Menu

Za to, že se ČSA dožívají osmdesátky v plném zdraví, mohou především lidé

02. 03. 2003

S viceprezidentem Českých aerolinií pro personalistiku Mgr. Michalem Krausem hovořím v roce osmdesátého výročí ČSA. I v letošním roce jsou z pohledu uchazečů o zaměstnání České aerolinie v první desítce nejoblíbenějších firem. Co podle vás nejvíce přispělo k tomuto dlouhodobému renomé?
Právě vámi zmíněných osmdesát let vesměs úspěšné existence ČSA – dnes druhých až třetích nejstarších aerolinek světa. A to i v současné době, kdy čeští občané mohou pracovat kdekoliv na světě v klíčových pozicích, jak ilustruje např. váš rozhovor s viceprezidentem Microsoftu Janem Mühlfeitem v loňském devátém vydání Všudybylu (str. 30). Dá se říci, že ČSA byly a dodnes jsou osobní záležitostí zaměstnanců a jejich úspěchy historicky věcí jisté národní hrdosti. Především lidé, firemní patriotismus, schopnosti top managementu, techniků, palubního i pozemního personálu velkou měrou mohou za to, že se ČSA letos v říjnu v plném zdraví dožívají osmdesátého výročí.
ČSA v uplynulých letech prokázaly, že jsou s to překonávat i velmi složitá období. Vždy se jim totiž podařilo aktivovat vnitřní sílu a zvládat obtíže toho kterého období. Tato tradice a vědomí zaměstnanců, že pracují pro firmu, která je schopna chovat se racionálně v kritických situacích, je bezesporu jedním z důležitých motivátorů.

Řekl bych, že každá mince má dvě strany. Něco za něco. Každý firemní patriotismus má své hranice.
Určitě. Ne všechno se dá ale ohodnotit či motivovat mzdou. Pohlédneme-li do historie, je možné konstatovat, že u ČSA vždy převládala progresivní sociální politika. Nejen motivace prostřednictvím zaměstnaneckých výhod, především bezplatných či zlevněných letenek. Péče o zaměstnance je u Českých aerolinií na srovnatelné úrovni jako u řady dalších renomovaných leteckých společností ve světě. Vzhledem k tomu, že jsme nepřetržitým provozem, snažíme se zaměstnancům vycházet vstříc i v oblasti služeb. Funguje tu řada programů, včetně zázemí jako je kadeřník, čistírna oděvů apod.

Jak vidno na hospodářské dynamice ČSA (ve srovnání s trendy u ostatních leteckých společností světa), investice do lidských zdrojů se Českým aeroliniím a Česku coby státu vyplácejí. České aerolinie jsou velmi často prvním vyslancem Česka v zahraničí. To, čím úspěšně bodují v tvrdém konkurenčním boji, je především ochotný a pozitivně působící palubní personál a catering. Špičkovou leteckou technikou totiž disponují téměř všichni. Kvalitními lidmi pouze ti, kteří si je dokáží získat, vychovat a udržet.
Dokladem toho je i loňské prestižní ocenění, které z rukou Edwarda Plaisteda, generálního ředitele londýnské Skytrax Research, převzal prezident ČSA Ing. Miroslav Kůla. Je to dáno i kvalitním zázemím. ČSA totiž disponují výcvikovým střediskem, které vytvořily v areálu starého ruzyňského letiště. Jsou tak konkurenceschopné s tím nejlepším ve světě. Naši palubní průvodčí a výkonní letci zde průběžně trénují řešení kritických situací, které mohou na palubách letadel nastat.

Co Českým aeroliniím popřejete do dalších let?
Kromě obchodních úspěchů a báječného personálu dostatek nezbytného podnikatelského štěstí, protože bez něj se neobejdeme. 11. září i loňské povodně ukázaly, že ne na všechno stačí rozum a profesionální um, že jsou chvíle, kdy štěstí je velmi potřebné.


www.csa.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt
Side VSH