Menu

Ale po malé chvíli, když nic lépe v světě nebylo, mnozí přibíhali, že se exekvucí^1 nevykonala, naříkajíce. Po zasednutí tedy opět rady nařízeni jsou od královny komisaří, Nedbal a Přehledak nimž pro větší vzácnost z královských rad přidána Mírnosts poru­čením, aby pilně ohledali, zdali zlopověstní ti vypověděnci přes mandát tu zustávají, či se někteří opovážlivě zase navrátili. I ubírali se komisaří, a po nějakém času vrátivše se, relací činili2že sic nalezli některé podezřelé, ale ti že se, aby z vypověděných byli, neznají, a také jináč jmenují. Jeden že jest podoben k Ožralství, ale že slove Rouš aneb Veselostdruhý podobný k Lakomství, ale že slove Hospodářství^3 třetí podobný k Lichvě, ale že slove Ourokčtvrtý k Chlipnosti, ale že mu říkají Milostpátý ku Pýše, ale že se jmenuje Vážností šestý k Ukrutenství, ale že slove Přísnost sedmý k Lenosti, ale že má jméno Dobromyslnost et­c.

1 výkon trestu, 2 podávali zprávu, 3 Šetrnost

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

Zdali zlopověstní ti vypověděnci přes mandát tu zustávají

12. 06. 2006

Člověk léčí, avšak uzdravuje příroda, a české léčebné lázeňství, kombinace obého, je úžasnou devizou a monopolem naší vlasti. To ale samo o sobě zřejmě nestačí. A komu tedy česká příroda, resp. léčebné lázeňství vadí? Cui bono – v čí prospěch mají být eliminovány či dokonce vymístěny přírodní léčivé zdroje z bezplatného českého zdravotního systému a tím zlikvidováno na sto padesát tisíc pracovních míst v regionech, kde krom léčebného lázeňství a k němu se vážících hospodářských aktivit jiných pracovních příležitostí téměř není? Zdali zlopověstní ti vypověděnci přes mandát tu zustávají?
 

Jaromír Kainc

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba