Menu

Zámecké lázně

12. 06. 2006

V předvečer první světové války, kdy vrcholila epocha tzv. „zlatého věku“ Karlových Varů, dochází k první realizaci projektu lázeňského objektu v duchu architektonické moderny. V srdci lázeňské zóny, v místě vývěru nejvzácnějších karlovarských pramenů, je počato s výstavbou ojedinělého souboru Zámeckých kolonád. Jednou ze základních idejí nové secesní stavby bylo spojení kolonády okolo Horního zámeckého pramene s Tržní kolonádou a také záměr postavit důstojný příbytek vládci karlovarských pramenů – Duchu pramenů, jenž v těchto místech od pradávna střeží přírodní léčivé zdroje. V rozsáhlé soutěži v r.1909 zvítězil rakouský architekt Bedřich Ohmann (* 21.12.1858 Lvov † 6.4.1927 Vídeň). Podle jeho velkorysého projektu byla v letech 1911 až 1913 vystavěna bohužel jen jedna část – Zámecká kolonáda. Své mistrovství a geniální kombinaci stavebních slohů potvrdil i v tomto případě, kdy v horní části stavby ponechal malebný rondel inspirovaný antickou architekturou. Rondel pak, jako symbol lázeňství, zůstává jedním ze symbolů charakteristických rysů klasického lázeňství v Karlových Varech dodnes. V 80. letech 20. stol. byla chátrající Zámecká kolonáda pro veřejnost uzavřena, a to až do její zásadní rekonstrukce v roce 2000. Na základě unikátního projektu ing. arch. Mikoláše, při zachování všech podstatných architektonických prvků, došlo během šestnácti měsíců v období let 2000 – 2001 k její velkorysé adaptaci na komplexní léčebné zařízení, dnešní Zámecké lázně. Za vytvoření tohoto v Evropě ojedinělého projektu patří dík především ing.arch. Alexandru Mikolášovi, Dr. Tomáši Vylitovi, Ing. Karlu Drhovskému, Dr. Josefu Pavlovi, Ing. Jakovu Frenkelovi, Pavlu Uhlířovi, Ing. Leslawu Komaňskému, Ing. Stanislawu Szewczykovi a Ing. Piotru Sternalovi.

Stěžejním krédem Zámeckých lázní je návrat k tradiční karlovarské lázeňské léčbě. Komfort a individuální péče – na to vše byli v období „zlatého věku“ návštěvníci lázní v Karlových Varech zvyklí. Toto vše (a ještě mnohem více) lze v Karlových Varech díky Zámeckým lázním nyní nalézt v míře více než vrchovaté. To, co odlišuje Zámecké lázně od dalších zařízení podobného typu, je především:

Klient absolvuje celou denní dávku naordinovaných procedur zahrnující tři procedury + bazén během tříhodinové návštěvy Zámeckých lázní. Cena jedné návštěvy je 35 €.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm