Menu

Jaroslav Besperát
v pojišťovnictví působí již 18 let. Do ČPP nastoupil v roce 2002 jako obchodní ředitel a v roce 2008 povýšil na pozici náměstka generálního ředitele. Do funkce generálního ředitele a předsedy představenstva byl jmenován v březnu 2010. Vystudoval strojní fakultu ČVUT, obor ekonomika a řízení podniku. K jeho zálibám patří golf, fotbal, hokej, jízda na kole či plavání. Je ženatý a má jedno dítě.

Nejlepší kanceláře na světě jsou v Karlíně!
Nová centrála skupiny Vienna Insurance Group ČR, kde sídlí i Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP), získala cenu pro nejlepší kancelářskou budovu světa za rok 2011. Dům v pražském Karlíně má rovněž unikátní certifikát za šetrnost k životnímu prostředí.
V Evropě je takto oceněných staveb jen deset, v České republice jediná.

ČPP
je s více než milionem pojištěných vozidel třetím největším poskytovatelem povinného ručení v České republice. Díky svým úspěchům v posledních letech patří na domácím trhu ke špičce v tomto segmentu. ČPP předepsala v roce 2012 pojistné dosahující téměř 7 mld. Kč, aktuálně spravuje více než 1,5 mil. smluv a její služby využívá na 800 tisíc klientů. Je součástí jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group.

Zakládáme si na komplexní péči o klienta

23. 02. 2013

S předsedou představenstva a generálním ředitelem České podnikatelské pojišťovny Ing. Jaroslavem Besperátem se setkáváme v jeho kanceláři s výhledem na pražské panorama. Je 6. února 2013, ale po sněhu ani památky, z devátého patra se nám naopak nabízí pohled na sluncem zalité město. Budova na návštěvníka zapůsobí hned po příchodu, když ho v recepci upoutá stěna z živých rostlin.
V kanceláři máte řadu sportovních trofejí. Na co jste nejvíc pyšný?
Mám rád obchod, jsem pyšný na růst ČPP a na náš nový dům v Karlíně. Koneckonců, podílel jsem se trochu i na koncepci této budovy, kterou architekti dovedli k dokonalosti. Mluvil jsem ovšem jen do interiéru. Chtěl jsem, abychom se tady všichni dobře cítili. O vnitřní výzdobě kanceláří a společných prostor si dokonce rozhodli sami zaměstnanci hlasováním. Jsem hrdý na to, že jsme dali zaměstnancům prostor pro rozhodování o podobě prostředí, kde tráví celý den, a těší mě, že naši lidé jsou zde spokojeni a v domě vládne skvělá týmová atmosféra.

Jak byste stručně charakterizoval pojišťovnu, v jejímž čele stojíte? V čem se ČPP liší od jiných pojišťoven?
Zakládáme si na komplexní péči o klienta a snažíme se vycházet vždy vstříc. To sice říkají všechny společnosti, ale zákazník rychle pozná, jaká je skutečnost. Převážná většina lidí chce kontakt s konkrétním člověkem. Potřebují někoho, koho se mohou zeptat na detaily, ověřit si informace. Jsme snadno dostupní, protože máme přes sto vlastních kanceláří a dalších více než čtyři sta externích, i v malých městech a na vesnicích. Pokud lidé udělají pozitivní zkušenost, doporučí vás a vrátí se. Neoslňujeme, jsme seriózní, důvěryhodní, komunikativní. Naši klienti nám důvěřují dlouhodobě.

Začátek roku je dobou bilancování. Jaký byl rok 2012 pro ČPP? Jaká máte očekávání, pokud jde o vývoj pojistného trhu v letošním roce?
Jsem přesvědčen, že loňský rok byl pro celý pojistný trh mimořádně obtížný. ČPP se i v tomto složitém období dařilo a dosažené výsledky potvrzují růstový trend. Očekáváme, že předpis pojistného letos překročíme o cca 4,5?% a zisk bude na úrovni loňského roku. Rozhodně chceme růst i v roce příštím, a protože pojistný trh je vysoce konkurenční a hodně soutěživý, bude to náročné. Ale protože věřím, že jsme dobře sehraný tým, věřím v každém ohledu v úspěšný rok. Ve vývoji pojistného trhu v letošním roce nicméně očekávám spíše stagnaci. Pojistný trh prochází velmi složitým obdobím: po mnoha letech, kdy jsme byli zvyklí na téměř dvouciferný růst, jsme v několika posledních letech naopak svědky stagnace či dokonce poklesu. Důvodem je nejen nepříznivá ekonomická situace a nejistota ve společnosti, ale také cenová válka mezi pojišťovnami, kde tvrdá konkurence způsobila pokles cen. To se týká především povinného ručení a pojištění průmyslu a podnikatelů.

Právě v povinném ručení je ČPP trojkou na českém trhu. Jak jste se k tomuto postavení dopracovali?
Významnou změnou pro pojistný trh a současně velkou příležitostí pro naši pojišťovnu byla demonopolizace povinného ručení v roce 2000. Díky razantnímu nástupu zaznamenala ČPP výrazný nárůst předepsaného pojistného a dnes – dvanáct let po demonopolizaci – jsme s více než milionem vozidel v tomto segmentu na domácím trhu třetím největším hráčem. A nutno říci, že úspěch v povinném ručení nám současně pomohl k nárůstu i v ostatních pojistných segmentech.

Evropská ekonomika stagnuje, přibývá nezaměstnaných, stát zvyšuje daně. Jak se to promítá do vašeho byznysu?
Nepříznivý ekonomický vývoj a s tím související oslabení kupní síly obyvatelstva se odráží v klesající dynamice pojistného sektoru. V rámci celého pojistného trhu jsme svědky tvrdého konkurenčního boje, který se stále zostřuje. V nejistých letech lidé ukončují pojištění a vypovídají smlouvy, aby „ušetřili“. Jak je to krátkozraké, dokazují opakující se živelní události a obrovské škody, které vždy napáchají. Hodnotu své pojistné smlouvy ocenili lidé zvláště po povodních před deseti lety, kdy by bez pojišťovny ztratili veškerý majetek.

ČPP jako univerzální pojišťovna nabízí životní pojištění, které je jednou z nejdůležitějších smluv pro každou domácnost. Využívají klienti životní pojištění také jako způsob zajištění na stáří?
Jak si lidé spoří, je nyní jedno z velmi aktuálních témat. Je třeba zdůraznit, že kdyby stát fungoval jako doposud, nebude mít na stejnou výši důchodů. Naše klienty upozorňujeme, aby spoléhali sami na sebe a na penzi se zajistili například prostřednictvím investičního životního pojištění. Je třeba říci, že jakékoli spoření je lepší než žádné. Lidé mohou vybírat z velmi široké škály finančních produktů a životní pojištění je jen jednou z variant. Zároveň je to produkt, který se na celém pojistném trhu rozvíjí takřka nejvíce.

Společenská odpovědnost se stává běžným výrazem v podnikatelském slovníku.
Věnujeme se různým aktivitám – těm zaměřeným na životní prostředí, přes oblast sociální práce, ekonomiku až po etiku v podnikání. S naší finanční podporou se konají kulturní a sportovní akce na celorepublikové i regionální úrovni. ČPP dlouhodobě spolupracuje s Nadací Terezy Maxové, Nadací Leontinka či Medea Kultur. V loňském roce úspěšně pokračoval projekt Den sociální aktivity, v jehož rámci mohou zaměstnanci naší pojišťovny věnovat jeden pracovní den pro dobrovolnickou činnost. Na devadesát dobrovolníků z naší pojišťovny tak pomáhalo v mnoha neziskových organizacích. Kromě Domova pro seniory v pražských Kobylisích šlo například o domov pro zrakově postižené, Jedličkův ústav v Praze, ekologická centra nebo zoologické zahrady. Někteří naši dobrovolníci si kromě dne od firmy vzali ještě den dovolené, aby mohli jít do vybraného neziskového zařízení pomoci znovu.

A podpořil jste projekt Den sociální aktivity také svou osobní účastí?
Ano, strávil jsem spolu s kolegy celý den v pražském Domově pro seniory v Kobylisích. S chutí jsme se pustili do zvelebování a úklidu zahrady v areálu domova. Rok předtím jsme pomáhali pražskému ekologickému centru Toulcův dvůr. Prostředí farmy s veškerou vybaveností doslova uvnitř Prahy má svébytnou atmosféru a postaví vás před řadu z pohledu farmáře všedních, pro nás však velmi netradičních činností. Dobrovolnický den vám krom nevšedních zážitků může přinést uspokojení z dobře vykonané práce a také dobrý pocit z toho, že můžete pomoci. Odvedli jsme opravdu kus práce a navíc jsme se díky čerstvému vzduchu a fyzické námaze výborně odreagovali od pracovních záležitostí.

Je zima a v médiích se i letos objevují zprávy o Češích, kteří v Alpách někoho „zranili“ a nyní musejí zaplatit statisíce za bolestné a zdravotní újmy.
Každý, kdo do zahraničí za sportem jezdí častěji a něco se mu přihodilo, mi dá jistě za pravdu, že bez dobrého cestovního pojištění a odpovědnosti za škody by na hory nevyjel. Zároveň skutečně roste počet případů, kdy jsou po českých lyžařích po zdánlivě nevinné kolizi na sjezdovce vymáhány obrovské částky za újmu na zdraví, za nákladné operace, ušlý výdělek a podobně. Klientům lze doporučit, aby v zahraničí rozhodně nepodepisovali žádné protokoly, kterým nerozumějí. Případně mohou, i česky, popsat, co se stalo, a pouze toto prohlášení podepsat. Je také dobré zajistit si svědky, kteří by pak mohli vypovědět, jak k události došlo. V každém případě má klient povinnost vždy kontaktovat asistenční službu, která danou situaci začne řešit.

Kdysi existovala letní a zimní turistická sezona, nyní se cestuje po celý rok.
V současné době je u nás pojištěno 235 cestovních kanceláří. K našim nejvýznamnějším partnerům patří Kovotour plus, Blue Sky Travel, Ideal-Tour. Velké cestovní kanceláře nás naučily „cestovat“ celoročně. Dříve nikdo nepomyslil na letní dovolenou v únoru či březnu, nyní i v těchto měsících lidé jezdí po celém světě. I na příkladu takových destinací, jako je Egypt nebo Tunisko, lze sledovat, že lidé dnes skutečně cestují po celý rok.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba