Menu

Nová legislativa na poli vzdělávání dospělých v Česku umožnila středním odborným školám zaměřit se na segment profesního (dříve dílčího) vzdělávání. To může vracet na trh práce např. řemesla, která tu chybí, a navracet jim ztracenou prestiž. Této problematice se věnuje právě probíhající projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s názvem UNIV3, jehož hlavním cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. Projekt realizuje Národní ústav pro vzdělávání, zapojení zástupců zaměstnavatelů tak, aby jeho výsledky odpovídaly praxi a skutečným požadavkům trhu práce, zajišťuje konsorcium Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, spol. s r.o.

Zkoušky z profesních kvalifikací UNIV3

05. 01. 2014

S Ing. Janou Borowieckou, HR specialistkou společnosti ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., se potkáváme 9. prosince 2013 v Domažlicích na pracovišti KOVO, kde právě probíhá praktická část zkoušky z profesní kvalifikace „Obsluha CNC obráběcích strojů“.
Paní inženýrko, obrovským problémem Česka v oblasti HR je nízká prestiž učňovského a technického školství. Vývoj na trhu práce tak ohrožuje konkurenceschopnost českých zaměstnavatelů. Ti dlouhodobě kritizují školství, jehož směrování má negativní dopad na technické profese. Je to důvod, proč se angažujete v projektu profesních kvalifikací UNIV3?
Ano, nejen kritizujeme, ale zároveň i touto formou deklarujeme připravenost spolupracovat na opatřeních, která řeší kritickou situaci na trhu práce. Pro nás zaměstnavatele je to velmi důležitá věc. Projekt UNIV3 přispívá k podpoře rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky, a propojuje se s tzv. „procesem uznávání“. V něm se zájemcům o doplnění vzdělání uznávají dovednosti a znalosti, které získali během života, třeba i mimo školu. Zkoušky z profesních kvalifikací garantují nejen odbornost zaměstnanců našich výrobních závodů, ale lidských zdrojů celkově. Ostatně, 16. prosince v západočeské metropoli Plzni, kde sídlí i naše společnost ŠKODA TRANSPORTATION, probíhají zkoušky z profesní kvalifikace „Průvodce cestovního ruchu“ a na 18. ledna 2014 jsou naplánovány zkoušky z profesní kvalifikace „Vedoucí zájezdu“ v Pardubicích. Jak tedy vidíte, zkoušky se netýkají pouze technických oborů, ale i profesí nacházejících uplatnění například v cestovním ruchu. Pokud se někdo nějakou dobu pohybuje v jiné oblasti, než kterou vystudoval, nebo má zájem v ní začít pracovat, je to pro něj skvělá příležitost získat potřebnou kvalifikaci.

Paní inženýrko, jak je na tom ŠKODA TRANSPORTATION s kvalifikovanou pracovní silou?
Asi jako řada dalších velkých zaměstnavatelů, kteří podnikají ve strojírenství. Máme problém, protože technicky vzdělaných lidí je v poslední době nedostatek. Neustále hledáme kvalifikované zámečníky, elektrikáře, svářeče, lakýrníky. Je jich málo.

Takže zkoušky dnes tady v Domažlicích dělají i zaměstnanci ŠKODA TRANSPORTATION?
Ne, jiní lidé zapojení do projektu. Já tu dnes zastupuji Sektorovou radu pro strojírenství. Sektorové rady jsou spolky zástupců zaměstnavatelů jednotlivých odvětví. Naší činností v Sektorové radě pro strojírenství je příprava kvalifikačních katalogů a spolupráce na Národní soustavě kvalifikací a na Národní soustavě povolání. Patří do ní i podpora technického školství.

Takže jste tu v roli komisařky.
Nazvala bych to spíše pozicí posuzovatele. Neměla bych ale dohlížet na účastníky zkoušky, spíše na jejich hodnotitele, aby zkouška splňovala veškeré standardy a člověk, který ji absolvuje, tedy náš potenciální zaměstnanec, tak skutečně splňoval kritéria kvalifikačních požadavků.
Pokud by čtenáři Všudybylu měli zájem o více informací o projektu UNIV3 – podpoře rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky, případně o dalším profesním vzdělávání v podobě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací, mohou navštívit webové stránky www.nuv.cz/univ3, www.nsp.cz; www.narodnikvalifikace.cz, www.sektoroverady.cz nebo www.vzdelavaniaprace.cz. Na stránkách NSP v sekci Informační materiály naleznou i shrnutí průřezových témat, které zpracovaly právě naše sektorové rady.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt