Menu

Svárurád řekl: „Ovšem. Nebo kdyby to jednomu prošlo, jiní by také chtěli, aby se jim promíjelo.“ Sluchosud řekl: „Já sic nevím vlastně, jak to bylo: než poněvadž sobě Sok tu věc tak vysoce vede1, rozumím, žeť ho opravdu bolí; nechť jest ztrestána.“ Stranobij řekl: „Já sem již prvé věděl, že ta drchta všecko, co ví, vypleští2: potřebí ji hubu zacpati.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

1 pokládá tu věc za tak důležitou 2 vyžvaní

Že ta drchta všecko, co ví, vypleští: potřebí ji hubu zacpati

14. 06. 2012

Příroda uzdravuje. No a těm, kdo to hlásají, prý (slovy Labyrintu) „třeba hubu zacpati“. Jak vidno, nejeden z našinců, co jsme si všichni rovni, poté, co si je rovnější, vyhlásil uzdravujícím silám přírody třídní boj a s bolševickou neústupností (ač coby straník držitelem jiné „chlebové knížky“) se snaží balneologii ze zdravotnictví vygumovat jako třídu. Ti, cui bono, totiž nemají zájem přicházet o lukrativní, státem garantovaný, (populisticky) snadno zdůvodnitelný byznys. A protože jim až tak moc jde o osud léčebného lázeňství hrazeného z veřejných zdrojů, určitě jim není jedno, že se pomalu ruší dětské lázeňské léčebny. Chtějí to urychlit, protože i těch několik zbylých efektivně redukuje počty příštích chronicky nemocných dospělých, doživotních konzumentů obrovských kvant farmak a zhusta vykazovaných zdravotních výkonů. Zásadním mínusem tohoto medicínského oboru totiž je, že předcházení nemocem je levnější než jejich léčení. Další přitěžující okolností, že léčebné kúry lze brát pouze v místě výskytu přírodních léčivých zdrojů, a na rozdíl od jiných léčiv, jen málokteré importovat. Některé ani nejde prodávat, natož na nich mít v Evropské unii bezkonkurenčně nejvyšší, specificky českou obchodní marži. A protože je díky státu možné dosahovat marže (v řádu stovek procent) i za zprostředkování vstupních víz, má smůlu také řada moravských, slezských a českých lázní, které se zaměřují na zahraniční samopláteckou klientelu. A že tím stát přichází o miliardy korun do veřejných rozpočtů? No tak i kvůli této „taškařici“ zvedne daně těm, co je v Česku ještě platí, sebere peníze školám, sníží dotace na mládežnický sport a zemědělcům, ořeže výdaje na vědu a výzkum, benefity politikům, příjmy úředníkům, lékařům, policistům, hasičům, učitelům, starobním a invalidním důchodcům. „Nebo kdyby to jednomu prošlo, jiní by také chtěli, aby se jim promíjelo.“

Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba