Menu

Že všecky ty práce k odpočinutí jsou cesta

23. 01. 2009

Když jdeme, dí mi tlumočník: „Nu, jižs prohlédl práce a kvaltování lidská, a nezlíbiloť se nic; protože se snad domníváš, že mimo práci lidé ti nic nemají. Ale věz, že všecky ty práce k odpočinutí jsou cesta, k němuž naposledy všickni, kdo sebe v prácech nelitovali, přicházejí: že totiž, když statku a zboží, aneb slávy a poctivosti1, anebo pohodlí a rozkoší dosáhnou, mysl jejich dosti se v čem kochati má. Protož již tě ale k hradu Potěšení povedeme, aby se, jaký cíl jest prací lidských, podíval.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

1vážnosti

Začnu anekdotou: V jedné z turisty hojně navštěvovaných rezervací se před chýší vyvaluje domorodý obyvatel, kolem proudí davy a on mudruje: „Všichni tito lidé přes rok tvrdě makají, jen aby tu alespoň na čtrnáct dní mohli dělat to, co já po celý rok.“
Cestovní ruch není odvětvím pouze průmyslově a hospodářsky nevyspělých zemí a už vůbec ne výjezdový. Jeho úroveň napovídá, jak se té které zemi daří. Produkty tohoto odvětví – umožňující cestování, relaxaci a poznávání cizích končin atd. – zpravidla nebývají až tak levným zbožím, zato však jsou vysoce motivujícím a žádoucím artiklem, že jsme kvůli němu mnozí ochotni po celý rok tvrdě pracovat, jen abychom mohli na pár dní někam vyjet. A to se české ekonomice vyplácí. Největší poptávka po zahraničních zájezdech totiž bývá v hospodářsky úspěšných zemích.

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba