Menu

Získávat další letecké dopravce

31. 08. 2011

Ing. Jan Andrlík

Dokončením dálniční přípojky pardubické letiště velmi zatraktivní. Dálniční přivaděč začíná půldruhého kilometru od našeho letiště a de facto končí až v Praze na Černém Mostě. Takže tuto trasu lze zvládnout za necelou hodinu. To je čas srovnatelný i s tím, za jak dlouho se lze dostat z Ruzyňského letiště do centra Prahy. Navíc rychlost odbavení v Pardubicích vyrovnává další časové ztráty. Naše letiště zatraktivňuje nejen dálnice, ale i to, že se Pardubice nacházejí na páteřním železničním koridoru. Spojení jak na východ, tak na západ je rychlíky zajišťováno každou třičtvrtěhodinku, takže není žádný problém být za hodinu v centru Prahy.

Rozhovor s předsedou představenstva East Bohemian Airport, a.s. Ing. Janem Andrlíkem jsem 7. června 2011 zahájil konstatováním, že letošní rok slavíme stoleté jubileum českého dopravního letectví.
Ano, ačkoliv první let Jana Kašpara se tady v Pardubicích uskutečnil o rok dříve. Před sto lety se konal jeho památný přelet mezi Pardubicemi a Chuchlí. Pro pardubické letiště to má velký význam. Před zahájením naší Aviatické pouti byl záměr přelet zopakovat. Replika letounu Blériot měla odstartovat pod Kunětickou horou a doletět do Chuchle. Avšak silný vítr to překazil. Kdyby se totiž pilot, pan Mára, pokusil odstartovat, zřejmě by nedoletěl do Prahy, ale přistál někde ve Vysokém Mýtě nebo v Žilině. Na tento typ stroje opravdu nebylo dobré počasí. Nicméně Aviatická pouť, pokud to podmínky dovolí, nesmí být bez příletu Kašparova Blériotu. Byla koncipována tak, aby připomněla i začátek českého letectví. Blériot odstartoval z Chrudimi a coby zbloudilý letoun přistál v Pardubicích. Jeho pilot potom spolumoderoval zbývající letecké produkce. Velmi zajímavým způsobem komentoval vývoj a přiblížil divákům fascinačně rychlý pokrok letectví, který se během oněch sta let udál.

Pardubické letiště je atraktivní nejen bohatou historií, ale i tím, že zkvalitňujete jeho parametry. Zůstane pasažérům privilegium bezplatného parkování automobilů?
Ano, i nadále u nás budou parkovat zdarma. Je to jeden z bonusů pro ty, kdo od nás odlétají. Auta odstaví v areálu letiště. Takže na mnohem bezpečnějším místě než někde ve městě.

Současná modernizace vašeho letiště se zabývá technickým zázemím.
Děláme opatření, abychom vytvořili lepší podmínky pro pohyb letadel na odbavovací ploše a zefektivnili nasazení odbavovacích prostředků. Tomu všemu bude sloužit nové technické zázemí. I k tomu, abychom mohli zvýšit kapacitu zásob pohonných hmot a provozovat palivové hospodářství na nejmodernější úrovni. Nejen co se týká bezpečnosti, ale i ekologických aspektů. Pak už, jako „třešinku na dortu“, bude stačit postavit nový terminál a budeme velmi moderním evropským regionálním letištěm.

Co na adresu leteckých dopravců?
Naší snahou je získávat další letecké dopravce. Zájem o letecké společnosti z Východu stále trvá. To, že se k nám několikrát týdně létá z Moskvy, že se chystáme opět rozlétat Petrohrad a máme velký zájem o Ukrajinu, není žádné tajemství. Nemenší akviziční aktivity vyvíjíme směrem na Západ, protože bychom rádi přivítali i dopravce, kteří budou prostřednictvím pardubického letiště Českou republiku propojovat na druhou stranu. Jednání rozhodně nejsou jednoduchá, avšak každé další letecké spojení bude mít pro Pardubický kraj hospodářsky synergický přínos. Samozřejmě, podle toho, jak velkou kupní sílu přivede na náš vnitřní trh a kolik poptávka těchto nových spotřebitelů-pasažérů po službách a výrobcích vygeneruje další pracovní místa. Aby se pro lety do Pardubic dařilo získávat další přepravce, na to je, samozřejmě, třeba spojit síly všech, kdo mají zájem o hospodářský rozkvět východních Čech. Ekonomické možnosti naší akciové společnosti, jež pardubické letiště provozuje, jsou totiž hodně limitované. Jsme firmou, která svůj provoz, a tedy i expanzi, musí financovat z vlastních zdrojů. Nejsme dotováni ani majiteli a ani státem.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo