Menu

„Nemá-li kdo ocelivé hlavy, rozpukne se mu; nemá-li v ní tekutého mozku, nebude z něho míti zrcadla; nemá-li plechové kůže, nevytrpí formací1; nemá-li olověného sedadla, nevysedí nic, roztrousí všecko; a bez zlatého měšce, kde by nabral času, kde mistrů, živých i mrtvých2? Či mníš, že tak veliké věci darmo3 přicházeti mohou?“ I porozuměl sem, kam se to směřuje, že se k tomu stavu zdraví, vtip, ustavičnost, trpnost a náklad přinášeti musejí; a řekl sem: "Takť se tedy opravdu říci můž: Non cuivis contingit adire Corinthum4. Ne každému se dřevu dostane býti fladrem5.

Že se k tomu stavu zdraví, vtip, ustavičnost, trpnost a náklad přinášeti musejí

29. 10. 2001

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624
1přetváření výchovy

2tj. knih

3zadarmo

4Quintus Horatius Flaccus (65 – 8 př.n.l.): „Ne každému se podaří dostat do Korintu.“ – řeckého města proslulého v starověku bohatstvím, nádherou a uměním

5jadrným dřevem


Hotelový průmysl je páteří průmyslu cestovního ruchu. Do zemí, kde není kde se bezpečně a důstojně ubytovat a stravovat, zpravidla jezdí pouze dobrodruzi nebo vojáci. Jezdí se tam, kde je solidní infrastruktura cestovního ruchu a kde mají zajímavé turistické cíle. V takových destinacích se zpravidla investuje do rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a do lidských zdrojů.
V povídání s viceprezidentem pro personalistiku Českých aerolinií panem Ing. Fratiškem Bisem v pátém vydání Všudybylu (str. 28), konstatujeme, že: „každý vojín nosí v tornistře maršálskou hůl“. U stavu hoteliérského je tento napoleonský či baťovský princip (jsme v Česku) snad dvojnásob platný. V úspěších či neúspěších hotelového průmyslu se výrazně odráží mezinárodní situace, praxe, vzdělanostní a dovednostní úroveň. Společně se štěstím („nosem na byznys“) je jich třeba k tomu, aby se kdo udržel v maršálské hodnosti a vyhrával další a další „bitvy“. Ne všechno se dá naučit ve škole života a už vůbec ne pouze na akademické půdě, takže tak i tak, k tomu stavu zdraví, vtip, ustavičnost, trpnost a náklad přinášeti musejí.
…a v Česku se vylepšují a staví nové hotely.
 

Jaromír Kainc,
vydavatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba