Menu

Zámek Zábřeh Ostrava

23. 01. 2011

Radovan Koudelka

Ostrava je stále ocelovým srdcem republiky, avšak pozvolna posiluje i jako turistická destinace. Ale nejen jako cíl obchodních cest. A právě v cestovním ruchu vidím, a nejsem sám, budoucnost Moravskoslezského kraje. Na náš zámek přijíždí čím dál víc turistů za industriálními atraktivitami Ostravy. Rozvíjí se nám pivní turistika, která v Česku, byť zemi pivařů, není na takové výši jako např. v Anglii, a i z této země, ale také ze Švédska, Finska, Belgie a dalších států už nás navštívila řada hostů, kteří objíždějí menší a malé pivovary.

S ředitelem hotelu a pivovaru Zámek Zábřeh Ostrava panem Radovanem Koudelkou se potkáváme 15. prosince 2010 v prostorách jejich renesančního zámku.
Pane řediteli, už sám objekt je velkou atraktivitou.
Je to nejstarší stavba v Ostravě. Zábřeh nad Odrou byla samostatná obec až do dvacátých let minulého století, do sjednocení Velké Ostravy. Byla založena r. 1288. První dochovaný písemný záznam o našem zámku je z r. 1529, avšak předpokládá se, že už šedesát až osmdesát let před tím tu stála vodní tvrz. Objekt v průběhu staletí prošel řadou přestaveb až do současné podoby renesančního zámku. Stejně tak velice dlouhou historii má pivovar. První dochované písemné zmínky, že se tu vařilo pivo, jsou z roku 1527.

Rovněž interiéry pivovarské restaurace vkomponované do trámoví několikapodlažního podkroví navozují atmosféru idylických starých časů.
Tento koncept vyšel ze snahy přiblížit se rázu původního starého pivovaru, o němž máme pouze kusé informace. Nicméně našli jsme urbář z roku 1613 Jana Syrakovského z Pěrkova, který byl v té době majitelem tohoto panství, kde je pivovar poměrně podrobně popsán. Takže předpokládáme, že jednotlivé části pivovaru – varna a spilka – jsou na původních místech. Vyjma sladovny, protože slad už si nevyrábíme. A pivní sklep, ve kterém kdysi pivo leželo, využíváme jako vinný.

No a pak máte ještě jeden nádherný sklep, v němž provádíte zámecké pivní koupele.
To je další služba, kterou nabízíme. Pivo je totiž nápoj využitelný v mnoha směrech. Využíváme jej i v kuchyni k přípravě pokrmů, k zakvašení chleba, který si tu pečeme, a také v našem pivním wellnessu. A vyrábíme z něho pivní kosmetiku. Koncový bod je pivní koupel.

Jak probíhá?
Je to příjemná dvouhodinová procedura. Začíná dvacetiminutovou koupelí ve sladových extraktech a pivovarských kvasnicích, při které si můžete natočit čerstvé zámecké pivo, protože v dřevěné vaně je pípa. Po koupeli následuje kyslíková terapie a masáž, při nichž se oba z koupajícího se páru vystřídají. Celé to nazýváme Pivní romantika.

Ostrava je městem úspěšných podnikatelů, protože kdyby tomu tak nebylo, už by nebyl zámek Zábřeh, a tedy ani váš hotel s pivovarem.
Ano, jsou tu úspěšní lidé. Jak zpívá Jarek Nohavica: „Bo Ostrava je kraj razovitý“. Ostatně v Ostravě mluvíme kratce, bo nemame čas. Musime robit. Vždycky tu byl tvrdý život, a z toho vzniklo i ono široké podnikatelské zázemí a v jeho řadách lidé, kteří jsou úspěšní. Tak tomu je v případě našeho zámku, který za své zachránění vděčí manželům Hradilovým. Petr Hradil zakoupil zámek, který byl určen k demolici, a rozhodl se jej rekonstruovat. Společně s manželkou Danielou pak vymysleli úžasné interiéry, které zde najdete. Budoucnost našeho regionu je v úspěšných lidech, v tom, že si tu pomůžeme sami.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba