Menu

Za loňský rok přes 175 milionů přepravených osob

27. 06. 2018

S náměstkem generálního ředitele Českých drah Ing. Michalem Štěpánem se potkáváme koncem května v době, kdy téměř den co den v souvislosti s chystaným lázeňským vydáním Všudybylu někam a odněkud cestuji jejich vlaky.
Pane náměstku, České dráhy jsou úspěšné.
Ano, v posledních letech se výrazně zlepšujeme, a to z mnoha úhlů pohledu, přičemž primární je samozřejmě hospodářský výsledek firmy. A k těm dalším hlediskům úspěšnosti? Ať už je to vozový park – množství nasazovaných nových souprav, nebo kvalita palubních služeb ve vlacích. A to i prostřednictvím naší dceřiné společnosti JLV, která pro nás zabezpečuje obsluhu v jídelních vozech, včetně donášky občerstvení ve vozech první třídy, ale také provoz minibarů u vlaků s jídelním vozem. To, co do kvality služeb dále vnesl národní dopravce České dráhy svými vlastními silami, je zavedení nového produktu „ČD minibar“ v expresních vlacích a v rychlících vyšší kvality v cenových relacích, kdy kávu, vodu a drobné pochutiny lze zakoupit v zásadě od deseti či patnácti korun.
Máme již také firemní korporátní souhlasy, abychom spustili veřejnou zakázku na přestavbu starších jídelních vozů na bistrovozy. Podle konfigurace v nich bude osmatřicet až čtyřicet sedadel první třídy a ve zbývající třetině vozu bistro. Zvýšíme tak počet vlaků, kde budeme poskytovat cateringové služby. Na dálkových mezistátních spojích samozřejmě klasické velké jídelní vozy zůstanou a pak bude další flotila několika desítek vlaků denně, které budeme vypravovat s bistrovozem. Cestující první třídy nejen že budou mít přímý přístup do bistra, ale v rámci tohoto vozu si budou moci objednávat servírovaná jídla a nápoje až na své místo. Cestující z druhé třídy si pro občerstvení standardně do bistrovozu dojdou. Zachováme v něm základní sortiment teplých pokrmů a nabízet budeme i jednodušší zdravá jídla. Rozhodně nechceme jít fastfoodovým systémem.
A připravujeme také soutěž na dodavatele wi-fi technologie připojení do víc než tří stovek osobních vagónů a v těchto měsících modernizujeme odbavovací systém prodeje jízdenek a místenek.

České dráhy denně vypravují přes sedm tisíc vlakových spojů.
A víc než tři čtvrtiny z nich jsou bezbariérové. Přes devadesát procent spojů umožňuje přepravu jízdních kol. Pokud se jedná o přepravu kol ve větším rozsahu, víc než v šesti tisících spojů ji lze realizovat formou spoluzavazadla. Takový vlak cestující v informačním systému pozná podle piktogramu jízdního kola. Pak máme ještě skoro osm set spojů, které nabízejí službu úschova během přepravy, kdy cestující za manipulační poplatek dvacet korun dá po dobu cesty kolo do úschovy našemu zaměstnanci.
Sice nabízíme zhruba devadesát procent spojů umožňujících přepravu jízdního kola, ale je třeba zmínit, že České dráhy, coby národní dopravce České republiky, provozují síť jednadevadesáti svých vlastních cyklopůjčoven známých pod produktovým logem ČD Bike. Takže cestující, který jede například do lázní nebo na týden do hor, s sebou nemusí vézt svůj bicykl, obzvlášť chce-li na kole jezdit pouze jeden dva dny. Půjčujeme kvalitní servisovaná kola, elektrokola a koloběžky, a to nejen pro dospělé, ale i pro děti. Samozřejmostí je, že půjčujeme i cyklistické přilby. Každý, kdo si u nás vypůjčí kolo, s ním dostane sadu nářadí, aby si mohl opravit případně píchlou duši apod. Klienti u sítě cyklupůjčoven Českých drah oceňují, že si mohou v jedné železniční stanici kolo vypůjčit a v jiné ho vrátit. Máme tím pádem poměrně sofistikovanou nabídku pro takové cyklisty, kteří chtějí jezdit jenom z kopce nebo se nechtějí vracet do toho samého místa. Dojedete s námi například do Třeboně, tam si od nás půjčíte kolo, projedete si kus jižních Čech a v jiné železniční stanici, třeba v Táboře, ho vrátíte, aniž byste museli platit za jeho přepravu zpátky do místa, kde jste si jej vypůjčili.

Hned jak České dráhy přišly s In Kartou, jsem si nejdřív koupil IN Gold na první třídu na jeden rok a pak (dokud to šlo) na každé další tři roky (teď si bohužel každý rok musím k tříleté permanentce první třídu přikupovat). Nicméně stále mohu v komfortu první vozové třídy pracovat a přitom se přemísťovat tam, kam zrovna potřebuji. Je to levnější než jet autem. Během přepravy vlaky Českých drah tak napíšu téměř celý časopis, nebo jsem-li hodně nevyspalý (obzvlášť když nad ránem vyrážím na druhý konec republiky), dospím to. Určitě je to levnější než si třeba jen na měsíc pronajmout kancelář s cateringovou obsluhou, která vám bude jídlo a pití servírovat až pod nos.
To je určitě dobrá reference. Co se týká cenové politiky, již několik let držíme nastavené tarifní nabídky i cenový standard na stejné úrovni. Ceny jízdného upravujeme se změnou jízdního řádu v prosinci maximálně o inflaci. V mezinárodní přepravě jsme sice před pár měsíci o dvě procenta zvýšili ceny, nicméně díky ukončení intervence České národní banky v neprospěch české koruny naši zákazníci jezdí levněji. Bezesporu, všechno není o základním tarifu. Ten je pro cestující, kteří nejezdí pravidelně. Ti, kteří pravidelně jezdí (a platí to i v mezinárodní dopravě), mohou využít některou z našich nabídek – ať už ze včasných, nebo akčních jízdenek. Cestujícím nabízíme například i balíček deseti jízdenek Praha–Drážďany či Praha–Berlín a tady už jsou slevy opravdu zajímavé. Obdobně je tomu pro cestování do Rakouska nebo na Slovensko.

Pane náměstku, v tomto období spoustu času (víc než kdy jindy) trávím ve vašich vlacích. Do téměř všech lázní v České republice se totiž dá dojet spoji Českých drah.
Přímo do Mariánských Lázní a Františkových Lázní dokonce i Pendolinem. U těchto spojů nabízíme cestujícím doplňkové služby, kdy si pasažéři k jízdence s místenkou mohou zvolit třeba balíček služeb obsahující i asistenci přepravy do jejich lázeňského domu.

Do léčebných lázní často jezdí (a nejen tam) imobilní lidé.
Co se týká přepravy tělesně hendikepovaných osob, výrazně jsme zvýšili počet vlaků vybavených pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Moderní osobní vozy jsme vybavili i akustickými hlásiči pro nevidomé. Také v tomto směru se kvalita vozového parku Českých drah výrazně zlepšila. Tam, kde ještě neumíme nabídnout nízkopodlažní vozy, máme zdvihací plošiny. Jejich pomocí naši zaměstnanci vozíčkářům pomáhají při nástupu do vlaku i výstupu ven. Velkým pomocníkem jim také je objednávkový systém pro přepravu imobilních osob. Je to unikátní evropská záležitost, kterou vyvinuli kolegové na mém úseku. Díky němu dispečeři Českých drah mimo jiné vědí, že tím a tím spojem Českých drah cestuje imobilní pasažér. Když je na trati výluka nebo se stane nějaká mimořádná událost řešená náhradní autobusovou dopravou, tak máme-li ve vlaku vozíčkáře, který využil tohoto systému, objednáváme nízkopodlažní autobus. Připouštím ale, že ne vždycky se nám ho podaří zajistit. Systém je propojen do devíti evropských zemí. Dnes už je normální, že když si imobilní cestující objedná přepravu z Jihlavy do Drážďan, je o něj postaráno i v přestupních stanicích. Prostřednictvím našeho systému je možné si objednat i asistenční službu kvůli pohybu po nádražích nebo mezi nástupišti. Tato služba imobilnímu pasažérovi pomůže i s nástupem do následujícího vlaku. Systém je v provozu třetím rokem a s jeho pomocí přepravujeme přes šest tisíc pasažérů ročně. To ale není celkové číslo tělesně hendikepovaných lidí přepravených vlaky Českých drah, protože další tisíce imobilních pasažérů tento systém ke své přepravě nepotřebují. Zejména v příměstské dopravě, kde v některých příměstských aglomeracích standardně jezdí nízkopodlažní jednotky a jsou bezbariérová nádraží či zastávky s moderními vysokými nástupišti, takže vozíčkáři mohou z peronu do vlaku najet bez pomoci druhých.

O tom, že železniční doprava v Česku zažívá boom, svědčí počty Českými drahami přepravených osob.
Za loňský rok jsme překročili 175 milionů přepravených osob. Meziroční nárůst činil dvě procenta. Je to nejen díky již zmiňovanému zkvalitňování vozového parku a kvalitním službám na palubách našich vozů, ale výraznou měrou se na tom podílí také modernizace infrastruktury. Vlaky jsou rychlejší. K růstu preferencí osobní železniční dopravy mezi lidmi přispívají i kolapsové situace na dálnicích a silnicích. Obecně platí, že železnice je nejbezpečnějším způsobem dopravy. Trend nárůstu cestujících se nám potvrzuje i v prvním kvartále letošního roku, kdy meziroční nárůst cestujících opět činil kolem dvou procent.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001