Menu

Domburg, kde se ve dnech 23. až 25. května 2018 konal XXIII. kongres Evropského svazu lázní, je co do počtu obyvatel malou obcí. Ač ve skutečnosti větší vesnice, byl roku 1223 povýšen na město. Významným předělem novodobých dějin pro něj byl příchod železnice a přímé parolodní spojení s Anglií. Britský vliv z první poloviny devatenáctého století je v Domburgu zodpovědný za vznik druhého golfového hřiště na území Holandska. Brzy se tak stal aristokracií a vyššími společenskými vrstvami vyhledávaným mondénním přímořským lázeňským letoviskem. Z hlediska léčebného lázeňství Domburg obzvlášť proslavil lékař, fyzioterapeut a masér Johann Georg Mezger, jenž byl během svých začátků (obdobně jako náš Vinzenz Priessnitz) odbornou veřejností obviněn ze šarlatánství. Nicméně díky vědeckému přístupu k fyzioterapii a zdravotní rehabilitaci vůbec, stejně jako Priessnitz, navzdory závistivcům, dosáhl mezinárodní proslulosti. Po úspěšné léčbě syna krále Villiama III. Nizozemského, vládnoucího v letech 1849 až 1890, král doktora Mezgera jmenoval „specialistou na léčbu kloubů“ (Specialiteit in het behandelen van gewrichtsaando­eningen) a udělil mu první z řady státních vyznamenání, Orde van de Eikenkroon (Řád dubové koruny). Dnes má Domburg i s okolními distrikty necelých sedmnáct set stálých obyvatel. Co je na něm pozoruhodné, je obrovská popularita mezi lázeňskými hosty a turisty z celého světa. Každoročně tak zaznamenává na pět milionů přenocování, což se rovná objemu veškerých přenocování ve všech lázeňských místech Česka.

XXIII. kongres Evropského svazu lázní

27. 06. 2018

S viceprezidentem Evropského svazu lázní – European Spas Association (ESPA) a viceprezidentem Svazu léčebných lázní České republiky Ing. Martinem Plachým se potkáváme krátce poté, co se vrátil z výročního kongresu Evropského svazu lázní, který se konal 23. až 25. května 2018 v nizozemském Domburgu.
Letošnímu kongresu dominovala organizační témata, která vyvolává situace a vývoj v ESPA. Přibyli noví členové. Za poslední rok Chorvati a Slovinci. Chystá se vstoupit Srbsko a Bělorusko, což je pozitivní. Na druhou stranu trvají problémy u některých svazů, jako třeba v Polsku nebo u německých kolegů. Zemský Bavorský svaz léčebných lázní, nejsilnější v Německé spolkové republice, totiž loni vystoupil z Německého svazu lázní a to má dopad až na evropskou úroveň. Současně se diskutují některé podněty o větším otevření ESPA a umožnění vstupu nových individuálních členů, a jak to udělat, aby navzdory jejich vstupu ESPA zůstala tím, čím byla – hlavně zastřešující organizací národních svazů.
Na programu jednání kongresu byla rovněž oblast balneologického výzkumu nebo také fungování elektronické knihovny balneologického výzkumu ESPA, na kterou je obrovské množství pozitivních ohlasů. I díky její existenci teď probíhají koordinované aktivity ve sběru podkladů efektů lázeňské léčby napříč Evropou, které chce ESPA postupně prezentovat.
Jednali jsme i o tom, jak ještě víc vylepšit fungování soutěže ESPA Innovation Awards. Také jsme řešili otázky směrem k B2B promočním aktivitám, s nimiž jsme začali před pěti lety, kdy jsme jako doprovodné akce výročních kongresů začali pořádat B2B workhsopy. Poté, co do ESPA vstoupili Slovinci, kteří akci obdobného charakteru organizují již devět let, zvažujeme spojit workshop ESPA s jejich B2B workshopem.
Co se týče přednášek, osobně mě nejvíce zaujalo vystoupení experta z USA, který hovořil o marketingové komunikaci 3.0 a na příkladech dokumentoval vývoj a trendy v marketingu, které se objevily zejména díky využívání nových médií a informačních technologií. V průběhu kongresu vystoupili představitelé velkých holandských a německých touroperátorů. Mezi přednáškami nechybělo ani téma věnované „hedvábné stezce“ a rozvoji evropsko-čínských vztahů.
Nesmírně zajímavé pro mě určitě bylo seznámení s regionem Domburgu. Domburg totiž není typickým lázeňským místem, ale spíš přímořským letoviskem, které vydatně těží ze zdravotního turismu. Praktikují v něm talasoterapii. Co je na něm nejpozoruhodnější, jak obrovské množství domácích a zahraničních hostů přitahuje. Každoročně tak zaznamenává na pět milionů přenocování, což je objem, jejž generují společně veškerá lázeňská místa v České republice. A těch máme na čtyřicet! Zkrátka úžasné! Podpora cestovního ruchu je tam cítit na každém kroku. Určitě je inspirující seznámit se s tím, jak k cestovnímu ruchu a lázeňství přistupují v Holandsku. Čeho všeho díky tomuto přístupu radní a obyvatelé Domburgu dokázali dosáhnut.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo