Menu

To když uváženo v radě, vyhlášeno zase, že Veselost není Ožralství, ani Hospodářství Lakomstvím slouti nemá etc. Protož aby se poznamenané osoby svobodné propustily, mandát že se na ně nevztahuje. Tento nález jak rozhlášen, oni se hned svobodně ubírali, a lidu obecného zástup za nimi jdouce s nimi se známili a tovaryšili. Já na Šalomouna a jeho kolégy pohleděv, kroutiti je hlavami vidím: však když mlčeli oni, mlčel sem i já, kromě že sem jednoho z nich druhému šeptati slyšel: „Jména (pry) sou vypovědína, zrádcové a zhoubcové, jména sobě změnivše, volný průchod mají: nebude z toho nic dobrého.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

Zrádcové a zhoubcové, jména sobě změnivše, volný průchod mají

24. 03. 2009

Ďábel, vracející se v románu „Mistr a Markétka“ Michaila Afanasjeviče Bulgakova po sto letech, si z nás utahuje, když říká: „Lidé se výrazně změnili… myslím na první pohled…“
Vždy za nějaký cyklus má kdo potřebu odčerpat státní finanční rezervy. Až donedávna to zpravidla řešil rozpoutáním války. Dnes, zaplaťpánbu a daňoví poplatníci všech zemí spojte se, je to bez zabíjení a ničení. Ekonomická krize je cyklickou záležitostí. A finanční? Až donedávna jsme, národ sobě, přisuzoval, že jsme mistry světa v „tunelování“. Nejsme. A i když národními zájmy odůvodňované kroky v nakládání se státními finančními rezervami nemusí být všechny nejlepším řešením, pasivitou a rezignací bychom si svou hospodářskou situaci určitě zhoršovali. O to víc je třeba pracovat na co nejlepším renomé České republiky jako úspěšné, oblíbené země, kam je radno cestovat, kde je příjemné pobývat, investovat a s níž je dobré dělat obchody. A to je to, co je nejen před hlavní turistickou sezonou a nejen pro odvětví cestovního ruchu hodně potřeba.

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba