Menu

Porozuměl sem pak brzo potom, že se tu veřejné toliko věci, všech stavů světa se dotýkající, spravují; jiné partikulární1 věci v vlastních svých místech, rathouzích, soudnicích, konsistořích etc. Co se pak v mé tu přítomnosti dálo, co nejkrátčeji oznámím. Nejprvé předstoupily uřednice světa, Industria a Fortuna, oznamujíce o neřádích, kteříž se ve všech stavích sbíhají, a to skrze společné nevěry2, fortele, obmysly3 a šalby všelijaké: žádajíce, aby to nějak napraveno bylo. I zradoval sem se vida, že již sami oni na to přicházejí, nač sem já přicházel, že totiž řádu v světě není.

Že se tu veřejné toliko věci, všech stavů světa se dotýkající, spravují

02. 01. 2007


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623


1 zvláštní 2 věrolomnosti 3 lsti


Přírodní a kulturní bohatství České republiky je nesporně obrovské. Důkazem toho je, že dosud dokázalo kompenzovat ignoranci a aroganci, s jakou k němu stát a majoritní část české populace přistupuje. Dobře jej spravovat ale nejenže výrazně zvyšuje životní úroveň dobrých hospodářů, ale i nehospodárných obyvatel. Některá místa České republiky turisty jakoby sama přitahují. Ostatní, na turistické přírodní atraktivity neméně bohatá, čekají na své objevení. Cestovní ruch je přitom oblastí, která celosvětově zaměstnává nejvíce lidí. Tento fakt hořce vyznívá v souvislosti s vysokou mírou nezaměstnanosti v regionech s úžasným potenciálem přírodních krás, pamětihodností a dalších atraktivit cestovního ruchu. Směrování turistů do těchto částí naší vlasti není jenom věcí lidí, kteří nacházejí uplatnění v rámci průmyslu cestovního ruchu. Je ku prospěchu všem včetně těch, kteří cílevědomě parazitují na státním sociálním systému. I ku prospěchu systému samotného, kterému by se mohlo dostávat neskonale větší ekonomické síly, aby měl na to, velkoryseji investovat do posilování sociálních jistot, ekologie, bezpečnosti, charity, ochrany památek, do hmotného a zejména duchovního povznášení národa.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba