Menu

*Tradice českého učňovského školství ve Znojmě sahá do roku 1910. Škola, na niž Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních družstev Znojmo navazují, byla zřízena 1. září 1959. Od roku 1976 sídlí škola na Přímětické ulici ve Znojmě. Dnes patří k největším školským zařízením znojemského regionu. V roce 2014 byly SOU a SOŠ SČMSD Znojmo Asociací hotelů a restaurací České republiky vyhlášeny „Školou roku“. Ve školním roce 2015/2016 na nich studuje 826 žáků, z toho 358 žáků oborů středního vzdělání s výučním listem, 385 žáků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, 83 žáků nástavbového studia. V předchozím školním roce se žáci oborů Hotelnictví a turismus, Podnikání, obchod a služby, Sociální činnost, Cestovní ruch, Kosmetička, Kuchař-číšník a Kadeřník v rámci programu Erasmus+ zúčastnili odborných stáží ve Finsku a Španělsku včetně ostrova Tenerife. Do zahraničí zatím vycestovalo 196 žáků. Od školního roku 2007/2008 žáci oborů Hotelnictví a turismus a Kuchař-číšník absolvují odbornou praxi v lázeňských zařízeních v Luhačovicích a od školního roku 2015/2016 také v pětihvězdičkovém hotelu Marriott v Praze. *

Znojemská Přímka

29. 11. 2015

Oslovila jsem ředitele SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Mgr. Libora Hanzala:
Pane řediteli, ve společnosti panuje představa, že soukromé školy nespadají pod školství.
Ale spadají! A jsou pod větším drobnohledem než školy státní. Orientace soukromých škol zaměřených se na uplatnění absolventů v praxi se totiž neshledává s velkým ohlasem a je jim při hodnocení školskými orgány spíše na obtíž. Soukromá škola funguje na stejných principech jako škola veřejná. Jen s tím rozdílem, že si musí zajistit další zdroj financování své činnosti. Dostává totiž nižší dotace. Pro mě a mé kolegy je tedy hodně důležité získávat pro školu žáky motivované pro praxi. Samozřejmě že soukromé i veřejné školy mají shodné mantinely stanovující, co se bude učit, kdy se bude maturovat, jak dlouho trvá školní rok atp., nicméně sféra mimoškolních jazykových kroužků a tréninků profesních dovedností i sportovních a umělecky zaměřených aktivit je u nás velmi pestrá, variabilní a pružná. Reagujeme jimi na aktuální požadavky žáků, rodičů, sociálních partnerů i trhu práce.

Jak se vašim absolventům daří uplatňovat dovednosti získané studiem?
Řemesla jsou stále žádanější. Ještě vyšší úspěšnost na trhu práce mají absolventi nástavbového studia. Výuční list v kombinaci s maturitním vysvědčením jim zajišťuje široké možnosti výběru. Odborný výcvik, zahraniční stáže a profesionální zkušenosti nejen u učebních oborů, ale i oborů studijních naše absolventy posouvají nad běžný status středoškoláka. V kontaktu se svými absolventy zůstáváme i poté, co opustí školu. Každoročně organizujeme setkání, na nichž se studenti dělí o své pracovní nebo další zkušenosti ze zahraničních působení, studií apod. Tento způsob motivace se osvědčil. Přináší do chodu školy nové impulsy. Považujeme totiž za stěžejní nevychovávat žáky ve skleníkovém prostředí, ale umožňovat jim zapojovat se v co nejširší míře do praxe. Mladým lidem nechybí sebevědomí a nejsou zatíženi syndromem vyhoření, mají proto ty nejlepší předpoklady adaptovat se v pracovním prostředí a uskutečňovat své ideály.
Připravila Ing. Markéta ŘeřuchováArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt