Menu

Pravili tedy, že jiný jest pohodlnější po světě létání způsob, plavbami: tu že se člověk nezatřese, nezkálí, neuvázne, ale od jednoho kraje světa k druhému sebou stříleti můž, všudy nového, nevídaného, neslýchaného něco nalézaje.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

Že se člověk nezatřese, nezkálí, neuvázne, ale od jednoho kraje světa k druhému sebou stříleti můž

31. 08. 2011

Peníze lze tržit, nebo i krást. Díky sledu neblahých událostí vstoupila letecká přeprava do třetího milénia ve znamení poklesu tržeb. Ten ovlivnil nejen letecké dopravce, z nichž někteří ukončili činnost, ale i podniky poskytující letové provozní služby. Strategická poloha Česka, pružná kapacita našeho národního systému řízení letového provozu, kvalita a bezpečnost letových provozních služeb se však i za této situace projevily jako rozhodující faktory, které dodnes český vzdušný prostor udržely tržně vysoce konkurenceschopným. Je o něj zájem, byť jej ze zhruba dvou třetin využívají lety, které v Česku nikdy nepřistanou. Český vzdušný prostor je součástí našeho národního bohatství, a proto je s ním radno tak nakládat. Neignorovat a nebagatelizovat jeho tržní potenciál, jako je tomu u turistických atraktivit Slezska, Moravy a Čech. Uvedl jsem dva způsoby, jak lze získávat peníze. Podle přístupu k cestovnímu ruchu, jenž je univerzální tržní platformou spojující přednosti domácího a zahraničního obchodu, se zdá, že si ti, kdo mají hájit hospodářské zájmy České republiky, zvykli upřednostňovat ten druhý.

Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba