsf2014Prague.cz, a to až do naplnění předpokládané kapacity, která je však s ohledem na možnosti Černínského paláce omezená. Za  přípravný výbor Globálního fóra statistiky cestovního ruchu Vás zveme k účasti na fóru.
Ing. Radek Chaloupka, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor cestovního ruchu

14 May  Welcome programme
City of Prague invites participants of the Global Forum on Tourism Statistics to the Gala Reception in a unique venue – The Residence of the Mayor of the City of Prague.

15 May 2014 DAY 1 Thursday
Day 1 Schedule

08:00 – 09:30
REGISTRATION AT CZERNIN PALACE
09:30 – 10:00
OPENING AND WELCOME SESSION
Věra Jourová, Minister for Regional Development of the Czech Republic
Martin Tlapa, Deputy  Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Sophie Limpach, Head of Unit, Short term statistics and tourism, EUROSTAT

10:00 –12:55
Session 1 – NEW TECHNOLOGIES AS DATA SOURCES AND COLLECTION METHODS: EVOLUTION OR REVOLUTION?
Chairperson: Christophe Demunter, EUROSTAT

1. Using Big data for measuring / improving the efficiency of the tourism boards
Jan Herget, CzechTourism, Czech Republic
2. Innovation of tourism statistics by the use of new big data sources
Nicolaes Heerschap, Statistics Netherlands, Netherlands
3. Methodological and theoretical aspects of using passive mobile positioning data for tourism marketing
Rein Ahas, University of Tartu, Estonia
4. Digging for data: Barriers to overcome before using mobile positioning data for Tourism Statistics
Ulf Sonntag, Institute for Tourism Research in Northern Europe, Germany
5. The potential of Free phone call applications as a Source of mobile positioning data for providing Tourism Statistics
Erdem Acir, Ministry of Culture and Tourism, Turkey
6. Canadian Tourism Statistics: the EQ experience and future overlook
Stéphane Tremblay, Statistics Canada, Canada
Summary and Open discussion

12:55 – 14:10
LUNCH BREAK

14:10 – 14:25
KEYNOTE SPEECH
Martine Durand, Chief Statistician and Director of Statistics Directorate, OECD

14:25 – 17:00
Session 2 – BUSINESS REGISTERS: THE CORNERSTONE OF A HIGH QUALITY SYSTEM OF TOURISM STATISTICS?
Chairperson: Zdeněk Tůma, KPMG

1. Tourism statistics and the business register in Italy: a comparative analysis and future outlooks for integration
Francesca Petrei and Maria Teresa Santoro, ISTAT, Italy
2. New Zealand's Inte­grated Data Infrastructure (IDI) – a hotbed for analysis of tourism industries
Sarah Crichton, Ministry of Business, Innovation and Employment, New Zealand
3. Estimating establishment?level tourism sales using the Regional Tourism Economic Survey and Geographical Information System
Kozo Miyagawa, Keio University, Japan
4. Tourism statistical project of the Ministry of Regional Development of the Czech Republic 
Margit Beníčková, Ministry  of Regional Development, Czech Republic
5. Estimating nights spent in Finnish accommodation establishments based on business registers
Ossi Nurmi, Statistics Finland, Finland
Summary and open discussion
SOCIAL EVENING

17:15 – 17:45
TRANSFER BY FOOT TO TRAM STOP (Brusnice)

18:00
TOUR / TRANSFER BY HISTORICAL TRAM

19:00
CONFERENCE DINNER AT PRAGUE CROSSROADS
Prague Crossroads, Zlata, Prague 1 hosted by CzechTourism
_____________­________________________­________________________­______________

16 May 2014 DAY2 Friday
Day2 Schedule

08:00 – 09:30
REGISTRATION AT CZERNIN PALACE

09:30 – 12:05

1. Session 3 – MEASURING THE TOURISM ECONOMY AND LABOUR MARKET
Chairperson: Alain Dupeyras, OECDMeasurement of tourism labour in Austria: Data sources, methodology and challenges
Peter Laimer, Statistics Austria, Austria
2. Identifying tourism characteristic occupations in Canada
Terrence Martin, Statistics Canada, Canada
3. The Economic Impact of Cultural Tourism Measured through the Interconnection of the Tourism Satellite Account and Cultural Satellite Account
Lucie Plzáková, The Institute of Hospitality Management in Prague, Czech Republic
4. Evaluating conformity with international standards for a country's Tourism Satellite Account: Some insights from Iceland
Cristi Frent, Icelandic Tourism Research Centre, Iceland
5. The contribution of inbound tour operators to the tourism GDP of Italy – Analysing the production chain and the price components of inbound packages
Mara Manente, CISET – Ca’ Foscari University Venice, Italy
Summary and Open discussion

12:05 – 13:20
LUNCH BREAK

13:20 – 15:50
Session 4 – QUALITY OF TOURISM: COMPETITIVENESS, SUSTAINABILITY AND SEASONALITY
Chairperson: Oliver Herrmann, UNWTO

1. Measuring competitiveness in tourism: the OECD perspective,
Alain Dupeyras, OECD
2. Tourism competitiveness of the Czech Republic regions and the possibility of the marketing measures performance evaluation using the BSC method
Monika Palatková, University of Business in Prague, Czech Republic
3. Sustainable Tourism Indicator System for Andalusia
Ana Moniche Bermejo, Andalusia Tourism Government, Spain
4. Tourism and sustainability: macro?accounting approach for measuring the links between tourism and environment
Massimo Anzalone, Ministry for Economy and Finance, Italy
5. Suitability of French tourism supply to foreign demand: competitiveness of French tourism facilities considering the tourist's satis­faction
Chloé Gonzalez, Ministry for Craft Industries and Trades, Commerce and Tourism, France
6. The seasonal adjustment of occupancy variables: The Italian experience
Lorenzo Cavallo and Maria Teresa Santoro, ISTAT, Italy
Summary and open discussion

15:50 – 16:05
SUMMARY OF THE FORUM BY THE RAPPORTEURS

Tadayuki Hara
Associate Dean of Finance & Administration,U­niversity of Central Florida, USA
Teresa Skalska
Dean of Tourism and Recreation Faculty, Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, Poland

16:05 – 16:45
CLOSING SESSION

Iva Ritchelova (to be confirmed)
President of Czech Statistical Office, Czech Republic
Sergio Arzeni
Director, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, OECD
Sophie Limpach
Head of Unit, Short term statistics and tourism, EUROSTAT
Fumikado Yamamoto
Director, Office for Research and Statistics, Japan Tourism Agency, Japan

SOCIAL EVENING

18:00 – 22:00
CLOSING RECEPTION AT CZERNIN PALACE
_____________­________________________­________________________­______________

17 May Closing programme
Day 3 Schedule

CzechTourism offers two optional trips out of Prague to visit heritage sites and to enjoy Czech gastronomy.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba