Menu

Zázemí pro společnosti destinačního managementu

03. 11. 2015

Odbor Regionální partnerství a vztahy B2B České centrály cestovního ruchu CzechTourism byl ustaven v červenci 2015 s působností od srpna letošního roku. Jeho úkolem je komunikovat s regiony, společnostmi destinačního managementu, profesními a oborovými asociacemi, kterých se problematika destinačního managementu dotýká. S jeho ředitelem Mgr. Alešem Pangrácem se potkáváme 1. října 2015 v karlovarském hotelu Thermal po předávání národních cen TourRegionFilmu.
Pane řediteli, hlavním tématem tohoto vydání Všudybylu je destinační management. Výkladový slovník Cestovní ruch Josefa Zelenky a Martiny Páskové jej definuje jako systematickou činnost spočívající v aplikaci souboru technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, marketingu, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci. Realizátorem destinačního managementu je dle slovníku společnost destinačního managementu (DMC).
Pro společnosti destinačního managementu (nebo také jinak řečeno destinační agentury) je náš odbor partnerem a servisním zázemím. Ty se na nás například obracejí, když mají produkt, který chtějí ukázat ostatním v rámci Česka nebo prezentovat na zahraničních zdrojových trzích. CzechTourism má dvaadvacet zahraničních zastoupení, na těchto trzích se prezentujeme prostřednictvím nákupu ploch. Účastníme se zahraničních veletrhů, na nichž společnostem destinačního managementu zprostředkováváme účast. Umožňujeme jim věci, na něž by ekonomicky těžko dosáhly. Na zahraničním veletrhu koupíme výstavní plochu pro český národní stánek a za zlomek nákladů jim v jeho rámci zajistíme sektor s jednacím stolkem, cateringovým zázemím apod.
Turistické destinace České republiky a produkty prezentujeme i na našich hojně navštěvovaných portálech kudyznudy.cz a czechtourism.cz. Vytváříme národní produktově orientované kampaně. Momentálně realizujeme kampaň „České hory jsou fajn“. Společnostem destinačního managementu jsme například poradili: „Ty, Šumavo, si řekni, které své nejfajnovější lokality chceš vyzdvihnout, a vy, Jeseníky, které ze skiareálů. Bílé Karpaty, dejte vědět, že kromě značených zajímavých valašských tras máte i Zvonici na Soláni. Ty, Lipno, že Lipensko není jenom koupání, ale že se dá lyžovat na jedné i druhé straně jezera. Vy, Beskydy, že máte nejen jedinečné letní zážitkové cyklotrasy Beskydských trailů…“
Na mezinárodních veletrzích prezentujeme Českou republiku vždy s nějakým ústředním tématem. Vytváříme základ toho, čeho společnosti destinačního managementu mohou využít a dodat podklady k zapracování. Takže je například upozorníme: „Příští rok bude 700. výročí Karla IV. Prezentujte se skrze karlovská témata. U vás Karel IV. založil lázně, u vás nechal postavit hrad. U vás sice nebyl, ale povýšil vás na město…“ Vytváříme tak platformu, z níž „vyskakují“ jednotlivé produkty prosazované místními a regionálními společnostmi destinačního managementu, které jim pomáháme „prodávat“ touroperátorům a individuálním turistům.

Ze zdrojových zemí incomingu přivážíte nákupčí velkých touroperátorů a novináře publikující o cestovním ruchu ve vlivných médiích.
Děláme pro ně fam a press tripy. Společnostem destinačního managementu v Česku pak např. avizujeme: „V únoru přivezeme takovou a takovou skupinu novinářů. Pokud v regionu máte něco, co by je mohlo zaujmout, sem s tím. My je na naše náklady přivezeme, odvezeme na vytipovaná místa, kde jim pracovníci vaší společnosti destinačního managementu vysvětlí a doporučí, proč a co z navrhovaného programu by měli navštívit.“ Samotná společnost destinačního managementu by je k návštěvě svého města či regionu zřejmě nezískala. Takhle, i díky skvělé práci zahraničních zastoupení CzechTourism, do Česka přicestují. Vysvětlíme jim, že Česko není jen Praha, ale že je tu spousta dalších atraktivních míst. Posláním CzechTourism je dostávat do Česka finance prostřednictvím kupní síly a útrat turistů, a tedy získávat pro Česko i velké hráče globálního světa cestovního ruchu, jejichž byznys je spjat s vyhledáváním a nabízením atraktivních turistických cílů. Společnostem destinačního managementu proto říkáme: „Pokud je sem chcete dostat, nedělejte to ten sám a onen sám. Česká republika je super. My vám je přivezeme a vy se tu o ně na domácí půdě postarejte.“

Zajišťujete metodickou pomoc, provádíte průzkumy a statistická šetření, jejichž výsledky jsou k dispozici společnostem destinačního managementu, podnikatelským subjektům v cestovním ruchu a jejich asociacím.
Institut turismu CzechTourism na základě údajů například Českého statistického úřadu a České národní banky zpracovává data, která dáváme k dispozici regionům. Trendem, který odbor Regionální partnerství a vztahy B2B razí, je dělat reálné kroky. Dnešní den je toho příkladem. Přivezli jsme sem experty renomovaných společností na strategické plánování marketingových komunikací, crossmediální projekty apod. Shlédlo se tu na padesát spotů a filmů a ke každému se účastníci vyjádřili. Pořádali jsme dva workshopy a přednášky zaměřené na zvýšení gramotnosti v oblasti destinačního videa. Získat takovéto lektory a mluvčí by si některá z destinačních agentur, už kvůli jejich vysokým honorářům, těžko mohla dovolit. Pro CzechTourism to ale zrealizovali v rámci festivalu. Takže společnosti destinačního managementu podporujeme i po této stránce.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba