Menu

Je po parlamentních volbách, a kdyby situaci mohl glosovat patron časopisu Všudybyl Jan Amos Komenský (časopis pro podporu obchodu a cestovního ruchu se totiž měl původně jmenovat Všudybud), asi by neseznal důvod měnit obsah svého reportu vetknutého do čtyři sta let aktuální alegorie v šestadvacáté kapitole Labyrintu světa a ráje srdce, kterou nazval „Způsob povýšených světa“.
Jaromír Kainc

Za každým tom v sedle rozloženým někteří stáli, vidliček podávali, ozherem neb něčím jiným káleli

12. 01. 2018

I výjdeme odtud do vrchního palácu, kterýž odevřený byl, žádného nad sebou přikrytí, kromě oblohy, nemající. A aj, tu mnoho stálo stolic, jedny nad druhé vyšších, vše okolo krajů, aby zdůlu z města vidíny býti mohly, na nichž seděli, jak kdo od paní Fortůny výš neb níž posazen byl, jimž všickni mimo jdoucí (po předu ^1^ však) činíce čest, hýbali koleny a kývali hlavami. I řekl mi tlumočník: „Hle, není-liž čistá ^2^ věc tak vyvýšenu býti, aby odevšad vidín byl a všickni na tebe hleděti musili?“ A já přidal: „A býti na ráně, aby na tě déšť, snih, kroupy, horko i zima bíti mohlo.“ Odpověděl on: „Herež o to3^. Ale jest čistá^2^ věc na tom býti místě, kdež na tě všickni pozor dávati4^ a šetřiti5^ tě musejí.“ „Pravda jest, že šetří,“ řekl sem; „ale kteréž šetření sotva není větším břemenem než pohodlím. Nebo po každém z nich jak jich mnoho pase, již já vidím; hnouti se nesmí a nemůž, aby všickni neviděli a nepřesoudili6^: jakéž to pohodlí?“ Zvláště když sem viděl, že jak mnoho po předu1^ k nim šetrnosti, tak mnoho po zadu7^ a po stranách nevážnosti bylo. Za každým zajisté tom v sedle8^ rozloženým někteří stáli, kteříž naň šilhavým okem házeli, pysky a hlavami zmítali9^, vidliček podávali10^, po hřbetě slinou, ozherem11^ neb něčím jiným káleli; někteří stolice podrývajíce pád obmýšleli, s nimiž se přenejeden v mé přítomnosti, tou i jinými příhodami, potkal.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

1 před nimi 2pěkná 3 i ať 4 musí respektovat 5 vážit si 6 zle neposoudili
7 jim za zády 8 sedadle 9 potřásali 10 vidličky ukazovali (v době Komenského výsměšné gesto nataženým ukazováčkem a prostředníčkem ruky) 11 soplem


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba