Menu

Nejprvé předstoupily uřednice světa, Industria a Fortuna, oznamujíce o neřádích, kteříž se ve všech stavích sbíhají, a to skrze společné nevěry 1, fortele, obmysly2 a šalby všelijaké: žádajíce, aby to nějak napraveno bylo. I zradoval sem se vida, že již sami oni na to přicházejí, nač sem já přicházel, že totiž řádu v světě není. A tlumočník to znamenaje dí: „To hle, tys se domníval, že sám ty oči máš, a kromě tebe žádný nic nevidí: a hle, ti, kterýmž to poručeno, jak bedlivý na to pozor mají.“ Já: „Rád to slyším,“ řekl sem. „Dejž, Bože, toliko, ať se tomu cesta najde.“ I viděl sem, že se raddy sstoupily, a porozmluvíc spolu, tázati se skrze kanclířku Opatrnost daly, mohlo-li by se vyzkoumati, kdo by toho příčinou byl? A po mnohém vyhledávání oznámeno, že se nějací rotníci3 a buřičí vloudili, kteříž tajné i zjevné neřády roztrušují.

Že se nějací rotníci a buřičí vloudili, kteříž tajné i zjevné neřády roztrušují

30. 12. 2004


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623


1 věrolomnosti 2 lsti 3 spiklenci


Píše se rok 2005, takže jsme o rok starší, avšak lepší? Jak a kam budou letos čeští turisté jezdit? Odkud a v jakých počtech budou zahraniční turisté přijíždět do Česka? Jak se bude vzmáhat domácí cestovní ruch? Tak to vám v Česku poví „naprosto přesně“ leda nějaký hvězdopravec či mág, který si to vycucá z prstu tak, aby to vyznělo ve prospěch skupiny, kterou zrovna protěžuje. Být coby cestovní kancelář dlouhodobě úspěšný znamená trvale si svými výsledky budovat image, což není vůbec jednoduché. Ostatně, je-li kdo v Česku v jakémkoliv oboru podnikání úspěšný, vždy se najdou nějací rotníci a buřičí, aby o něm tajné i zjevné neřády roztrušovali.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba