Menu

Vzdělávání v cestovním ruchu i pro vás

27. 10. 2013

Pro zaměstnavatele v oboru cestovního ruchu a jejich zaměstnance připravila agentura CzechTourism mnoho zajímavých kurzů. Nabízíme je v rámci projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Od konce února, kdy byla zahájena registrace jednotlivých podnikatelských subjektů, evidujeme celkem 754 úspěšných registrací. Do konce měsíce září proběhlo celkem 153 kurzů, na které se přihlásilo přes 2300 zaměstnanců z cílové skupiny pracovníků v cestovním ruchu.
Projekt zahrnuje celkem 66 kurzů, které jsou primárně zaměřeny na odborné znalosti v oblasti cestovního ruchu. Jejich cílem je účastníky seznámit s aktuálními trendy v postupech, procesech či dostupných technologiích. Tématicky jsou kurzy rozděleny na 6 částí, a to Ubytování, Stravování, Činnost cestovních kanceláří a agentur, Průvodcovská činnost, Turistická informační centra a Sportovní zařízení, fitcentra, služby pro osobní a fyzickou pohodu.
Dle výstupů od agentury STEM/MARK, která pro agenturu CzechTourism zajišťuje evaluaci vzdělávacích kurzů, dosáhlo hodnocení kvality kurzů od účastníků za období březen–srpen 2013 průměrné známky 87,8 bodu. Ta vychází celkem z 1514 vyplněných dotazníků. Nejlépe hodnocenou oblastí je osoba lektora. Lektoři podle účastníků rozumějí problematice, vyjadřují se jasně, dokážou zaujmout a přizpůsobují výklad posluchačům. Tyto výsledky nás velmi těší, jelikož kvalitu lektorů vnímáme jako základní nástroj pro úspěch projektu.
Z našich aktuálních údajů můžeme vyčíst, že největší zájem je o kurzy Profesionální obsluha hostů pro číšníky a servírky, Recepce a Vyřizování reklamací a stížností pro oblast cestovního ruchu. Velký zájem zaznamenáváme také u všech tří praktických gastronomických kurzů nebo u kurzů zaměřených na manažerské dovednosti či marketing.
Ze strany cílové skupiny je největší zájem vzdělávat se v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, obdobný zájem zaznamenáváme také v Karlovarském a Zlínském kraji. U ostatních krajů, zejména těch na území Čech, zatím evidujeme nižší účast, ale věříme, že se jedná o tendenci, která se začne vyrovnávat.

Velmi náš těší pozitivní ohlasy od účastníků. Několik z našich kurzů navštívil např. pan Ing. Ivo Skalický, Hotel Slovan, a. s.: „S kolegyněmi jsme se shodli na velmi pozitivním hodnocení semináře Rezervace, který pod vedením pana Halíře obsáhl rozsáhlou část problematiky práce hotelové recepce a získávání zákazníků. Velmi dobré byly také semináře Recepce, Reklamace a Optimalizace nákladů ubytovacích zařízení pod vedením pana Vaculky. Bylo zřejmé, že přednáší zkušený praktik, který o své práci přemýšlí a snaží se předat své zkušenosti. Recepce, rauty a bankety pana Jiskry byly určitým shrnutím jeho zkušeností, které je přínosné pro méně zkušené pracovníky v našem oboru. Revenue management paní Telyčkové je velmi užitečným vstupem do této složité problematiky. Přednášející ji výborně ovládá a snaží se své rozsáhlé znalosti předat, což není, vzhledem ke složitosti revenue managementu, zrovna snadné. Naše zkušená hotelová hospodyně vysoce ocenila velmi profesionální a současně i lidský přístup paní Bc. Jaroslavy Vyskočilové na semináři Housekeeping. Tento seminář hodnotíme jako výborné shrnutí jejích rozsáhlých zkušeností, kde i ostřílená odbornice získala nové poznatky a mohla si zrekapitulovat svoje znalosti. Seminář Housekeeping věnoval pozornost tomu, co je pro hotel velmi důležité, ale opomíjené, a to i z hlediska dalšího vzdělávání.“

Dovolujeme si vás rovněž upozornit na zajímavou možnost uspořádat tzv. „kurzy na klíč“. Pokud se vaší firmě nebo firmám ve vašem městě či regionu podaří zajistit dostatečný počet zájemců, můžete kontaktovat zástupce dodavatelů školení a projednat s nimi možnost otevření některého z nabízených kurzů v čase a místě, které preferujete, tzv. kurzu na klíč – přizpůsobení kurzu je přitom zdarma!
Aktuální nabídku seminářů a veškeré informace o projektu naleznete na jeho webových stránkách www.vzdelavani.czechtourism.cz. Zaregistrovat a přihlásit se můžete jednoduše online přes tyto webové stránky.
Těšíme se na vás na některém z našich kurzů.
Realizační tým projektu OP LZZ


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba