Menu

„Nemá-li kdo ocelivé hlavy, rozpukne se mu; nemá-li v ní tekutého mozku, nebude z něho míti zrcadla; nemá-li plechové kůže, nevytrpí formací1; nemá-li olověného sedadla, nevysedí nic, roztrousí všecko; a bez zlatého měšce, kde by nabral času, kde mistrů, živých i mrtvých2? Či mníš, že tak veliké věci darmo3 přicházeti mohou?“ I porozuměl sem, kam se to směřuje, že se k tomu stavu zdraví, vtip, ustavičnost, trpnost a náklad přinášeti musejí; a řekl sem: "Takť se tedy opravdu říci můž: Non cuivis contingit adire Corinthum4. Ne každému se dřevu dostane býti fladrem5.

Že se k tomu stavu zdraví, vtip, ustavičnost, trpnost a náklad přinášeti musejí

29. 10. 2001

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624
1přetváření výchovy

2tj. knih

3zadarmo

4Quintus Horatius Flaccus (65 – 8 př.n.l.): „Ne každému se podaří dostat do Korintu.“ – řeckého města proslulého v starověku bohatstvím, nádherou a uměním

5jadrným dřevem


Hotelový průmysl je páteří průmyslu cestovního ruchu. Do zemí, kde není kde se bezpečně a důstojně ubytovat a stravovat, zpravidla jezdí pouze dobrodruzi nebo vojáci. Jezdí se tam, kde je solidní infrastruktura cestovního ruchu a kde mají zajímavé turistické cíle. V takových destinacích se zpravidla investuje do rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a do lidských zdrojů.
V povídání s viceprezidentem pro personalistiku Českých aerolinií panem Ing. Fratiškem Bisem v pátém vydání Všudybylu (str. 28), konstatujeme, že: „každý vojín nosí v tornistře maršálskou hůl“. U stavu hoteliérského je tento napoleonský či baťovský princip (jsme v Česku) snad dvojnásob platný. V úspěších či neúspěších hotelového průmyslu se výrazně odráží mezinárodní situace, praxe, vzdělanostní a dovednostní úroveň. Společně se štěstím („nosem na byznys“) je jich třeba k tomu, aby se kdo udržel v maršálské hodnosti a vyhrával další a další „bitvy“. Ne všechno se dá naučit ve škole života a už vůbec ne pouze na akademické půdě, takže tak i tak, k tomu stavu zdraví, vtip, ustavičnost, trpnost a náklad přinášeti musejí.
…a v Česku se vylepšují a staví nové hotely.
 

Jaromír Kainc,
vydavatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001