Menu

Komise cestovního ruchu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje získala v roce 2000 grant České centrály cestovního ruchu na zpracování produktu cestovního ruchu s názvem „Židovská cesta na Plzeňsku“.

Židovská cesta na Plzeňsku

19. 08. 2001

Komise cestovního ruchu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
získala v roce 2000 grant České centrály cestovního ruchu na zpracování produktu cestovního ruchu s názvem „Židovská cesta na Plzeňsku“. Důvodem ke zpracování projektu je značný a stále rostoucí zájem židovské i nežidovské tuzemské a zejména zahraniční veřejnosti o židovskou tématiku a turistiku a (kromě Prahy) prakticky nulová nabídka podobných kompaktních produktů cestovního ruchu, přestože v České republice se nachází značný potenciál židovských památek.

Cílem projektu
je oživení židovských tradic a památek, zvýšení zájmu turistů o plzeňský region, větší zájem o zachování židovských památek a židovské kultury a v neposlední řadě výchovně vzdělávací efekt směrem k pochopení židovství jako součásti naší historie i současnosti.

Projekt byl dokončen v březnu 2001
Používá různé formy prezentace od jednodušších jako je tiskový materiál (propagační skládačka) a plakát k náročnějším jako je videokazeta, CDROM a internet.

Skládačka
nabízí stručný popis všech čtyř turistických tras po židovských památkách jižního a severního Plzeňska a Plzně s nabídkou služeb a doplňujícího programu. Plakát má ryze motivační charakter.

Za pomoci videa
se dostaneme k známějším i zcela zasutým připomínkám života Židů v regionu a zároveň nahlédneme do života současné židovské rodiny. Půlhodinový polodokument je koncipován jako putování Plzeňským krajem, doplněné autentickými vstupy historiků i záběry např. z modlitby.

Multimediální CD-ROM
umožní pak hlubší seznámení se současností i historií židovských památek, tradic a zvyků a nabídne i podrobnější podklad pro cesty za znovuobjevováním židovské kultury a jejich historických vazeb na kulturu českou.

Na internetu
www.czech-tour.cz/jewish se budou objevovat další nové informace k projektu.

Podrobnější informace
průvodcovské služby a distribuci všech prezentačních materiálů zajišťují vybraní touroperátoři a informační střediska na území regionu i v Praze a zahraniční kulturní zastoupení. Celý projekt včetně výstupů byl představen na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2001 v Brně a Holiday World v Praze, dále na mezinárodní konferenci cestovního ruchu v Táboře, v rámci Tour Region Film v Písku dostal CD-ROM a videokazeta zvláštní cenu poroty. Co však je nejdůležitější – projekt vzbudil zájem českých incomingových cestovních kanceláří i jejich partnerů v zahraničí. O spolupráci na projektu projevili zájem provozovatelé stravovacích a ubytovacích zařízení a pracovníci informačních center i mimo rámec plzeňského regionu.

Nadregionální turistický produkt „Židovské cesty v Čechách a na Moravě“
V letošním roce byl SMO PK přidělen nový grant ČCCR na nadregionální turistický produkt s názvem „Židovské cesty v Čechách a na Moravě“, který volně navazuje na projekt "Židovská cesta na Plzeňsku"a zahrnuje Čechy a Moravu (vyjma Prahy).

Cíli projektu
jsou vytvoření několika turistických okruhů s návštěvou židovských památek – synagog, hřbitovů, ghett, muzeí, s nabídkou občerstvení, stravování , ubytování a speciálních informací. Součástí projektu je i zmapování již existujících doprovodných akcí – výstav, koncertů, divadelních představení a na základě vytipování možností v jednotlivých lokalitách, podpora a aktivizace nových doprovodných akcí. Zároveň i vytvoření platformy pro aktivní, širší a netradiční spolupráci subjektů cestovního ruchu v rámci projektu, a možnost vytvoření fóra pro realizaci již vzniklých i nových produktů cestovního ruchu v rámci republiky, a jejich prezentace na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Nosným tématem jsou nejvýznamnější židovské památky v Čechách a na Moravě, které jsou zasazeny do kontextu kulturně-historického vývoje spolu s přírodní potenciálem dané lokality.

Prodejnost tohoto produktu
je dána neustále se zvyšující poptávkou po rozšíření nabídky turistických okruhů zaměřených na památky s židovskou tématikou mimo oblast Prahy ze strany incomingových cestovních kanceláří. Jedná se o stabilní klientelu židovskou, která každoročně navštěvuje Prahu a Karlovy Vary, i o nežidovskou klientelu z Evropy i USA, která požaduje zařazení nabídky okruhů z židovskou tématikou.

Významným přínosem
projektu je vnímání tradic i současnosti židovské kultury jako tisícileté nedílné součásti kulturně-historického vývoje českých a moravských zemí s poukazem na specifika jednotlivých lokalit.

Kontakt
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Ing.Šárka Tittelbachová
předsedkyně komise cestovního ruchu
Riegrova 1, 306 25 Plzeň
tel.: 019/72 353 79
fax: 019/7235320
e-mail: sykora@rra-pk.cz
www.czech-tour.cz/jewish

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo