Menu

Tlumočník: „A hodně1, proč se nespravuješ radou mou, kteráž hned z počátku byla: Nic nepodhlédati2, všemu věřiti; nic neprubovati, vše přijímati; nic neštrafovati3, všecko libovati. To by cesta byla, po níž by pokojně šel, přízeň u lidí měl a i sám sobě pěkně se líbil.“ Na to já: „Pěkně bezpochyby od tebe jsa zmámen, jako jiní fantoval4, semotam bloudě plésal, pod jhem chroptě křepčil, stůně a mra sobě výskal. Viděl sem, spatřil a poznal, že ani sám nic nejsem, neumím, nemám, ani jiní: jen že se nám cosi zdá, stín lapáme, pravda uchází všudy.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

1 právem 2 nepodezírat 3 nehanit 4 třeštil

Že se nám cosi zdá, stín lapáme, pravda uchází všudy

27. 10. 2009

Jak ilustrovalo také toto léto, řada obyvatel Česka je stále neschopna vnímat cestovní ruch jako zdroj svého blahobytu a sociálních jistot. Jako rezort, jenž zhodnocuje materiální a duchovní potenciál země, realizuje tuzemskou produkci i importované zboží a vytváří nespočet pracovních míst. Xenofobie a absence očekávání – zakořeněné přesvědčení, že cestovní ruch je pouze cestování a s ním spojené „moje výdaje“ – dusí společenskou poptávku po tom, vytvářet z Česka světově proslulou destinaci, pečující, aby její sociální systém a národní hospodářství vůbec (tedy i ostatní odvětví a rezorty) těžily z přínosu nadlimitně utrácejících spotřebitelů odjinud – zahraničních a domácích turistů. Pokud by došlo k tomu, že by význam průmyslu cestovního ruchu začal být vnímán obdobně jako např. automobilového, pak by i teď, v éře odkládané spotřeby, v Česku generoval o řád vyšší inkaso a v ostatních oblastech indukoval větší množství pracovních a podnikatelských příležitostí, než v dobách své doposud největší konjunktury.

Jaromír Kainc
nakladatel VšudybyluArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba