Menu

Po dlouhém rokování dá oznámiti královna, že vždycky na tom byla, vzdělávati a ozdobovati království své, a k tomu že sama od sebe vždycky nakloněná jest: ovšem tedy žádost poddaných svých a věrných milých slyšec, že ji oslyšeti nechce. Protož že se na tom uradila, aby pro rozhojnění poctivosti jejich titulů jim ve všech stavích přiopravila, kterýrniž by se tím zřetedlněji, a s větší pochvalou, jedni od druhých dělili.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

Vzdělávati a ozdobovati království své, k tomu že sama od sebe vždycky nakloněná jest

23. 01. 2011

Každou hospodářskou oblast ovlivňují finance a politika. Výkonnost českého průmyslu cestovního ruchu pak zejména zahraniční obchodní politika. Díky té stávající náš stát přichází o výnosy v řádu desítek miliard korun ročně. Proč tak nerad zahraniční inkaso z útrat návštěvníků Česka? Opravdu je třeba nechtít a dokonce bránit České republice, aby na sebe vydělávala tím, že je, a rok co rok skrze obsluhu státního dluhu komusi odváděla desátky v řádu desítek miliard korun a ozdobovala se tu větším, tu o trochu menším zadlužením? Cui bono takovéto zacyklování? Co stimuluje nechuť našich vlád a zákonodárců podporovat cestovní ruch na obdobné úrovni jako klasický export? Copak cestovní ruch vytváří méně pracovních míst, nebo je třeba přínos kupní síly zahraničních turistů dělit od zahraničního inkasa s větší pochvalou?

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba